دوشنبه 27 مهر 1383

خبر راديو فردا درباره حكم جديد دادگاه

راديو فردا 2004-10-17
دادگاه انقلاب تهران حکم حبس تعليقي عمادالدين باقي را به حبس تعزيري تبديل کرد
شعبه شش دادگاه انقلاب تهران در حکم جديدي حکم يک سال حبس عمادالدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران را که براي مدت پنج سال به تعليق در آمده بود، به حبس تعزيري تبديل کرد. عمادالدين باقي 20 روز فرصت دارد تا به اين حکم اعتراض کند. عمادالدين باقي که قبلا به خاطر نوشته هايش براي مدت سه سال زنداني شد و بهمن ماه سال گذشته آزاد شد، مي گويد دادگاه به شکل غير علني و بدون حضور وکيل و هيات منصفه برگزار شد و صلاحيت قانوني براي رسيدگي به پرونده را نداشت. به همين دليل او در آن دادگاه از خود دفاع نکرد و دادگاه بدون محاکمه حکم صادر کرده است. عمادالدين باقي دو هفته پيش قصد داشت براي شرکت در سمينارها و سخنرانيهايي به اروپا و آمريکا برود در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج اعلام شد و نتوانست از ايران خارج شود.
مينا بهارمست (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:52 mins ]


مينابهارمست (راديو فردا): دادگاه انقلاب تهران حکم يک سال حبس تعليقي عمادالدين باقي را به يک سال حبس تعزيري تبديل کرده است. به اين ترتيب آقاي باقي با احتمال بازگشت به زندان روبرو است. دادگاه انقلاب اسلامي تهران سال گذشته در حکمي عمادالدين باقي نويسنده و روزنامه نگار اصلاح طلب را به جرم تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف آن به يک سال حبس تعليقي محکوم کرد. دادگاه به عنوان مدرک اثبات جرم به فهرست و عناوين مقاله ها و نوشته هاي آقاي باقي اشاره کرده بود. به گفته خود عمادالدين باقي از جمله اين مقالات، مقاله او درباره قتلهاي زنجيره اي و همينطور مقاله اي با عنوان دفاع از مرجعيت بود. اما روز پنجشنبه هفته گذشته شعبه شش دادگاه انقلاب تهران در حکم جديدي حکم يک سال حبس آقاي باقي را که براي مدت پنج سال به تعليق در آمده بود، به حبس تعزيري تبديل کرد. اين تصميم به دليل اعتراض دادستاني عمومي و انقلاب تهران به حکم يک سال حبس تعليقي گرفته شده است. دادستاني عمومي و انقلاب تهران اعتراض کرده بود که از آنجايي که عمادالدين باقي قبلا توسط شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران حکم محکوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يک سال داشته، صدور حکم يک سال حبس تعليقي براي او بر خلاف قانون مجازات اسلامي است و تقاضاي تجديد نظر در حکم صادره را کرد. دادگاه تجديد نظر هم پرونده را به شعبه شش دادگاه انقلاب ارجاع داد که اين شعبه اعتراض دادستاني را وارد دانسته و اکنون آقاي باقي را به يک سال حبس تعزيري محکوم کرده است.
عمادالدين باقي 20 روز فرصت دارد تا به اين حکم اعتراض کند. عمادالدين باقي که قبلا به خاطر نوشته هايش براي مدت سه سال زنداني شد و بهمن ماه سال گذشته آزاد شد، مي گويد دادگاه به شکل غير علني و بدون حضور وکيل و هيات منصفه برگزار شد و صلاحيت قانوني براي رسيدگي به پرونده را نداشت. به همين دليل او در آن دادگاه از خود دفاع نکرد و دادگاه بدون محاکمه حکم صادر کرده است. آقاي باقي اضافه مي کند به علاوه او به قاضي دادگاه، قاضي بابايي گفته است که مقالات او در حکم يک سال حبسي که قبلا برايش صادر شده به عنوان موارد اتهام ذکر شده بود و دادگاه عمومي او را به خاطر اين مقالات محکوم کرده بود. بنابراين براي يک جرم واحد نمي تواند چند بار مجازات تعيين کرد و براي يک پرونده دو بار دادگاه تشکيل داد و دو حکم صادر کرد. عمادالدين باقي که رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران هم هست، دو هفته پيش قصد داشت براي شرکت در سمينارها و سخنرانيهايي به اروپا و آمريکا برود و همچنين با مقامات اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر گفتگو کند که در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج اعلام شد و نتوانست از ايران خارج شود. آقاي باقي در اين باره به راديو فردا گفت:

عمادالدين باقي: دليلي که ذکر نکردند. در کشور ما هم از قديم و نديم اگر يادتان باشد در ارتش هميشه مي گفتند ارتش چرا ندارد. يعني شما در سيستم پادگان ارجاع به دليل نمي توانيد بکنيد، اينجا هم دليلي ارائه نشده، فقط موقع خروج ممانعت کردند، در حالي که من ممنوع الخروج نبودم. مراجعه هم ديگر نخواهم کرد، ديگر دنبال پاسپورتم هم نخواهم آمد، مادام العمر هم همينجا خواهم ماند، اگر هم از اين به بعد سميناري، کنفرانسي در هر جاي دنيا من را دعوت کنند، من مقاله مي فرستم و قبل از اين که مقاله من خوانده شود، يا خودم مي نويسم يا درخواست مي کنم از گردانندگان سمينار اعلام کنند که اين شخص به دليل اين که ممنوع الخروج شده خودش نمي تواند حضور پيدا کند، بنابراين مقاله اش را فرد ديگري به نمايندگي مي خواند و هر سميناري هم تبديل به يک تريبون مي شود عليه کساني که مانع از خروج امثال بنده مي شوند.


 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.