دوشنبه 5 مرداد 1383

ما به موضع و رفتار زندانيان بيشتر بار حقوق بشرى بخشيديم


مصاحبه با راديو المان Dw دوشنبه5/5/1383-26.07.2004
ديروز يكشنبه، اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در اوين پايان يافت. زندانيان اعتصابى اوين با انتشار بيانيه اى اعلام كردند كه به خواست تشكلهاى دمكراتيك و شخصيتهاى آزاديخواه داخل و خارج از ايران، به اعتصاب غذاى خود پايان داده اند. در اين اعلاميه همچنين موضع «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» در قبال اعتصاب مزبور، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در همين مورد مصاحبه اى را مى شنويد با عمادالدين باقى، رييس «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» در ايران.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى عمادالدين باقى، ديروز زندانيان سياسى در اوين به اعتصاب غذاى خود پايان داده اند و در اعلاميه اى از جمله اين مسئله را خاطرنشان كرده اند كه، عين جملات را مى خوانم، «انجمن نوظهورى كه خود را انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسى مى نامد و متولى امور زندانيان معرفى مى كند، در اقدامى فرصت طلبانه با صدور بيانيه اى اعتصاب غذاى زندانيان اوين را صنفى و غيرسياسى تشخيص داده است». بعد به شما هم به شدت انتقاد شده است كه از روى «مصلحت طلبى و گرايشات سياسى شخصى» اين اظهارنظرها را در مورد غيرسياسى بودن اعتصاب غذا مطرح كرده ايد. سوال من از شما اين است، انجمن دفاع از حقوق زندانيان عموما چه بديلى را به زندانيان سياسى براى رسيدن به خواست هايشان پيشنهاد مى كند؟

عمادالدين باقى: بعد از اينكه شادى خودم را به خاطر پايان اين اعتصاب ابراز مى كنم، يادآورى مى كنم كه در بيانيه ى انجمن و در مصاحبه هايى كه پيرامون آن انجام شده است، نكته اى كه مورد اشاره قرار گرفته اين است كه اين اعتصاب منشا، سياسى نداشته و بيشتر جنبه ى انسانى و نوعدوستانه داشته است. با توجه به بحث ها و بگو و مگوهاى زيادى كه بين خود زندانيان در اين رابطه وجود داشت و برخى از آنها با اعلام مواضعى تكذيب مى كردند و اعتصاب را از جنبه هاى مختلف مورد مناقشه قرار مى دادند، طبيعى ست كه نهادى مانند «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» نبايد طرف هيچكدام از اين بحث ها قرار مى گرفت. انجمن به عنوان يك نهاد مستقل بايستى ماوراى اين موضع گيرى ها و اختلافات تصميم مى گرفت و موضع خود را اعلام مى كرد. به همين جهت بدون درنظرگرفتن بحث ها و اختلافاتى كه بين خود دوستان زندانى وجود داشت، اين بيانيه صادر شد و از قضا آن نكته اى كه مورد انتقاد است، يعنى اين اعتصاب منشا سياسى نداشته است، در واقع به آن بيشتر جنبه ى حقوق بشرى داده شدهو گفته شده است كه اين اعتصاب جنبه ى انسانى و نوعدوستانه داشته است. با توجه به اينكه خود اعتصابيون هم همبستگى خود را با خانواده ى پيران، به خاطر اقدام به تخليه منزلشان توسط ماموران، اعلام كرده بودند و بعدا يادبود ۱۸ تيرماه هم به آن افزوده شد.

دويچه وله: با عرض معذرت آقاى باقى، چون شما به اين موضوع اشاره كرديد، سوال من اين است، آيا اعتصاب غذايى كه به خاطر يادبود ۱۸ تير انجام شده است، جنبه يا ابعاد سياسى ندارد؟
عمادالدين باقى: براساس مجموعه ى نامه ها بيانيه ها و مصاحبه هاي انها كه مي گفتند در اعتصاب بسر مي برند، اساسا در ابتدا موضوع ۱۸ تير مطرح نشده بود و بعدا اين موضوع افزوده شد و آنچه كه بيشتر بر آن تاكيد داشتند مسئله ى همبستگى با خانواده ى پيران بوده است. در پايان بيانيه آمده كه بيش از اين كه اين عمل صرفا رفتارى سياسى باشد، بيشتر جنبه ى انسانى داشته است. يعنى در واقع هم سياسى بودن اين عمل نفى نشده و هم تاكيد شده است كه بيشتر جنبه ى انسانى و نوعدوستانه داشته است. ما به موضع و رفتار زندانيان بيشتر بار حقوق بشرى بخشيديم. ما براساس اطلاعاتى كه وجود داشت و حتا هماهنگى هايى كه با بعضى از همين دوستان زندانى اعتصاب كننده شده بود و در تماسهايى با ما ديدگاه ها و نظرات خود را منعكس مى كردند، بيانيه را صادر كرديم.

دويچه وله: آقاى باقى «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» عموما چه بديلى را به زندانيان سياسى براى رسيدن به خواست هايشان پيشنهاد مى كند؟

عمادالدين باقى: ما اساسا اينجا اعتصاب را نفى نكرده بوديم كه بخواهيم بديل پيشنهاد كنيم. نكته اصلى اين بود كه با توجه به مسايل و بحث هاى مختلفى كه پيرامون آن به وجود آمده بود و از طرفى يكى از همين افراد تماس گرفت و اعلام كرد كه دو تن از اين زندانيان در وضعيت مناسبى نيستند و از انجمن خواستند كه در اين زمينه اقدامى بكند و درخواست پايان اعتصاب را بنمايد، و ما هم خواستار پايان دادن به اعتصاب غذا شديم.

دويچه وله: يعنى به خاطر نجات جان زندانيان سياسى؟

عمادالدين باقى: ما منهاى بحث هاى مختلفى كه وجود داشته است عمل كرده ايم. حتا بعضى از زندانيان موضع گيرى هايى كرده اند يا حتا در مواردى از دوستان همسوى آنها اطلاعيه هايى منتشر شد و اصل در اعتصاب بودن را زير سوال مى برد، ما خارج از اين بحث ها قرار داشتيم. يعنى به عنوان يك انجمن وظيفه ى ما دفاع از زندانى و حقوق زندانى بود و نگاهمان هم نگاهى حقوق بشرى ست و نه نگاه سياسى. اساسا ما به عنوان يك انجمن و يك NGO دغدغه ى سلامتى زندانيان را داريم، اعتصاب طولانى مدت و اعتصابى كه پايان آن نامعلوم باشد و سلامتى زندانى را به خطر بيندازد، سعى مى كنيم با روشهاى مختلف و با گفت و گو آنها را متقاعد كنيم كه اين گونه موارد كه ممكن است به سلامتى زندانى آسيب برساند را پايان بدهيم.

دويچه وله: كلا «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» چه تدبيرى براى معضل خانواده ى آقاى پيران و همچنين ديگر خواسته هاى زندانيان سياسى، مثل پيگيرى پرونده ى عاملان واقعى ۱۸ تير انديشيده است؟
عمادالدين باقى: اسم انجمن «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» ماموريتش را مشخص مى كند. يعنى ما هرجا استنباط كنيم كه حقوق زندانى نقض شده است، آنجا وارد عمل مى شويم و آنهم نه به صورت بيانيه. كوشش ما بر اين است كه به طرق مختلفى كه وجود دارد عمل كنيم و موضع گيرى به صورت بيانيه جزو آخرين اقدامات است كه اگر ضرورتى پيش آيد، اتخاذ خواهد شد. انجمن به طور حاشيه اى به مسايل و مشكلات مادى زندانيان و خانواده هايشان توجه دارد و از مدتى پيش همفكرى هايش براى جلب حمايتها و كمك هايى به خانواده ى پيران آغاز گرديده بود كه اين مسايل از طريق انجمن حل شود.

دويچه وله: از نظر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، آيا اعتصاب جزو حقوق زندانيان سياسى و ديگر زندانيان هست يا نه؟

عمادالدين باقى: به طور كلى اعتصاب نه حق زندانى، بلكه حق تمام شهروندان است و يكى از روشهاى مدنى و مسالمت آميز براى اعتراض كردن مى باشد. به همين جهت اين عمل تنها محدود به زندانى نمى شود، تمام شهروندان اعم از كارگران يا كارمندان و غيره مى توانند در صورت لزوم از اين حقشان، كه حقى كاملا مدنى ست، استفاده كنند. منتها در مورد زندان چند ملاحظه هم وجود دارد. يكى اينكه در چه شرايطى باشد، موضوع اعتصاب چه باشد، مدت زمان آن چه مدت باشد و به گونه اى باشد كه سلامت زندانى به خطر نيفتد.


عمادالدين باقى: اعتصاب نه حق زندانى، بلكه حق تمام شهروندان است و يكى از روشهاى مدنى و مسالمت آميز براى اعتراض كردن مى باشد
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.