یکشنبه 13 اردیبهشت 1383

كاريزما، تبلور قدرت جامعه


صرفنظر از اينكه مصاديق و انواع رهبري و شخصيت‌هاي كاريزماتيك و مقدس كدامند يكي از پرسش‌هاي مهم كه چندان بدان پرداخته نمي‌شود زادگاه و منبع و چگونگي پيدايش چنين پديده‌اي است كه در تاريخ بشر نقش‌هاي فراوان و تحول‌سازي را هم آفريده است. منشا اقبال شورانگيز مردم به رهبري آيت الله خميني چه بود و چرا او از چنين موقعيت و نفوذي برخوردار شد؟

روزنامه شرق 13/3/1383
كاريزما يكي از مولفه‌هاي اصلي جنبش‌هاي انقلابي است، جنبش‌هايي كه در آن بسيج اجتماعي هماهنگ صورت مي‌گيرد و متكي به ايدئولوژي، رهبري و سازمان هستند. سنتز مولفه‌هاي ايدئولوژي و رهبري، آفريننده رهبر انقلابي كاريزماتيك است. اما محصول كاريزما يا امر قدسي حكومت بر قلب‌ها است، حكومتي كه بيش از آنكه متكي بر تعقل و خرد باشد در روان و عاطفه پيروان ريشه دارد. به همين سبب است كه در اين روند با اشاره رهبر انقلابي، بسيج عمومي صورت مي‌گيرد و توده‌هاي تهييج شده به خرق عادت و در انداختن طرحي‌نو مي‌پردازند.
البته مناسبات رهبر و توده در اين ساختار، فرا قانوني و فراتر از هنجارهاي رسمي است. در عصر ما قبل مدرن نيز پيامبران و پيشوايان ديني همان رهبران كاريزماتيك بودند كه نه تنها در چار‌چوب مقررات و هنجارهاي موجود نگنجيدند و رفتار نكردند كه هنجارها را دگرگون ساختند و برخورداري خود از فره ايزدي را براي قرن‌هاي بعد نيز رقم زدند و از همين روست كه پيامبران عالي‌ترين مصاديق، در ميان رهبران كاريزماتيك هستند. اما، اين نوع رهبري لزوماً ديني نيست چنانكه هيتلر و لنين هم واجد نوعي كاريزما بوده و از نفوذ معنوي برانگيزاننده‌اي برخوردار بودند. وجود كاريزما سايه‌اي از اقتدار را مي‌آفريند كه حتي پس از مرگ رهبر مقدس، اين سايه همچنان به حكومت خود ادامه مي‌دهد و تا زمانيكه سازمان قدرت تاسيس شده به دست آنان به حيات خود ادامه دهد نقد ناپذيرند و اصول انديشه‌شان تقديس مي‌شود. گرچه ممكن است پس از او وارثان و مدعيان پيروي‌اش در عمل به انديشه‌هاي رهبر كاريزماتيك وفادار نمانند، اما همواره در سطح شعاربه عنوان امر مقدس و برتر آنرا تبليغ مي‌كنند. بنابراين شايد بتوان از تقسيم‌بندي ديگري همچون كاريزماي مثبت و منفي سخن گفت چنانكه هيتلر نيز با ايدئولوژي برتري نژادي خود و به‌خاطر اعتقاد به برتري خون و نژاد آريايي و تلاش براي به كرسي نشاندن سيطره جهاني‌اش، جنگ‌هاي بين‌المللي اول و دوم را سبب شد و ميليون‌ها انسان را قرباني كرد.
صرفنظر از اينكه مصاديق و انواع رهبري و شخصيت‌هاي كاريزماتيك و مقدس كدامند يكي از پرسش‌هاي مهم كه چندان بدان پرداخته نمي‌شود زادگاه و منبع و چگونگي پيدايش چنين پديده‌اي است كه در تاريخ بشر نقش‌هاي فراوان و تحول‌سازي را هم آفريده است. منشا اقبال شورانگيز مردم به رهبري آيت الله خميني چه بود و چرا او از چنين موقعيت و نفوذي برخوردار شد؟
برخي مريدان آيت الله خميني موقعيت وي را تبيين الهي كرده و به اراده خداوند و انتخاب شدن او از سوي خداوند نسبت مي‌دهندكه امري آسماني است نه زميني.
برخي از نويسندگان و سياستمداران نيز ويژگي كاريزما را ناشي از توانايي‌هاي انحصاري خود شخص مي‌دانند و چون منبع كاريزما خود شخصيت كاريزماتيك است رابطه او با توده و يا پيروان، به صورت رابطه يك مافوق انسان يا يك انسان استثنايي با انسان‌هاي عادي و آدميان متوسط تعريف و تلقين مي‌شود. از همين روست كه در تحليل كاريز. ما متغير‌هاي شخصي و خصوصيات فردي كاريزما عهده شده و خود فرد به موضوع اصلي مطالعه و كاوش مبدل ‌مي‌گردد. اما از منظر يك جامعه‌شناس راي ديگري مي‌توان داد. جامعه‌شناس، منبع ايدئولوژي، رفتار، اخلاق، قدرت و ... را جامعه مي‌داند. بنابراين مي‌توان گفت كه كاريزما در حقيقت محصول خلاء قدرت يا خلاء رواني و يك نياز اجتماعي در دوره و شرايطي ويژه است. براي مثال هنگامي كه يك رهبر يا نظام سياسي مشروعيت خود را از دست بدهد يا دچار فروريختگي شود و خلاء قدرت پديد آيد زمينه‌اي براي ظهور رهبران كاريزماتيك به وجود خواهد آمد. ساختار سنتي سياسي و فرهنگي يك جامعه نيز البته مي‌تواند بستر مساعدي براي قداست و فره ايزدي بخشيدن به شخصيت‌ها باشد، چنانكه ساختار مذهبي و عنصر مرجعيت ديني در تاريخ ايران، نقش موثري در كاريزماتيك شدن شخصيت امام خميني و پذيرش آن از سوي جامعه داشت. پيش از آيت ‌الله خميني نيز اين قبيل شخصيت‌ها وجود داشتند. با وفات آيت‌الله بروجردي عظيم‌ترين تشييع جنازه در تا ريخ ايران رخ داد و جاده تهران ـ قم به مسير راهپيمايي توده عظيم مردماني تبديل شد كه از تهران براي تشييع پيكر او عزيمت كرده بودند. پس از آيت‌الله بروجردي نيز در مقياس‌هاي محدودتري چنين شخصيت‌هايي وجود داشتند كه مي‌توان آنان را "خرده كاريزما" نام نهاد. اما هيچكدام از گستردگي و ابعاد سياسي برخوردار نشدند. مجموعه شرايط اجتماعي و سياسي و نيازهاي خاص يك دوره رهبر خود را مي‌يابد و يا مي‌آفريند و مي‌سازد. همچنان‌كه نياز به محوريت واحد در برابر قدرت تا دندان مسلح رژيم شاه كه مستظهر به حمايت قدرت‌‌هاي خارجي بود و شكست‌ناپذير به نظر مي‌آمد همه نيروها اعم از مذهبي، سكولار، ماركسيست و گروه‌هاي اجتماعي ديگر را گرد رهبري امام‌خميني متمركز ساخت و جامعه با واگذاري قدرت خويش به رهبر، چنان قدرتي به او بخشيد كه وقتي فرياد "شاه بايد برود" را سر داد، گويي اين قدرت جامعه بود كه در او متجلي شده بود و اين خواسته را بيان مي‌كرد وگرنه امام خميني همان كسي بود كه 14 سال پيش از آن از ايران تبعيد شده و در تمام سال‌هاي تبعيد چنين قدرتي برايش فراهم نيامده بود و اگر چنين قدرتي براي او رقم‌خورده بود بسيار زودتر از آن رژيم شاه سرنگون مي‌شد. كاريزماي امام خميني تبلور قدرت جامعه بود كه البته جامعه را نيز مسحور مي‌ساخت ولي توده اين واقعيت را كه خود آفريده بود، قدرت لايزال رهبر مي پنداشت در حاليكه جامعه منبع اصلي اين قدرت است گرچه هر فردي قادر نيست ويژگي كاريزما را به دست آورد مگر آنكه خود نيز قابليت‌ها و توانايي‌هايي داشته باشد، به همين دليل است كه در تحليل كاريزما، زيست‌نامه فرد و چگونگي تكوين و رشد و تربيت او در گذشته اهميت مي‌يابد. در عين حال اين نكته نيز نبايد مغفول بماند كه بسياري از قابليت‌ها و صفات شخصيت‌هاي با نفوذ تاريخي پس از اسطوره شدن آنهاست كه به آنان نسبت داده مي‌شود و اغراق در صفات آنها موضوعي عرضي و پسيني است. رنج‌هاي دوران كودكي آيت الله خميني، شخصيت مربيان او، انس او با عرفان و سيراب شدنش در محضر آيت‌الله شاه‌آبادي و مكتب محي‌الدين‌عربي و شيوه زندگي اش البته از زمينه‌هاي دروني او براي احراز جايگاهي بود كه يكي از بزرگترين انقلاب‌هاي قرن بيستم را آفريد. از اين رو زندگي نامه اين رهبر انقلابي در خور مطالعه و تحقيق است و نوع زيست و تربيت و آموزش هر كس مي‌تواند براي تك تك افراد و آينده آنها و جامعه‌شان سرنوشت‌ساز باشد. عبرت‌آموزي از تجربه، تاريخ و مطالعه احوال بزرگان و اهميت بخشيدن به امروز كودكان و نوجوانان جزيي از فرايندها و رخدادهايي هستند كه به هنگام روي دادن گويي پديده‌اي مستقل و خودجوش‌اند. كاريزما محصول شبكه‌اي از عوامل و اجزاي خرد و كلان فردي و اجتماعي است.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.