جمعه 2 مرداد 1383

مصاحبه با راديو فردا درباره اعتصاب چند تن از زندانيان


مصاحبه با راديو فردا جمعه شب مورخ2 /5/1383
انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام کرد اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در اوين جنبه سياسي ندارد. به گزارش انجمن در پي اقدام دستگاه قضايي داير بر تخليه اجباري خانه محل سکونت افراد خانواده پيمان پيران از زندانيان سياسي بند اوين، همبندان وي در همدردي با او اعتصاب غذا کردند. اعتصاب غذا وارد سومين هفته شده، اما مقامهاي جمهوري اسلامي به کلي منکر چنين اعتصابي شده اند. عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر در تهران و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تاريخ آغاز اين اعتصاب 14 تير و در پي تخليه منزل مسکوني آقاي پيران صورت گرفته. موضوع تخليه منزل هم يک واقعه سياسي نبود. آقاي مصطفي پيران پدر پيمان، بازنشسته آموزش و پرورش است و بايد خانه سازماني را تحويل می داد. اما براي خانواده ايشان مقدور نبود، پس از صدور حکم تخلیه آقاي پيمان پيران در زندان به عنوان اعتراض دست به اعتصاب زد و چند تن ديگر از زندانيان بند يک به عنوان همبستگي اعلام اعتصاب کردند. نهايتا به اين نتيجه رسيديم که بهتر است زودتر اين اعتصاب را خاتمه دهند و بيشتر به فکر سلامت خودشان باشند. علت و انگيزه اين اعتصاب موضوع تخليه منزل بود و بيشتر جنبه انساني و اجتماعي داشت، هرچند که بعد از شروع اين اعتصاب برخي افراد پيشنهاد کرده بودند که يادبود 18 تيرهم جزو اهداف اين اعتصاب تلقي شود، اما علت اصلي همان بود.


انجمن دفاع از حقوق زندانيان مي گويد: اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در اوين جنبه سياسي ندارد. انجمن اعلام کرد در پي اقدام دستگاه قضايي داير بر تخليه اجباري خانه محل سکونت افراد خانواده پيمان پيران از زندانيان سياسي بند اوين، همبندان وي در همدردي با او اعتصاب غذا کرده اند و دو تن از آنان در وضعيت نامناسبي به سر مي برند. اعتصاب غذا وارد سومين هفته شده، اما مقامهاي جمهوري اسلامي به کلي منکر چنين اعتصابي شده اند. امير آرمين گفتگويي کرده است با عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر در تهران و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از او درباره ماهيت اعتصاب پرسيده است.
امير آرمين (راديو فردا): انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلاميه اي داده چند ساعت پيش داير بر اينکه اين اعتصاب زندانيان سياسي، اعتصاب سياسي نيست. من مي خواستم توضيح بدهديد که اصلا ماهيت اين اعتصاب چه بوده و از کي شروع شده؟
عمادالدين باقي: همانطورکه در خود اطلاعيه هم اشاره شده، تاريخ آغاز اين اعتصاب 14 تير و در پي تخليه منزل مسکوني آقاي پيران صورت گرفته. به خاطر اين که موضوع تخليه منزل هم يک واقعه سياسي نبود. درواقع به دليل اينکه آقاي مصطفي پيران بازنشسته آموزش و پرورش است و خانه سازماني معمولا يک دوره اي دارد که طبق قرارداد بايد تخليه شود، به خصوص وقتي بازنشسته مي شوند، بايد خانه سازماني را تحويل دهند. اما براي خانواده ايشان مقدور نبود، يکي به دليل مشکلات اقتصادي که داشتند، ديگري هم به دليل اين که آقاي مصطفي پيران پدر خانواده و آقاي پيمان پيران پسر ارشد ايشان هر دو مدتي در گير و دار زندان بودند و محبوس بودند و شرايط آنها به گونه اي نبود که بتوانند اين خانه را تخليه کنند، ولي به هر حال بعد از چند بار اخطار که از طرف وزارت آموزش و پرورش داده شد، سرانجام با گرفتن حکم تخليه اثاث را بيرون ريختند، هرچند که شايسته تر اين بود که وزارت آموزش و پرورش که به هر حال در اختيار دولت آقاي خاتمي هم هست در اين زمينه بيشتر درنگ مي کرد و شرايط اين خانواده را هم درک مي کرد و اينطور عمل نمي کردند. به هر حال اين اتفاق افتاد و آقاي پيمان پيران هم در اعتراض به اين وضعيتي که پيش آمده بود و به خصوص اين که پدر ايشان هم بازداشت شد، چون موقع تخليه ايشان عکس العمل اعتراض آميزي نشان مي دهد و در نتيجه مامورين بازداشتش مي کنند، پسرشان در زندان به عنوان اعتراض نسبت به اين وضعيت دست به اعتصاب زد و چند تن ديگر از زندانيان بند يک از دوستاني که با ايشان هم بند بودند به عنوان همبستگي اعلام اعتصاب کردند. البته اين اعتصاب اول با تعداد بيشتري شروع شد و بعد محدودترشد و به مرور کاهش پيدا کرد، اما چند نفري که اعتصاب را ادامه دادند و وارد سومين هفته خودش شد اين اعتصاب، ما مطلع شديم که دو نفر از اينها حال مناسبي ندارند، با خانواده هايشان هم در تماس بوديم و نهايتا به اين نتيجه رسيديم که بهتر است زودتر اين اعتصاب را خاتمه دهند و بيشتر به فکر سلامت خودشان باشند. دليل اين هم که گفته شده اين اعتصاب ماهيت سياسي ندارد، برمي گردد به همان علت و انگيزه اين اعتصاب که عرض کردم موضوع تخليه منزل بود و بيشتر جنبه انساني و اجتماعي داشت، هرچند که بعد از شروع اين اعتصاب برخي افراد پيشنهاد کرده بودند که يادبود 18 تيرهم جزو اهداف اين اعتصاب تلقي شود، اما علت اصلي همان بود که عرض کردم.

ا . آ : شکسته شدن اعتصاب يک عده از اينها با توجه به درخواستي است که از طرف سازمانها و انجمنهاي داخلي و خارجي شده بود يا علت ديگري داشته؟

عمادالدين باقي: ما بر اساس اطلاعي که از وضعيت اينها داشتيم و تماسي که با خانواده هاي آنها داشتيم، به هر حال هيچ کس مايل نيست کساني که در زندان هستند و به هر حال زندان موقعيت خاصي دارد، محدوديت امکانات در آنجا هست و اگر افراد دچار مشکلات در آنجا بشوند، دسترسي به پزشک خيلي سهل نيست مانند يک فردي که در بيرون زندان است و خانواده هايشان نگران بودند از اين اعتصاب، لذا به اين نتيجه رسيديم که تقاضا کنيم که اين اعتصاب را خاتمه دهند.

ا . آ: اين که خود دولت تکذيب کرده از اول که اصلا يک همچين چيزي نيست از يک طرف و اين که از 18 تير شروع شده، خود اين که اعتصاب درواقع يک نوع برخورد با قدرت دولتي مي شود، چطور شما مي توانيد بگوييد اين اعتصاب جنبه سياسي ندارد.چون به هر حال در کشورهايي مانند کشور ما هر حرکتي که در مقابل قدرت حکومت باشد، رنگ سياسي مي گيرد به خودش؟
عماد الدين باقي: اين اعتصاب يک مقدار داستانش بغرنج تر از اين هست. به لحاظ اين که اولا سازمان زندانها در آن بيانيه اي که داد اشاره اي به اعتصاب در رجايي شهر کرد و آن را تکذيب کرد، در حالي که تا آنجايي که من هم اطلاع دارم اين ماجرا در رجايي شهر نبود و در زندان اوين بود. در زندان اوين هم اين افراد اعتصابشان منشاش همانطورکه عرض کردم به يک موضوعي برمي گشت که بيشتر جنبه انساني داشت و جنبه نوع دوستانه داشت، اما آنچه که در بعضي خبرها و وبلاگها منتشر مي شد، اين بود که وانمود مي کرد اين اعتصاب صرفا سياسي است و مربوط به ماجراي 18 تير است که اين قسمتش را هم سازمان زندانها تکذيب کرد. اين يک موضوع درواقع چند بعدي بود، يعني يک لايه سياسي داشت، اما اصل قضيه واقعا همان مساله اي بود که قبلا هم عرض کردم و به هر حال ممکن است از يک زاويه ديگر بگوييد که در کشوري که هر چيز عادي، هر مساله اقتصادي و اجتماعي هم به هر حال شکل سياسي پيدا مي کند، از اين بابت آن هم سياسي است، ولي من صرفنظر از اين تعميم دارم صحبت مي کنم.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.