پنجشنبه 21 اسفند 1382

گفتگو با بي بي سي درباره انشعاب اصلاح طلبان و آينده مجمع روحانيون مبارز

تهران. خبرگزاري جمهوري اسلامي 9/12/82
بخش فارسي راديو بي بي سي روز شنبه گفت: يك روز پس از انصراف «مهدي كروبي» رئيس مجلس ايران از انتخابات مجلس هفتم، آيت الله «موسوي بجنوردي» از اعضاي مجمع روحانيون مبارز اعلام كرد مهدي كروبي از دلايل انصراف خود با مجلس صحبت نكرده است اما دليل شركت او در انتخابات عمل به وصيتنامه آيت الله خميني و جلوگيري از سوء استفاده دشمنان بوده است.


بخش فارسي راديو بي بي سي روز شنبه گفت: يك روز پس از انصراف «مهدي كروبي» رئيس مجلس ايران از انتخابات مجلس هفتم، آيت الله «موسوي بجنوردي» از اعضاي مجمع روحانيون مبارز اعلام كرد مهدي كروبي از دلايل انصراف خود با مجلس صحبت نكرده است اما دليل شركت او در انتخابات عمل به وصيتنامه آيت الله خميني و جلوگيري از سوء استفاده دشمنان بوده است.
بر اساس اين گزارش «عمادالدين باقي» روزنامه نگارو فعال سياسي در ايران درباره تاثير انصراف مهدي كروبي از نمايندگي مجلس هفتم، بر فضاي سياسي ايران به بي بي سي گفت:

بر اساس اين گزارش «عمادالدين باقي» روزنامه نگارو فعال سياسي در ايران درباره تاثير انصراف مهدي كروبي از نمايندگي مجلس هفتم، بر فضاي سياسي ايران به بي بي سي گفت:
«آقاي كروبي اگر وارد انتخابات نمي شدند. مي توانستند در آينده به عنوان وزنه موثري در معادلات سياسي كشور نقش ايفا كنند اما با شركت در انتخابات موقعيت آنها (مجمع روحانيان ) به نوعي تنزل كرد زيرا آراي كمي را كسب كردند اين امر موقعيت آنها را براي اثر گذاري در معادلات سياسي آينده تضعيف كرد، ضمن اينكه مجمع روحانيون از اين پس مسوول شكست خود در اين جريان را جناح راست مي داند و به احتمال از اين پس مواضعي راديكال تر نسبت به جناح مقابل از خود نشان مي دهد».
بي بي سي : شما قبل از انتخابات گفته بوديد در آستانه انتخابات مجلس هفتم، بيش از آنكه شاهد پيدايش ائتلافات جديد باشيم شاهد شكل گيري انشعابات درداخل جبهه اصلاح طلبان خواهيم بود. اين حرف شما عملا با نحوه شركت مجدد روحانيان مبارز مصداق عيني پيدا كرده است. پيش بيني شما بر چه مبنايي استوار بود؟
باقي: «اين پيش بيني يك مبناي سياسي و يك مبناي نظري داشت. مبناي سياسي آن اين بود كه جناح مخالف اصلاح طلبي با تمام قوا و به شدت نظام استصوابي را اعمال خواهد كرد و اين اقدام باعث شكافي مي شود كه اين شكاف مبناي نظري دارد مبناي نظري اش اين است كه در جبهه اصلاح طلبي از آغاز دو گرايش عمده وجود داشت. يكي جناحي بود كه نظام جمهوري اسلامي را اصل مي دانست و صفت مقدس به نظام جمهوري اسلامي مي داد، مقدس هم يعني آسماني و آسماني هم يعني نقد ناپذير، يعني اينكه انتقاد آزاد است ولي نظام، خط قرمز است و نبايد آسيب ببيند.»
«گرايش ديگر اينكه پيشبرد اصلاحات و تحقق دموكراسي اصل است و اگر نظام جمهوري اسلامي ظرفيت تحقق دموكراسي و مردم سالاري را داشت، بهتر، اما اگر ظرفيت نداشت مي توان از آن عبور كرد. بنابر اين در آستانه مجلس هفتم اين دو گرايش آشكار شد و پيش بيني مي‌شد اين اتفاق بيافتد .
باقي ادامه داد:«مجمع روحانيون مبارز گرچه طي بيانيه اي اعلام كرد كه انتخابات غير عادلانه است و به آن اعتراض داشت، اما با اين تحليل كه اگر ما انتخابات را تحريم كنيم و مشاركت مردم شديدا كاهش پيدا كند، اصل نظام با بحران مشروعيت روبه رو مي شود و نظام جمهوري اسلامي در برابر فشارهاي خارجي آسيب پذير مي شود و درمعرض سقوط قرار مي گيرد. لذا اينها حاضر شدند به خاطر حفظ نظام خودزني كنند.»
وي تصريح كرد «اما گروه هايي كه به گرايش دوم تعلق داشتند و يا به آن نزديك تر بودند، از آنجايي كه دموكراسي را اصل مي دانستند، توانستند روش عدم مشاركت را پيش بگيرند، گرچه اين تبصره را هم ضروري مي دانند كه ممكن است برخي از كساني كه روش عدم مشاركت را در پيش گرفتند نه به انگيزه دمكراتيك بلكه بخاطر رد صلاحيت خودشان اين رفتار را برگزيده باشند».
بي بي سي : آقاي كروبي سعي مي كرد همه چيز را با مقام رهبري حل كند و ايشان بود كه حكم حكومتي را ابداع كرد. سرنوشت يك چنين انسان ميانه رويي كه مي خواست مسايل را يك جوري با خود رهبري و محافظه كاران با مصالحه حل كند چه خواهد شد؟
باقي:«در اين سالهاي گذشته هر وقت كه ستيزه ها بالا مي گرفت ميان داري مي توانست روش كاهش تنش ها و رفع و رجوع مسايل و مشكلات شود. البته در موارد زيادي هم توانست پاسخ بدهد، اما حوادث اخير يك خط بطلان و نقطه پاياني براي اين روش بود و نشان داد كسانيكه بخواهند اين روش را اعمال كنند، از جانب تماميت خواهان تحمل نمي شوند و از اين پس چنين روش هايي در اين كشور شكست خورده است
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.