یکشنبه 25 مرداد 1383

نسبت دموكراسي و حقوق بشر

روشنفكر كنوني ما دنباله‌روي جامعه است
آموزش نديده‌ايم كه پاسخگو باشيم
اصلاحات در جامعه‌ي ما رشد و ادامه پيدا مي‌كند
(گزارش ايسنا ناقص است .متن كامل سخنراني را در سايت ملاحظه كنيد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ‌٢٠/٠٥/١٣٨٣

سرويس سياسي
«عماد‌الدين باقي»بابيان اين «روشنفكر كنوني ما دنباله‌روي جامعه است»، خاطرنشان كرد كه اصلاحات بار ديگر به جامعه‌ي ايران بازخواهد گشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) عماد‌الدين باقي طي سخناني در مراسم فرهنگي - سياسي انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير، درباره‌ي دلايل شكست مدرنيته گفت: مدرنيته در ايران يك جريان برون‌زا بود نه درون زا. البته تاكيد بر درون‌زا بودن مدرنيته به معناي نفي تجربه‌ي كشورهاي ديگر در زمينه‌ي مدرنيته نيست. مدرنيته يك كل است، ولي متاسفانه در مقطعي در كشور ما جزء به جزء شد و شكست خورد و در چنين فضايي مدرنيته به معناي واقعي پيشرفت نمي‌كند.

وي ادامه داد: روند دموكراسي خواهي از زمان مشروطيت به صورت رسمي در ايران آغاز شد و نمود آن در ايجاد عدالت‌خانه و پارلمان و تاسيس نهاد انتخابات در ايران است، اين است كه هميشه مدرنيته در كشور ما در مقابل سنت قرار گرفته است كه اين هم مي‌تواند يكي از دلايل شكست مدرنيته باشد، در مدرنيته سنت به طور كامل حذف نمي‌شود، بلكه سنت در حاشيه قرار مي‌گيرد، ولي در كشور ما تصور بر اين بوده كه با ايجاد مدرنيته بايد دموكراسي حذف شود.

وي با اشاره به اين كه در تاريخ ايران همه‌ي مشكل‌ها به دليل فقدان قانون نبوده است، اظهار داشت: تجربه اثبات كرده است كه داشتن بهترين قانون، دردي را از جامعه‌ي ما دوا نمي‌كند، قانون خوب كافي نيست بلكه براي اين قانون بايد ضمانت اجرايي وجود داشته باشد. ما علاوه بر قانون نيازمند دستگاههاي الزامي كننده‌ي قانون براي مردم و نهادهاي دولتي هستيم. دولت‌ها هميشه مردم را مكلف مي‌كردند كه قانون را رعايت كنند، ولي هيچ نهادي براي الزام كردن دولت‌ها به اجراي قانون وجود نداشت. ما بايد بدانيم بهترين قوانين نيز در كشورهايي كه مردم آموزش نديده‌اند و نهادهاي مدني وجود ندارد، اجرا نخواهد شد.

وي معتقد است: بعضي از اتفاقات يكصد سال اخير نشان مي‌دهد كه در پيشبرد دموكراسي و حقوق بشر پيشرفت نكرده‌ايم و اكنون بعد از يكصد سال دموكراسي‌خواهي محور خواسته‌هاي جنبش دانشجويي مي‌شود.

وي با اشاره به ماده‌ي 22 اعلاميه‌ي حقوق بشر مبني بر حق داشتن كار و اشتغال گفت: امروز با توجه به اتفاقاتي كه در جامعه‌ي مطبوعاتي ما رخ داده است، روزنامه‌نگاران و اهالي مطبوعات ما امنيت شغلي ندارند و به علت اين كه در فلان روزنامه كاري كرده‌اند، نبايد در روزنامه‌ي جديد مشغول به كار شوند و ابتدايي‌ترين حقي كه براي هر فرد در اعلاميه‌ي حقوق بشر و قانون اساسي گنجانده شده ناديده گرفته مي‌شود.

باقي با بيان اين كه در جامعه‌اي كه مردم نگران نان شب خود هستند، نمي‌توانند به دموكراسي و حقوق بشر و حتي حق تعيين سرنوشت خود فكر كنند، وجود دستگاه قضايي سالم را در ايجاد دموكراسي موثر دانست و خاطرنشان كرد: اگر دستگاه قضايي سالم نباشد، به ابزاري عليه دموكراسي تبديل مي‌شود. كشورهايي كه اكنون در دموكراسي به بلوغ رسيده‌اند، كشورهايي هستند كه روند دموكراسي خواهي را با حقوق‌بشر آغاز كرده‌اند.

اين فعال سياسي معتقد است: بدون رعايت حقوق‌بشر، دموكراسي پيشرفت نمي‌كند. البته بايد توجه داشت كه دموكراسي فقط برگزاري يك انتخابات نيست، دموكراسي و حقوق بشر بدون يكديگر پروژه‌هايي ناقص و ناتمام هستند و هيچ كشوري نمي‌تواند دموكراسي را بدون آموزش جلو ببرد.

وي با تاكيد بر اين كه شعارهايي مانند دموكراسي خواهي و حقوق زنان بايد در همه‌ي مناطق كشور عملي و آمادگي پذيرش آن از سوي همه فراهم شود، گفت: در جامعه‌اي كه مردم آن آمادگي حقوقي ندارند، نمي‌توانيم از مسايلي مانند حقوق زنان دفاع كنيم.

وي با بيان اين كه لازمه‌ي يك نظم دموكراتيك پاسخگويي است، اظهار داشت: در كشوري كه هيچ كس از جمله شهروندان نياموخته‌اند كه پاسخگوي عملكرد خود باشند، نمي‌توان انتظار داشت كه دستگاهها در آن جامعه دموكراتيك شود. مثلا در جامعه‌ي ما مردم و اصناف اعتراض‌هايي دارند، ولي خود پاسخگوي عملكردشان نيستند. هيچ صنفي در كشور تاب تحمل نوشتن مقاله و يا ساختن فيلمي در مورد عملكردشان را ندارند و اگر چنين فيلمي و يا مقاله‌اي نوشته شود، آشوب و بلوا مي‌كنند. اين‌ها به همه دليل اين است كه ما آموزش نديده‌ايم كه پاسخگو باشيم.

وي با اعتقاد به اين كه مشاركت در صحنه‌ي اجتماع بدون مشاركت شهروندان در تعيين سرنوشت خودشان معنا ندارد، اظهار داشت: مردم در چند انتخابات اخير نااميد شده بودند و در انتخاباتي كه مي‌تواند سرنوشتان را تعيين كند، شركت نكردند، در صورتي كه اگر مردم ما ياد گرفته بودند كه تعرفه‌ي راي، خود آن‌هاست و بايد با چنگ و دندان آن را حفظ كنند، در انتخابات شركت مي‌كردند. در كشور ما حق انتخاب و راي با پرداخت هزينه‌ي كمي ايجاد شده، ولي در كشورهاي اروپايي مردان و زنان هزينه‌هاي زيادي براي كسب حق راي پرداختند.

وي با تاكيد بر اين كه اصلاحات حركتي است كه به آمادگي جامعه نياز دارد، و زمان‌بر است، اظهار داشت: يكي از دلايل ناكامي اصلاحات اين بوده كه ما در جامعه هميشه تصور مي‌كرده‌ايم اصلاحات يك پروژه‌ي جهش‌وار است كه مي‌توان با برداشت يك گام به آن رسيد.

اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: اصلاحات يك فرآيند و جريان اجتماعي است، اين جريان اجتماعي در كشور ما فوران و خود را تحميل كرده است و مطمئنا در آينده، اصلاحات در جامعه‌ي ما رشد و ادامه پيدا مي‌كند. اصلاحات بار ديگر بر جامعه‌ي ايران بازخواهد گشت.

وي با اشاره به حمايت گسترده‌ي مردم در داخل و حتي كشورهاي ديگر از خاتمي ابراز عقيده كرد كه عدم استفاده‌ي وي از فرصت‌ها باعث سرخوردگي مردم و در نتيجه در اختيار قرار گرفتن فرصت‌هاي بيشتر در اختيار حريف شد.

وي با اشاره به چگونگي مشاركت مردم در انتخابات اخير، درباره‌ي نقش روشنفكران در اين زمينه گفت: روشنفكران ما در زمينه‌ي مشاركت اندك مردم در انتخابات مقصر بودند، روشنفكر كسي است كه يك گام به جلو بردارد، ولي روشنفكر كنوني ما دنباله‌روي جامعه است. روشنفكر بايد خود جامعه را نقد كند. روشنفكران با تحريم و عدم مشاركت در انتخابات بر تصميم انفعالي مردم صحه گذاشتند و‌ آن را دنبال كردند. اين رفتار روشنفكران ما دور از انتظار بود و اين‌ها بيانگر عوام‌زدگي روشنفكران است
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.