چهارشنبه 3 تیر 1383

مسعود بهنود: عمادالدين باقی 'در آستانه سومين محاکمه بخاطر ابراز عقيده'

چهارشنبه 23 ژوئن 2004

مسعود بهنود
روزنامه نگار مستقل

'هيئت منصفه به عنوان نماينده وجدان عمومی بايد در دادگاه حضور يابد'
نامه عمادالدين باقی، نويسنده ای که با احضار تازه از سوی دادگستری در آستانه سومين محاکمه خود به اتهام نوشتن مقالاتی در انتقاد از وضعيت حاکم بر کشور قرار دارد، تازه ترين واکنش نويسندگان ايرانی به امری است که آن را عدم رعايت قانون و موازين حقوق بشر در کشور می دانند.
عمادالدين باقی در نامه خود که خطاب به کميته حقوق بشر قوه‌ قضاييه و اداره حقوق بشر وزارت خارجه نوشته شده تاکيد کرده که در صورت آزاد نبودن حضور افراد و هيئت منصفه، هفته آينده در دادگاهی که آن را به رسميت نمی ‌شناسد، از خود دفاع نخواهد کرد.

اين منقد سياسی و جامعه شناس که سال گذشته از زندان سه ساله ای که به جرم پی گيری و افشاگری ماجرای قتل های زنجيره ای مجبور به تحمل آن شد آزاد شده است، در نامه خود به دو دادگاه قبلی خود اشاره کرده که غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه تشکيل شد و نوشته "اين بار هم باز به خاطر يک ابراز عقيده احضاريه‌ دريافت کرده‌ام."

باقی در نامه خود به منشور جهانی حقوق بشر استناد کرده و به ياد مسوولان آورده که ايران در سال ۱۳۵۴ اين منشور را امضا کرده و بعد از انقلاب اسلامی هم از آن خارج نشده و حتی شرايطی برای عضويت در آن اعلام نداشته، پس ملزم به رعايت اصول آن است.

هيئت منصفه، نماينده وجدان عمومی
باقی در ادامه‌ی اين نامه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی متوسل شده که محاکمات را علنی می داند مگر مواقعی که منافی عفت عمومی و يا نظم عمومی باشد و نوشته منظور از نظم عمومی، نظم پليسی نافع برای حکومت نيست بلکه نظم اجتماعی نافع برای مردم است و به همين رو هيئت منصفه به عنوان نماينده وجدان عمومی بايد در دادگاه حضور يابد.

باقی در عين حال به ترکيب فعلی هيئت های منصفه که برگزيده نهادهای حکومتی هستند اعتراض کرده و نوشته با وجود قانونی شدن اين ترتيب، نحوه‌ انتخاب و شرايط و اختيارات هيئت منصفه نمی‌تواند برخلاف فلسفه وجودی اين نهاد باشد وگرنه بی ‌اعتبار خواهند بود و هيئت منصفه منتخب حکومت يا دارای وابستگی به حکومت نمی‌تواند نماينده وجدان عمومی باشد.

در اين نامه يادآوری شده "حق علنی بودن دادگاه و حضور هيئت منصفه در نخستين قانون اساسی ايران در يکصد سال پيش هم تضمين شده بود ولی تا کنون حکومت‌ها به آن تن نداده‌اند."

علنی بودن دادگاه ها و حضور تماشاچی و خبرنگار در آنها از ديگر مواردی است که در نامه عمادالدين باقی بر آن تاکيد شده و آمده "در صورتی که در دادگاه موعود با حضور کليه افراد آزاد نباشد و هم‌چنين هيئت‌منصفه وجود نداشته باشد، اين‌جانب در نقض قوانين اساسی و عادی کشور و نيز نقض اعلاميه و ميثاق حقوق بشر توسط دادگاه مشارکت نکرده و چنين دادگاهی را به رسميت نمی‌شناسم و غيرقانونی می‌دانم."

'ايستادگی در برابر نقض قوانين'

عمادالدين باقی در پايان نامه خود که يک هفته قبل از زمان برپائی آخرين دادگاهش نوشته شده تاکيد کرده "اميدوارم بتوانيم با ايستادگی در برابر نقض قوانين و حقوق شهروندان و با همياری و همکاری، موجبات سربلندی ملت و سرزمين خويش را فراهم کنيم و دستگاه قضايی به پناهگاه شهروندان مبدل شود."

در هفته های گذشته ماشالله شمس الواعظين و علی رضا علوی تبار که با احضارهای مشابهی روبرو شده بودند اعلام داشتند که در دادگاه حاضر نخواهند شد که به همين دليل هم دادستانی تهران پس از دو بار احضار، حکم جلب علی رضا علوی تبار را صادر کرد.

شمس الواعظين که بعد از سرکوب مطبوعات در سال ۷۹ همراه با عمادالدين باقی و اکبر گنجی سه سال را در زندان گذراند، حضور خود در دادگاه تازه را که به اتهام اظهار نظر درباره مسائل مختلف مملکتی به آن احضار شده موکول به رسيدگی قوه قضاييه به شکايتش از سعيد مرتضوی دادستان فعلی تهران کرده است.

سعيد مرتضوی تا يک سال پيش که رياست دادگاه مطبوعات را به عهده داشت بارها با شکايت محکومان خود روبرو شد که دادگاه انتظامی قضات به آن ها رسيدگی نکرده است.

بلاتکليفی

گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نشان می دهد که حدود دويست تن از روزنامه نگاران و انديشمندان که با اتهام های مربوط به نوشتن و ابراز عقيده – و شکايت مدعی العموم و يا نهادهای حکومتی - روبرو هستند با احضار به دادگاه و سپردن وثيقه مالی در وضعيتی بلاتکليف نگاه داشته شده اند که هر آن احضار و محاکمه آنان را ممکن می سازد.

گزارش ديگری که از سوی همان انجمن تهيه شده نشان می دهد که در ميان نود نشريه ای که در سال های گذشته و به دنبال اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی توقيف شده اند بيست و پنج نشريه "توقيف موقت" شده اند بدون آن که دادگاهی برای آن ها تشکيل شود و يا حکمی به توقف کار آن ها اعلام گردد.

وضعيت آزادی بيان در ايران و توقيف گسترده مطبوعات و دستگيری روزنامه نگاران در ايران، از جمله مواردی است که در سال های اخير در بيانيه های کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، اتحاديه اروپا و نهادهای مختلف جهانی مدافع حقوق بشر، به عنوان نشانه هائی از نقص حقوق بشر در ايران بر آن تاکيد می شود.

مقامات قضائی و سياسی جمهوری اسلامی، هفته گذشته همزمان با صدور آخرين بيانيه اتحاديه اروپا در محکوم دانستن نقص حقوق بشر در ايران، مانند همه سال های گذشته، بيانيه را سياسی خوانده وبا تاکيد بر اين که موازين حقوق بشر در کشور رعايت می شود، وضع آزادی ها را در ايران " بی نظير در همه جهان" توصيف کردند.

رويکرد تازه
به گفته ناظران رويکرد تازه نويسندگانی که به اتهام ابراز عقيده شان به دادگاه ها احضار می شوند، جمهوری اسلامی را در زمانی که زيرفشارهای بين المللی قرار دارد در موقعيتی می گذارد که عبور از آن جز با نرمش بيش تر، توقف احضارهای جديد، و آزادی محکومان سابق دشوار به نظر می رسد.

در ماه های اخير با تحولاتی که در فضای سياسی کشور رخ داد و از آن به "پايان کار جنبش اصلاح طلبی " تعبير می شود بسياری از محافظه کاران ابراز عقيده کردند که حکومت می تواند با آزاد کردن زندانيان سياسی و مطبوعاتی هزينه هائی را که برای جلوگيری از توسعه سياسی در کشور به عهده گرفت، از دوش بردارد و به مخالفت های جهانی عليه نقص حقوق بشر در ايران پايان دهد.

اين توصيه با احضار افراد جديدی از اهل قلم و دگرانديشان به دادگاه ها، می توان گفت که ناشنيده مانده و از همين رو ناظران سياسی معقتدند که هنوز تصميم گيرندگان جمهوری اسلامی، به لزوم در پيش گرفتن سياست های ميانه روانه تر در زمينه آزادی بيان قانع نشده و بر اين نظرند که فعاليت های هسته ای و مبارزه با تروريسم برای جهانيان مسائل مهم تری است که با حل آن ها، فشارهای بين المللی درمسائل مربوط به حقوق بشر کاهش خواهد پذيرفت.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.