شنبه 29 فروردین 1383

سخنراني در نخستين نشست هيآت امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان


به اختصار گزارشي درباره فرايند تشكيل اين انجمن، اقدامات انجام شده در مدت زمان كوتاهي كه از اعلام موجوديتش سپري شده و چشم انداز پيش رو ارائه مي كنم.............

...در پايان آرزوم دارم با ياري و همياري يكديگر بتوانيم گرهي از مشكلات زندانيان بگشائيم. همواره گفته‌ام كه انتظار نداريم همگان كار و زندگي خود را تعطيل كنند و يكسره به امور زندانيان رسيدگي و انديشه كنند. كافي است هريك از ما نظر فقط يكصدم از برنامه زندگي و كار و انديشه خود را به زندانيان اختصاص دهيم آن گاه موجي آفريده خواهد شد كه زندان‌افزاران را به عقب مي‌راند .

براي متن گزارش نشست اينجا را كليك كنيد


سخنراني در نخستين نشست هيآت امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حسينيه ارشاد27/1/1382برابربا17اوريل2004


به نام خداي انسان، خداوند آزادي
با تقديم تحيت و دورد و خير مقدم به همه استادان و فرهيختگان و خانواده زندانيان و خبرنگاران محترم كه به اين مجلس قدم رنجه فرمودند به اختصار گزارشي درباره فرايند تشكيل اين انجمن، اقدامات انجام شده در مدت زمان كوتاهي كه از اعلام موجوديتش سپري شده و چشم انداز پيش رو ارائه مي كنم.
من شخصا از دوران كودكي كه پدرم به ملاقات زندانياني چون شهيد عراقي و آيت الله منتظري و ديگران مي رفت و همراهش بودم با زندان، اين اختراع شوم بشري آشنا شدم و تجربيات ديگري درباره زندان داشتم اما نخستين دغدغه هاي تشكيل نهادي مستقل براي حمايت از زندانيان به حدود سال 72 باز مي گردد و چون به اين بهانه يادي از زندانيان مي شود خاطره‌اش را مي گويم. هنگامي كه جمعي از فعالان مذهبي و سياسي مانند آقاي دردكشان و داود كريمي و رضا احمدي و خير اللهي و چند تن ديگر در سال 72 بازداشت شدند و نگراني نسبت به گسترش بازداشت هاي وجود داشت با دكتر آقاجري صحبت كردم كه نهادي به نام صندوق حمايت از خانواده هاي زندانيان تشكيل دهيم زيرا بعد از مسايل عاطفي مهم ترين عاملي كه زنداني و خانواده اش را رنج مي دهد و مقاومتش را دشوار مي سازد مشكل تامين مادي خانواده است. آقاي آقاجري گفت من اولين كسي هستم كه از هم اكنون آمادگي خود را اعلام مي كنم و هر مقدار سهمي تعيين شود مي پردازم. با افراد ديگري هم مذاكره شد اما اين كار سامان نگرفت.
زماني كه آقاي عبدالله نوري زنداني شدند نيز گروهي به نام انجمن دفاع از زندانيان سياسي تشكيل داديم و چون قصد اين بود كه نيروهاي جوان و جديدي به ميدان آيند اعضايي كه براي تشكيل انجمن دعوت شدند عبارت بودند از آقاي محمد قوچاني، آقايان حميد مرعشي، علي كهن نسب، سيد محمد رزمگير و خانم ها فريبا داودي و رياحي و افراد ديگر. گرچه چند جلسه برگزار شد ولي اين انجمن هم سامان نگرفت خصوصا كه چند ماه بعد از آن خود من هم راهي زندان شدم. در زندان نيز همواره اين انديشه مطرح بود. روزي با آقاي شمس الواعظين در حياط هواخوري زندان قدم مي زديم و گفتگو مي كرديم .‌آقاي شمس گفت هروقت از زندان رفتيم بايد انجمن كرامت انسان را تشكيل دهيم. پس از آزادي از زندان در يكي از جلسات انجمن دفاع از آزادي مطبوعات آقاي كديور و روزي ديگر آقاي مظفر گفتند نياز به تشكيل انجمني براي دفاع از زندانيان داريم. پس از آن جلساتي تشكيل شد و چون به دلايل متعددي لازم بود موضوع فعاليت آن عام و شامل زندانيان سياسي و عادي باشد برخي از دوستان تمايلي به مشاركت نداشتند و معتقد بودند در صورت طراحي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با پسوند سياسي مي توانند در تشكيل آن سهيم شوند.
ما همچنين معتقد بوديم حتي الامكان از ظرفيت هاي موجود بايد استفاده كرده و نهادي با مجوز قانوني تشكيل در هر چند طبق قانون اساسي و طبق موازين حقوق بشر براي تشكيل حزب و انجمن و نهاد نيازي به اخذ مجوز نيست و فقط در صورتيكه هر گروهي پس از تاسيس مرتكب جرم يا نقض قوانين شد بايد اتهام او مورد رسيدگي قرار گيرد اما ما بر آن شديم كه ابتدا مسير مقرر شده را طي كنيم اگر مساعدت نشد به قانون اساسي و قانون جهانشمول حقوق بشر عمل كنيم. خوشبختانه متصديان مربوطه در وزارت كشور بسيار همراهي و همكاري كردند. نخستين درخواست ارسالي به وزارت كشور به تاريخ 16/9/1382 بود سپس ساير مراحل قانوني شدن و اخذ مجوز طي شد.
حقوق بشر تبعيض بردار نيست و حتي مجرم نيز حقوقي دارد كه بايد رعايت شود.اصل سي و نهم قانون اساسي مي گويد: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» يعني اهانت به مجرم هم جرم بوده و ممنوع است.
از طرفي اگر بخواهيم حقوق بشر درباره زندانيان سياسي رعايت شود بايد از زندانيان عادي شروع كنيم. اگر ما نسبت به نقض حقوق بشر درباره افراد سياسي و عقيدتي واكنش نشان دهيم و در مورد بقيه حساسيتي نداشته باشيم، هنگامي كه اين اعمال درباره افراد عادي هنجار و عادي شود دامن افراد ديگر را هم مي گيرد. علاوه بر اين گاهي حقوق زندانيان عادي بسيار شديدتر پايمال مي شود اما چون از نظر خودشان يا خانواده شان يا جامعه مجرم تلقي مي شوند واكنشي نسبت به آن صورت نمي گيرد.
درباره زندانيان دو مقوله را بايد تفكيك كنيم اول اينكه ممكن است اصل محكوميت و زنداني بودن آنها خلاف قانون و ناروا باشد ديگر اينكه صرف نظر از درستي يا نادرستي اصل محاكمه و محكوميت آنان حقوقي دارند كه بايد رعايت گردد. ما نهادي مدني، غير دولتي مبتني بر حقوق بشر و بدون گرايشهاي سياسي هستيم و نمي‌خواهيم اين انجمن در مقام حزب سياسي عمل كند. فعاليت احزاب سياسي بسيار ارزشمند است اما اين به مفهوم سياسي نگريستن همه چيز نيست و انجمن دفاع از حقوق زندانيان نهادي غير دولتي و غير سياسي است كه از حقوق زندانيان سياسي و عادي دفاع مي كند و ما برحفاظت از ماهيت انساني آن تاكيد داريم. اگراين نكته را كه فعاليت انجمن علني و رسمي است نه زير زميني و همچنين غير دولتي بودن و تخصصي بودن حيطه عمل انجمن در قلمرو زندانيان را در نظر بگيريم مي توان گفت نخستين نهاد مدني دفاع از حقوق زندانيان در ايران است.
اين انجمن فعاليت هاي حقوقي، رفاهي و خدماتي براي زندانيان را در دستور كار خود دارد فقط براي مثال: گرفتن وكيل براي آنانكه توانايي اين كار را ندارند يكي از اين اقدامات است چون انجمن غير انتفاعي است در گزارش ساليانه خود وكلايي را كه با اين نهاد همكاري كرده و مسئوليتي به عهده گرفته اند معرفي خواهدكرد. زندانيان عادي اي را سراغ داريم كه فقط به دليل نداشتن وكيل سالهاست عمر خود را در زندان بسر مي برند در حاليكه اگر وكيل داشتند تاكنون آزاد شده بودند.
علاوه بر اين آيين نامه زندان ها بر طبقه بندي زندانيان تصريح دارد و رئيس قوه قضائيه هم بارها آنرا بر زبان آورده اما عملا اين حق زندانيان همواره ضايع شده و قدرت و نفوذ كلام رئيس قوه قضائيه را زير سوال برده است. زيرا هم اينك تعدادي از زندانيان سياسي و عقيدتي در زندان قصر و تعدادي در زندان رجايي شهر كرج و تعدادي در اوين هستند. اولا در حالي كه محل سكونت آنها تهران است انتقال به زندان كرج يك نوع مجازات تبعيد علاوه بر زندان محسوب مي شود كه طبق ماده .....قانون مجازات بيش از محكوميت بوده و جرم است، ثانيا آنها را با زندانيان عادي و گاهي خطرناك همبند كرده‌اند و ثالثا در زندانهاي مختلف پراكنده اند در حاليكه بايد يكجا باشند.
ما اعتقاد داريم كه به جاي صدور بيانيه هاي پي در پي بايد اقدامات عملي براي گشودن گرهي از كار زندانيان بعمل آوريم و در حد ضرورت اقدام به انتشار بيانيه كنيم. روشهاي كار نيز مذاكره، توصيه، اعتراض، فشار، اطلاع رساني و گفتگو و تحقيق است.
اين جلسه نخستين نشست هيئت امناست و تركيب هيئت مديره اي كه تعيين مي كند در تحقق اهداف آن بسيار موثر است. هيئت امنا سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد و به عنوان مجمع عمومي هيئت مديره جديد را نصب مي كند و مي تواند جلسات فوق العاده اي در طول سال برگزار كند و حتي اساسنامه را متناسب با نيازهاي جديد تغيير دهد. افراد شايسته و ارزشمند فراواني هستند كه افتخار حضور آنان را در هيئت امنا نداريم و هيئت امنا مي‌تواند در آينده آنان را دعوت كند و بر جمع خود بيفزايد. همچنان كه در اين جلسه ميهمانان ارزشمندي در كنار هيئت امنا حضور يافته اند و مشاوره آنان در آينده و حمايت شان از كميته هاي انجمن مغتنم خواهد بود.
پس از تشكيل هيئت مديره كميته هاي مختلف مانند كميته حقوقي، كميته زندانيان زن، كميته زندانيان سياسي و عقيدتي، كميته اطفال و نوجوانان بزهكار، كميته بهداشت و درمان و كميته پژوهشي تشكيل خواهد شد. يكي از راه هاي حل مشكل زندان و زنداني اجراي طرح هاي تحقيقاتي است كه در دستور كار قرار مي گيرد. گمان مي كنم برگزاري يك كنگره بزرگ علمي ويژه زندان و زنداني كه در آن از صاحبنظران خارجي هم دعوت مي شود بتواند يكي از برنامه هاي انجمن در سال كاري جاري باشد.
اقدامات انجام شده:
انجمن در مدت كوتاهي كه از اعلام موجوديتش گذشته است گرچه در مرحله تاسيس بود ولي اقداماتي انجام شد كه آگاهي از آن خالي از فايده نخواهد بود. اقداماتي از قبيل:
1 – گرفتن وكيل براي زنداني يا متهم، 2 ـ تامين وثيقه براي يك زنداني سياسي كه پس از پنج سال براي اولين بار به مرخصي آمد، 3 ـ دريافت گزارشات و نامه هاي متعدد از زندانيان عادي و تشكيل جلسه با يكي از مقامات قوه قضائيه جهت انعكاس مشكلات آنان و درخواست رسيدگي يا‌ آزادي و يا بهبود شرايط آنان، 4 ـ انتشار بيانيه به منظور درخواست از قوه قضائيه براي آزادي شش زنداني جهت درمان، اين بيانيه بازتاب خارجي مثبتي در پي داشت، 5 ـ تهيه كتاب از ناشران و ارسال براي برخي زندانيان با توجه به اهميتي كه كتاب در پر كردن اوقات فراغت زنداني و جلوگيري از افسردگي و ساير عوارض بيكاري در زندان دارد.
6 – دعوت از بستگان و يا طرفين نزاع در دو پرونده زناني كه محكوم به اعدام شده اند و تحقيق در مورد مسئله و مذاكره جداگانه با آنها به منظور اخذ رضايت، 7 ـ ايجاد يك سايت ويژه انجمن و اجراي طراحي آن كه پس از شروع بكار هيئت مديره آماده راه اندازي است.
و نيز خدمات ديگري كه نفس انجام آنها مهم تر از فضيلت بيانشان است..
در پايان آرزوم دارم با ياري و همياري يكديگر بتوانيم گرهي از مشكلات زندانيان بگشائيم. همواره گفته‌ام كه انتظار نداريم همگان كار و زندگي خود را تعطيل كنند و يكسره به امور زندانيان رسيدگي و انديشه كنند. كافي است هريك از ما نظر فقط يكصدم از برنامه زندگي و كار و انديشه خود را به زندانيان اختصاص دهيم آن گاه موجي آفريده خواهد شد كه زندان‌افزاران را به عقب مي‌راند .

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [11]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1442 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.