چهارشنبه 16 اردیبهشت 1383

درباره يك نويسنده: روايت فرزند انقلاب از انقلاب


روزنامه شرق 16/2/1383ص30 ويژه نامه كتاب
عمادالدين باقي حتي اگر تنها به تاريخ نگاري بپردازد هم خبرساز خواهد شد. پس از انتشار مجموعه دوجلدي او در تحليل انقلاب اسلامي ايران، روزنامه كيهان طي خبري باقي را به توهين عليه مردم آذربايجان متهم كرد و نوشت: «فرماندار ميانه خواستار عذرخواهي وي از اهالي آذربايجان شده است.» كيهان مدعي شد كه باقي مردم تبريز را به دعوت از اهالي منطقه آذربايجان از قواي روس متهم كرده است. در ادامه كيهان به نقل از منابعي نامعلوم علاوه بر عذرخواهي خواستار اصلاح اين موضوع در چاپ دوم كتاب باقي شد. اين كتاب دوجلدي اما مستقل در سال 1382 منتشر شده و در نمايشگاه امسال نيز تجديد چاپ خواهد شد.


روزنامه شرق 16/2/1383ص30 ويژه نامه كتاب
عمادالدين باقي حتي اگر تنها به تاريخ نگاري بپردازد هم خبرساز خواهد شد. پس از انتشار مجموعه دوجلدي او در تحليل انقلاب اسلامي ايران، روزنامه كيهان طي خبري باقي را به توهين عليه مردم آذربايجان متهم كرد و نوشت: «فرماندار ميانه خواستار عذرخواهي وي از اهالي آذربايجان شده است.» كيهان مدعي شد كه باقي مردم تبريز را به دعوت از اهالي منطقه آذربايجان از قواي روس متهم كرده است. در ادامه كيهان به نقل از منابعي نامعلوم علاوه بر عذرخواهي خواستار اصلاح اين موضوع در چاپ دوم كتاب باقي شد. اين كتاب دوجلدي اما مستقل در سال 1382 منتشر شده و در نمايشگاه امسال نيز تجديد چاپ خواهد شد. كتاب اول (به لحاظ تقدم زماني) «بررسي انقلاب ايران» 13 سال پيش منتشر شده اما در سال گذشته با ويرايشي تازه و كاملا بازنويسي شده منتشر شد. كتاب، جنبش هاي سياسي ايران از تنباكو تا انقلاب اسلامي را موضوع بررسي تاريخي خود قرار داده است و با آميزش زاويه نگاه جامعه شناختي و مطالعات دين شناختي مي كوشد روايتي مذهبي _ اجتماعي از انقلاب به دست دهد. باقي در زندان اوين اين كتاب را بازنويسي كرده است. كتاب ديگر باقي اما جديدالتاليف است. گرچه تاريخ تدوين اين كتاب از كتاب اول ديرهنگام تر است اما محتواي آن به نوعي مقدمه و زمينه مطالعه كتاب اول است چه «تولديك انقلاب» را بايد مطالعه اي نظري درباره انقلاب و سپس انطباق آن مفاهيم بر انقلاب ايران دانست. بررسي نظريه هاي انقلاب، مفهوم انقلاب مذهبي، انقلاب اجتماعي و انقلاب سياسي از سرفصل هاي كتاب دوم باقي است. برخي فصول اين كتاب مدتي در روزنامه هاي سلام و همشهري منتشر شد اما باقي در زندان فرصت يافت آن را تدوين و با پانوشت هاي به روز احيا كند. دو كتاب عمادالدين باقي در واقع جمع بندي يكي از فرزندان انقلاب از انقلابي است كه اولين حادثه زندگي آنها به حساب مي آيد.

باقي هر چند كوشيده است همچنان خود را وفادار به مضمون اصلي اين انقلاب اعلام كند اما در بررسي علمي و بي طرفانه انقلاب اسلامي به نتايجي رسيده كه به كار مخالفان او هم آمده است. به جز محافظه كاران (كه تحليل باقي از علت بيگانه پذيري برخي مردم ايران را در ستون هاي خبري ويژه خود بررسي مي كنند) گروهي از مخالفان سياسي نيز وجود دارند كه با استناد به آمار مستند باقي درباره تعداد شهداي انقلاب ا سلامي مي كوشند از ا ين اطلاعات براي تحليل هاي سلطنت طلبانه خود بهره ببرند. باقي تعداد كل شهداي انقلاب در فاصله قيام 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 را 3164 نفر مي داند كه براساس آمار بنياد شهيد انقلاب اسلامي و منابع ديگر تدوين شده است. باقي همچنين تعداد شهداي واقعه 17 شهريور 1357 را 64 نفر در ميدان ژاله و 24 نفر در ديگر نقاط شهر تهران مي داند. در همين روز دولت وقت اعلام كرد 86 نفر كشته و 205 نفر زخمي شده اند. اطلاعات باقي البته ارتباطي با تحليل هاي حاشيه اي ندارد. او نه فقط از حقانيت انقلاب اسلامي ايران دفاع مي كند بلكه با اشاره به بحران ها و فسادهاي رژيم پهلوي، انقلاب را اجتناب ناپذير و مشروع مي داند. در واقع باقي معتقد است حتي اگر انقلاب ها با گذر زمان رو به زوال بگذارند اما هرگز نمي توان با قضاوت درباره حكومت هاي برآمده از انقلاب ها درباره اصل آن جنبش هاي قضاوت كرد. بدين ترتيب تلاش باقي براي واقعي كردن اطلاعات درباره تاريخ انقلاب به معناي رها كردن حادثه اي نيست كه او خود در آن بازيگر بوده است.

پيش از اين نيز چند كتاب از باقي خوانده بوديم كه هر يك به نوعي خبرساز شده اند. كتاب معروف حزب قاعدين اثري پرسروصدا درباره انجمن حجتيه و به نوعي تنها مرجع انتقادي موجود درباره اين موضوع است كه در دهه 60 بارها تجديد چاپ شد. كتاب با استناد به مواضع رهبران انجمن، موضع آنها در باره انقلاب اسلامي را نقد مي كند. در عين حال باقي پس از مرگ مرحوم حلبي رهبر انجمن حجتيه طي مقاله اي در روزنامه جامعه از وي به نيكي ياد كرد و خدمات وي را نيز برشمرد. در سال هاي بعد باقي اعلام كرد در حال بازپرداخت اين كتاب است و قصد دارد همان اطلاعات را با ادبيات تازه منتشر كند. همچنين باقي كتابي به نام كاوشي درباره روحانيت دارد كه در آن از روحانيت انقلابي و مترقي دفاع كرده و از گرايش هاي محافظه كارانه آن انتقاد كرده است. اين كتاب اما برخلاف كتاب حزب قاعدين (كه خود باقي آن را جمع آوري كرده است) توسط دولت جمع آوري شد. باقي در سال هاي بعد كتابي درباره حادثه 13 آبان نوشت كه «انقلاب و تنازع بقا» نام گرفت. ويرايش اول بررسي انقلاب ايران هم در همين سال ها منتشر شد. در دوران پس از دوم خرداد دو جلد كتاب به قلم باقي درباره قتل هاي زنجيره اي چاپ شد كه تراژدي دموكراسي در ايران نام گرفت و آن هم به دستور دادگاه جمع آوري شد. باقي در دوره زندان با تدوين مقالات خود كتاب هايي موضوعي تدوين كرد كه مهمترين آنها «حقوق مخالفان»، «بهار ركن چهارم» و «گفتمان هاي ديني معاصر» نام دارد. او همچنين كتابي را درباره جنبش اصلاحات دموكراتيك در دست انتشار دارد كه در نمايشگاه بين المللي كتاب منتشر مي شود.

در دوره جديد كتاب هاي باقي به جز مجموعه دو جلدي بررسي انقلاب، كتاب «اعدام و قصاص» مهمترين اثر وي به شمار مي رود كه از يك دفاعيه حقوقي در برابر دادگاه شروع شد و به كتابي علمي و فقهي تبديل شد. باقي همچنين كتابي به نام «قضاوت آمريكايي» درباره نظام حقوقي آمريكا را ترجمه و منتشر كرده و كتاب هاي ديگري در دست دارد. «كتابخانه شرق» از او خواسته است توضيحي درباره مسئله تبريز و دعوت تبريزيان از بيگانگان بدهد. بيش از اين در همين موضوع از او مقاله «بيگانه گزيني» در ضميمه سابق روزنامه همشهري منتشر شده است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.