دوشنبه 24 شهریور 1382

شيشه عمر

دوشنبه 24 شهريور 1382

جبهه مشاركت بمناسبت حمايت از حقوق عباس عبدي و ساير زندانيان يك روز روزه سياسي اعلام كرد. اين بيانيه به امضاي 50 تن از فعالان سياسي، مطبوعاتي و نمايندگان مجلس رسيد. متعاقبا" نيروهاي ملي – مذهبي، نهضت آزادي و عده اي از اساتيد دانشگاه و روزنامه نگاران اعلام حمايت و همبستگي نسبت به روزه سياسي كردند. روز 24 شهريور ماه 82 جلسه افطاري در دفتر مركزي جبهه مشاركت تشكيل شد. در اين جلسه آقايان رضا خاتمي، عزت الله سحابي، ابراهيم يزدي، محسن كديور، همسر محسن سازگارا،‌ عليرضا علوي تبار و عمادالدين باقي سخناني ايراد كردند. متن سخنان باقي به شرح زير است :


انقلاب سال 1357 ايران يك انقلاب عليه ديكتاتوري بود. فراموش نكنيم كه آزادي يكي از اركان سه گانه شعارهاي انقلاب يعني «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بود. بنابراين قرار نبود در دوره پس از انقلاب زنداني سياسي داشته باشيم و افرادي به جرم عقيده و ديدگاه سياسي يا عقيدتي خود ولو اينكه مخالف حكومت باشد زنداني شوند. به همين دليل تعداد زندانيان اهميت ثانوي دارد و در درجه اول حتي اگر يك نفر بخاطر عقيده و ديدگاه سياسي اش زنداني باشد نيز شاخص استبداد است. اين در حالي است كه طبق بررسي هايي كه من تاكنون انجام داده ام و محاسبه كرده ام زندانيان سياسي، عقيدتي و مطبوعاتي تنها در تهران 39 نفر هستند كه بسياري از آنها نام شان براي مردم و حتي فعالان سياسي شناخته شده نيست. در همين جا لازم مي دانم از مردم، دانشجويان و نهادهاي دانشجويي، نهادهاي مدني و احزاب و گروه هاي اصلاح طلب گلايه كنم. گلايه اول اينكه اهتمام كافي به امور زندانيان نمي شود و گلايه دوم اينكه در مورد زندانيان نوعي تبعيض روا داشته مي شود و برخي افراد كه گرايش سياسي يا ايدئولوژيك نزديك تري با نهادها و مطبوعات دارند نام و
اخبار شان بيشتر مطرح مي شود.
نكته ديگر اينكه هنگامي كه در چنين محافل و جلساتي از زندانيان سخني گفته مي شود نبايد زندان به القاي ترس بينجامد. جناح سركوبگر هيچ پايگاه اجتماعي و محبوبيتي ندارد و تنها ابزاري كه از آن براي ايجاد انفعال و ارعاب در مردم و اصلاح طلبان استفاده مي كند زندان است. اگر اين تنها ابزار را از آنها بگيريد ديگر هيچ قدرتي ندارند و 24 ساعت دوام نمي آورند پس زندان شيشه عمر آنهاست و بايد اين شيشه عمر را شكست و اين ابزار را از آنها گرفت. يكي از راههايش همين است كه به امور زندانيان اهتمام داشته باشيم و ابتكاراتي مانند روزه سياسي و اين تجمعات تكرار شود و گسترش يابد تا هزينه زنداني كردن را بالا ببرد. البته اين شيوه هاي فشار و زندان جواب نمي دهد و نتيجه اش معكوس است و فقط ممكن است در كوتاه مدت در برخي افراد ارعاب و انفعال موقت ايجاد كند. تجربه 18 تير 78 نشان مي دهد كه اگر حركت هاي اعتراضي در آن زمان سركوب شد اما مسئله حل نشد و چهار سال بعد در وقايع خرداد و تير ماه امسال ديديم كه همان حركت از همان نقطه و در سطحي
وسيع تر، گسترده تر، خشن تر و در مدت زمان طولاني تر تكرار شد و به شهرستان ها هم كشيد.
اگر امروزه ايران با تهديدهاي خارجي روبروست و يا قطعنامه شوراي حكام عليه ايران صادر مي شود و مجموعه اقدامات خارجي عليه ايران، مستقيما" محصول اوضاع داخلي است. كارگزار يا كارگزاران فشار و سركوب خيال مي كنند كه وقايع خارجي و جريانات داخلي دو موضوع جدا از هم هستند كه بدون رابطه با يكديگر اتفاق
مي افتند در خارج عده اي عليه ايران توطئه مي كنند و در داخل هم وقايعي رخ مي دهد اما اگر شما امروز
مي بينيد ژاپن و استراليا كه از دوستان ايران بوده اند يا رابطه خصمانه اي نداشتند پيشنهاد دهنده قطعنامه
ضرب الاجل دادن به ايران مي شوند به دليل اين است كه آنها روي اوضاع داخلي ايران مطالعه دارند و
دريافته اند كه اوضاع ايران به سوي انفجار مي رود و نارضايتي ها به اوج رسيده و هر آن ممكن است تحولي رخ دهد لذا مي خواهند دورنگري كنند منافع آينده و سهم خود را از حالا تضمين كنند. همين سركوبگري و رفتارهاست كه آنها را به اين نتيجه رسانده. اگر سولانا پس از بازگشت از ايران و با وجود اينكه ايران اعلام
مي كند پروتكل الحاقي منع توليد سلاح هاي هسته اي را امضا مي كند اما باز هم او و برخي مقامات اروپايي مي گويند نه تنها ايران بايد پروتكل را امضا كند بلكه بايد كل فعاليت هاي هسته اش را متوقف كند و حتي براي كارهاي صلح آميز هم ايران را از داشتن تكنولوژي هسته اي منع مي كنند به اين دليل است كه مي گويند رژيم ايران غيرقابل اعتماد است. چرا؟ به دليل همين رفتارهاي داخلي است. آنها مي گويند رژيمي كه با شهروندان خود چنين رفتار مي كند و قوانين خود را و حقوق آنها را زير پا مي گذارد و زنداني مي كند يا با زندانيان اين همه غيرقانوني رفتار مي كند چگونه به مردمان ديگر رحم خواهد كرد؟ آن قدر اخبار توقيف و زنداني كردن هر روز از ايران به جهان صادر مي شود كه در افكار عمومي مردم دنيا ايران به زندان و توقيف شناخته مي شود و روشنفكران و نويسندگاني كه حتي ضد آمريكايي هستند عليه ايران موضع دارند و افكار عمومي دنيا را به اينجا رسانده اند كه بايد براي نجات مردم ايران كاري كرد.
از اين رو بزرگترين بر انداز و دشمن جمهوري اسلامي نه امريكاست، نه سلطنت طلبان و نه گروه رجوي بلكه بزرگترين دشمن آن در درون خود نظام است يعني جريان ها و عواملي كه سركوب و زندان را همچنان ادامه
مي دهند. زنداني كردن منتقدين بيش از اينكه بيانگر قدرت باشد نشانه ضعف و ناتواني و نابردباري است. ما آخرين كساني هستيم كه به زبان مدنيت حرف مي زنيم و براي اعلام اعتراض خود از روشهايي چون روزه سياسي و تجمع و نظاير آن استفاده مي كنيم. اگر به اين روش ها تمكين نكنند در فرداي بسيار نزديك بايد با زبان قهر و خشونت مواجه شوند كه ياراي مقابله با آن را ندارند. هر چند رفتارها به گونه اي است كه گويي اين جماعت كار خود را تمام شده و خود را رفتني مي بينند و عزم آن دارند كه زمين سوخته تحويل دهند. انشاء الله كه فرصت اين كار را نخواهند يافت.

* اين متن از روي يادداشت هاي يك خبرنگار و يادداشت هاي خود سخنراني تنظيم و بازنويسي شده و ممكن است برخي عبارات دقيقا" منطبق با آنچه در جلسه افطاري ايراد شده نباشد اما عمده مطالب همان است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.