پنجشنبه 20 آذر 1382

نيكبخت: حكم محكوميت «باقي» مخالف قانون است


تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي 15/9/82
.
وكيل عمادالدين باقي معتقد است كه حكم صادره درباره موكلش، داراي ايرادهاي اساسي و مخالف قانون است.
شعبه ششم دادگاه انقلاب روز پنجشنبه هفته گذشته، باقي را به اتهام تبليغ عليه نظام، به يكسال حبس تعليقي محكوم كرد.
صالح نيكبخت روز شنبه به خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا گفت:«عدم صلاحيت دادگاه» و «ممانعت از حضور وكيل در جلسه محاكمه»، از جمله ايرادهاي شكلي حكم صادره است.

نيكبخت: حكم محكوميت «باقي» مخالف قانون است

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي 15/9/82
.
وكيل عمادالدين باقي معتقد است كه حكم صادره درباره موكلش، داراي ايرادهاي اساسي و مخالف قانون است.
شعبه ششم دادگاه انقلاب روز پنجشنبه هفته گذشته، باقي را به اتهام تبليغ عليه نظام، به يكسال حبس تعليقي محكوم كرد.
صالح نيكبخت روز شنبه به خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا گفت:«عدم صلاحيت دادگاه» و «ممانعت از حضور وكيل در جلسه محاكمه»، از جمله ايرادهاي شكلي حكم صادره است.
به گفته او، موكلش اصولا صلاحيت دادگاه را زير سوال برده و دادگاه مي بايست در حكم صادره، در مورد صلاحيت خود اظهار نظر مي‌كرد.
نيكبخت اضافه كرد: از طرف ديگر، با توجه به اينكه آقاي باقي تاكيد كرده بود كه بدون حضور وكيل حرفي نخواهد زد، ضرورت داشت كه دادگاه علت عدم پذيرش وكيل را نيز اعلام كند.
وكيل باقي گفت: در روز برگزاري جلسه دادگاه، با اين بهانه كه بررسي صلاحيت وكيل، بر عهده دادگاه است، من را از حضور در كنار موكلم بازداشتند اين در حالي بود كه اصولا تشخيص صلاحيت بر عهده كانون وكلاي دادگستري نه دادگاه است.
نيكبخت همچنين محتواي پرونده تشكيل شده براي باقي را تكراري دانست و گفت: قبلا نيز موكلم به خاطر نوشته ها و مطالبي كه در اين پرونده مورد استناد قرار گرفته، به اتهام نشر اكاذيب محاكمه و محكوم شده است.
وي افزود: مستندات قاضي سابق نيز، شكايات مطرح شده در همين پرونده بوده و اين موضوع از مصاديق «امر مختومه» و قضيه «محكوم بها» است و قاضي جديد نبايد بدون توجه به اين مسئله، موكلم را محاكمه و محكوم مي‌كرد.
نيكبخت يادآور شد: آقاي باقي در پرونده قبلي به 5/7سال زندان محكوم و اين راي در دادگاه تجديد نظر به سه سال كاهش يافت.
باقي بهمن ماه سال گذشته پس از گذارندن دوران محكوميت از زندان آزاد شد.
نيكبخت انتقاد وارده ديگر بر حكم صادره درباره باقي را مبهم بودن آن ذكر كرد و گفت: در اين حكم مشخص نشده است كه كدام كلمات و جملات از مقالاتي كه مورد استناد قرار گرفته، اخلال در نظم عمومي است.
وي تاكيد كرد: اين نوع صدور حكم، بدون مشخص كردن دلايل اتهامي، مخالف نص صريح قانون آيين دادرسي كيفري، بويژه ماده 129 است.
نيكبخت اضافه كرد: همچنين، ندادن امكان دفاع به متهم و ممانعت از حضور وكيل در دادگاه مخالف نص صريح ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام. در خصوص ضرورت انتخاب وكيل از طرف متهمان است.
وكيل باقي تصريح كرد: با توجه به اينكه قاضي در حكم خود، به اين اشكالهاي شكلي و ماهوي توجه نكرده و آقاي باقي را محكوم و مجازات او را تعليق كرده است، اين مسئله به ذهن مي رسد كه مبادا قاضي پرونده با اين حكم تعليقي، قصد آن را داشته است كه متهم در آينده از بيان نظرات و ديدگاه هاي خود درباره موضوع، خودداري كند.
نيكبخت در پاسخ به اين پرسش كه «آيا موكلش درخواست تجديد نظر خواهد كرد يا خير؟» گفت: نظر آقاي باقي در اين مورد هنوز به من ابلاغ نشده است ولي اصولا در اينگونه موارد، متهمان بايد از همه ساز و كارهاي قانوني استفاده كنند.
وي در عين حال اضافه كرد: معمولا علت انصراف متهمان ازدرخواست تجديد نظر اين است كه مي گويند پرونده هايي كه براي آنها درخواست تجديد نظر مي‌شود. عموما به شعبه هاي خاصي همچون شعبه 21، 36 و برخي شعبه هاي ديگر در دادگاه تجديد نظر ارجاع مي شود و ضرورت دارد كه براي رفع اين شبهه، همه شعبه هاي دادگاه تجديد نظر مورد توجه قرار گيرند.
نيكبخت در مورد اتهامي كه برائت موكلش را در پي داشته است گفت: براي من جاي تعجب است كه نمايندگان مدعي العموم براي اينكه اتهامات وارده به اشخاص سياسي را تغليظ كنند، اتهام توهين به مقام معظم رهبري را هم مطرح مي كنند كه بيان مكرر اين موضوع قداست جايگاه رهبري را مخدوش مي‌كند.
وي تاكيد كرد: نمايندگان مدعي العموم و دادستان، در اينگونه موارد بايد بيشتر توجه كنند و به خاطر جدال سياسي در جامعه، اين اتهامات را مطرح نكنند.
وكيل باقي اضافه كرد: موكل من با توجه به اينكه در مورد اين اتهام انتسابي حكم برائت گرفته است. اين حق را دارد كه عليه وارد كننده اتهام، شكايت كند.
نيكبخت تصريح كرد: در صورتي كه اينگونه شكايت ها پي گيري شود، در آينده شاهد آن نخواهيم بود كه نمايندگان مدعي العموم يا دادستان، بدون اينكه مستندات كافي داشته باشند، اين اتهام را به سادگي عليه افراد مطرح كنند.
شعبه ششم دادگاه انقلاب، عمادالدين باقي روزنامه نگار و نويسنده رابه اتهام تبليغ عليه نظام به يكسال حبس با تعليق محكوميت به مدت پنج سال محكوم كرد.
در بخشي از راي دادگاه باقي كه پنجشنبه گذشته نسخه اي از آن به ايرنا نمابر شد، آمده است: دادگاه انقلاب پس از ملاحظه اوراق، اسناد، مدارك، احضار، تفهيم اتهام و استماع مدافعات، نسبت به صدور راي اقدام كرد.
در راي «بابايي » رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب آمده است: دادگاه با توجه به جميع جهات و محتويات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و ملاحظه نشريات سخنراني ها، نوشته ها ، مصاحبه ها و اظهارات متهم در مراحل بازجويي و جلسه دادگاه، بزه انتسابي نامبرده را در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف آن به انحاي مختلف محرز و مسلم و عملش را منطبق با ماده 500 قانون مجازات اسلامي دانسته و وي را به تحمل يكسال حبس محكوم كرد.
در راي دادگاه اضافه شده است: با توجه به اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب شده است و وضع اجتماعي آن و رعايت ماده 25 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس وي به مدت پنج سال با عنايت به ماده 33 همين قانون معلق مي گردد.
دادگاه در خصوص اتهام اهانت به مقام معظم رهبري، به لحاظ عدم كفايت دليل، حكم بر برائت باقي صادر كرد.
در ادامه راي دادگاه آمده است: حكم صادره پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.