پنجشنبه 14 اسفند 1382

راديو المان: احضارعمادالدين باقي به دادسرا در پى انعكاس ديدگاه انتقادى نسبت به انتخابات ايران


عمادالدين باقى، روزنامه نگار، نويسنده و از بنيان گذاران انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران روز گذشته در پى دريافت احضاريه اى به دادسراى عمومى و انقلاب تهران مراجعه كرد و به پرسشهاى بازپرس در باب اظهار نظرهاى خود در انتقاد به انتخابات اول اسفند به عنوان انتخاباتى مغاير با موازين حقوق بشر در ايران پاسخ گفت. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشاراطلاعيه اى خبر احضار باقى را به آگاهى همگان رسانده ونسبت به خطر بازداشت وى اظهار نگرانى كرده بود.

مصاحبه كننده: كيواندخت قهارى

عمادالدين باقى، روزنامه نگار، نويسنده و از بنيان گذاران انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران روز گذشته در پى دريافت احضاريه اى به دادسراى عمومى و انقلاب تهران مراجعه كرد و به پرسشهاى بازپرس در باب اظهار نظرهاى خود در انتقاد به انتخابات اول اسفند به عنوان انتخاباتى مغاير با موازين حقوق بشر در ايران پاسخ گفت. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشاراطلاعيه اى خبر احضار باقى را به آگاهى همگان رسانده ونسبت به خطر بازداشت وى اظهار نگرانى كرده بود.

مصاحبه كننده: كيواندخت قهارى

صداى آلمان: آقاى عمادالدين باقى، با اطلاعيه اى كه سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر كرد مطلع شديم كه شما را دادسراى عمومى و انقلاب تهران احضار كرده است. علت اين احضار را چه اعلام كرده بودند؟

عمادالدين باقى: علت احضار آن گونه كه در احضاريه آمده بود درج اظهار نظرهايى بود كه در “ياس نو” به چاپ رسيده بود . اظهارنظرهايى كه در ميتينگ جبهه مشاركت به حمايت از نمايندگان متحصن مجلس صورت گرفته بود.

صداى آلمان: جلسه اى كه در آن حضور پيدا كرديد چگونه بود؟ چه گذشت؟
عمادالدين باقى: جلسه، جلسه خوبى بود از اين جهت كا ما ديگر عادت كرده ايم به اين جلسات و اينها ظاهرا جزيى از مشاغل ما شده كه به اين جلسات برويم و بياييم. بخشى از جلسه به بحثهاى جانبى گذشت. بخشى از ان هم مرتبط بود به موضوع اتهام، يعنى آنچه در “ياس نو” از قول من چاپ شده بود.

يك سرى موضوعهاى جزيى و چند عنوان كلى مطرح شدند. يكى از آنها جمله اى بود كه من در خلال سخنرانى گفته بودم كه با منطق حقوق بشر هر كسى با هر عقيده اى، اعم از موافق يا مخالف ولايت فقيه و حتى غيرمسلمان، مى تواند كانديداى شركت در انتخابات باشد و اين مردم هستند كه صلاحيتها را رد يا تاييد مى كنند. اين موردى بود كه به آن اشكال مى گرفتند و آن را مغاير با قوانين و مقررات مى دانستند. من گفتم كه من در اينجا ديدگاه حقوق بشر را توضيح داده ام، كما اينكه اگر كسى بگويد ماركس معتقد به ماترياليسم تاريخى است، ديدگاه ماركس را بيان كرده و نمى توان به وى گفت كه چرا اين جمله را از قول ماركس بيان نموده است.

بخش ديگرى كه به آن حساسيت نشان داده شد عبارت بود از اينكه من گفته بودم جناح مسلط با اعمال روشهايى چون نظارت استصوابى از طريق تضعيف جمهوريت در پى بازتوليد سلطنت هستند. در اينجا هم توضيح مى خواستند كه منظور از بازتوليد سلطنت چيست، سلطنتى كه مى گوييد چه ويژگيهايى دارد و منظور از جناح مسلط چيست و چه كسانى هستند. اصرار بر اين بود كه من كسانى را معرفى بكنم. در اين زمينه نيز من پاسخهايى دادم، از جمله اينكه اگر قرار بود من نام ببرم، در همان سخنرانى نام مى بردم.

بسيارى از مسئولين و رهبران سياسى هم در سخنرانى هايشان مدام عناوين كلى به كار مى برند، مثلا عليه اصلاح طلبان تعبير اصلاح طلب امريكايى را بيان مى كنند و اگر همه اينها موظف باشندمصاديقي را ذكر بكنند، به اين معنى خواهد بود كه در اين كشور همه مجرم هستند.

در بخش ديگر اين نكته مطرح شد كه من گفته بودم اولين قانون مطبوعاتى كه در ايران تصويب شد، به امضاى مظفرالدين شاه رسيد، قانون مطبوعاتى بود كه در آن آمده بودمسئوليت برگزارى انتخابات به عهده انجمنى است به نام “انجمن نظار” ، كه اعضاى اين انجمن را اصناف و طبقات اجتماعى تعيين مى كنند. يعنى مسئوليت برگزارى انتخابات با دولت نيست، بلكه با نهادى مدنى است. در سخنرانى گفته بودم كه الان بايد آرزوى بازگشتن به قانون انتخابات يكصد سال پيش را داشته باشيم، چون نسبت به قانون انتخابات فعلى مترقى تر است كه اين همه را بر عهده نهادى دولتى، آن هم از جنس انتصابى مى گذارد، كه برايش نظارت استصوابى هم قائل مى شود.

صداى آلمان: واكنش چه بود؟ طبعا آنها نپذيرفتند؟
عمادالدين باقى: اگر پذيرفته مى شد، قاعدتا قرار منع تعقيب صادر مى شد. اما وقتى قرار كفالت صادر شد، ظاهرا مفهومش آن است كه پذيرفته نشده است. البته قرار هم نيست پذيرفته شود، چون اين بستگى به يك سرى تصميمهايى دارد كه از قبل اتخاذ شده است. اگر بنا بود با توضيحات متقاعد بشوند، به نظر من اصلا احضارى صورت نمى گرفت.

در دادگاه هم گفتم كه من بسيار متعجبم از اينكه بايد براى چنين چيزهايى پاسخگو باشم.
چون اينها مطالبى عادى هستند. وقتى ما از آزادى بيان سخن مى گوييم، آزادى بيانى كه در قانون اساسى هم آمده است، به چه معنى است؟ يعنى اين كه اگر شهروندى نظرى داشت، ولو اينكه شما از آن نظر خوشتان نيايد و با آن مخالف باشيد، بتواند نظر بدهد.

صداى آلمان: پس قرار كفالت برايتان گذاشتند؟
عمادالدين باقى: بله، وكيل من در آنجا كفيل شد. كفالت وى را پذيرفتند و من توانستم بيايم. البته در جلسه اى كه ما در آن بوديم مجموعا برخورد بازپرس شعبه برخورد محترمانه اى بود.

صداى آلمان: آقاى باقى، سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه اش هشدار داده بود كه ممكن است اين احضار منجر به بازداشت و زندانى شدن شدن شما بشود. چرا پيش بينى چنين خطرى مى شد؟ خود شما هم اين امكان را مى ديديد؟

عمادالدين باقى: آنچه به من مربوط مى شود اين است كه على الاصول من هر بار كه به دادگاه مى روم با يك ساك آماده مى روم. به خاطر اينكه اين هم جزوى از كارهاى ما شده است كه مدام براى بازجويى و محاكمه احضار شويم. لذا هميشه با آمادگى مى روم، كيفم را به همراه خود مى برم.

فكر مى كنم گزارشگران بدون مرز هم اگر چنين پيش بينى اى را كرده اند، مقدارى به اين دليل است كه سه چهار ماه پيش حكم زندان يك ساله به من داده شده و اين حكم به صورت تعليقى است. حكم تعليقى هم هميشه امكان اجرا دارد. فكر مى كنم به خاطر آنكه حكم زندان يك ساله اى اخيرا صادر شده و معلق است، پيش بينى بازداشت كرده اند.

صداى آلمان: آيا احضار خودتان را موردى منفرد و اتفاقى مى بينيد يا اينكه آن را جزو مجموعه اى مى بينيد كه برخى ناظران سياسى نسبت به آن هشدار داده بودند كه پس از انتخابات امكان احضار و دستگيرى منتقدان وجود دارد.
عمادالدين باقى: من كه خبر ندارم تا بتوانم در اين زمينه نظر قاطعى بدهم. اما آنچه مى دانم اين است كه مجموعه اى از احضارها در دو سه هفته اخير، يعنى از پيش از انتخابات، صورت گرفته است. اما اينكه آيا اين احضارها بر اساس برنامه و تحليلى باشند، من الان اطلاع دقيقى ندارم.

صداى آلمان: همان گونه كه اشاره كرديد علت احضار شما يكى از مقاله هاى شما در باره انتخابات اول اسفند بوده كه در روزنامه توقيف شده “ياس نو” چاپ شده است. آيا از ديگر همكاران شما در ياس نو هم كسى به دادسراى عمومى و انقلاب تهران احضار شد؟
عمادالدين باقى: تا هم اينك كه با هم صحبت مى كنيم من اطلاعى ندارم و به هر حال پرونده خود “ياس نو” را قرار است در خرداد ماه سال آينده به جريان بياندازند. فكر مى كنم بسيارى از اين موارد را در چارچوب اتهامهاى خود “ياس نو” دنبال خواهند كرد.

صداى آلمان: بنابراين به هر حال “ياس نو” تا خرداد ماه منتشر نخواهد شد، مثل روزنامه “شرق” كه از ديروز دوباره آغاز به انتشار كرده است؟
عمادالدين باقى: من بعيد مى دانم. البته از ابتدا نيز پيش بينى مى شد كه “ياس نو” باز نشود. دلايل متعددى هم وجود داشت. يك دليل آن اين بود كه به هر حال اينها روزنامه “ياس نو” را ارگان جبهه مشاركت مى دانستند. با توجه به مواضع جبهه مشاركت در هفته هاى اخير و نيز اينكه به هر حال رقيبانش اساسا پروژه انحلال جبهه مشاركت را دنبال مى كنند، طبيعى است كه وقتى خود حزب را بخواهند تعطيل كنند، نشريه آن را هم تحمل نخواهند كرد. اما روزنامه “شرق” كه ارگان حزبى به شمار نمى آمد، حساسيت يا احساس خطر نسبت به آن به اندازه “ياس نو” نبود.

صداى آلمان: شما در ماه آذر “انجمن دفاع از حقوق زندانيان” را تاسيس كرديد. آيا فعاليتهاى اين انجمن تاكنون بى ممانعت پيش رفته است؟
عمادالدين باقى: تا به حال ما با مانعى مواجه نشده ايم. دليل آن هم يك مقدار اين است كه اساسا شيوه اى كه ما انتخاب كرده ايم اين است كه دست به اقدامهاى پرسروصدا يا پرهياهو نزنيم و به طور پيوسته بيانيه صادر نكنيم. ما درصدديم بيشتر اقدامات عملى انجام دهيم. يعنى ممكن است انجمن در طول سال يك يا دو بيانيه بيشتر منتشر نكند.

ما ترجيح مى دهيم بيشتر در جهت حل مشكلهاى زندانيان حركت كنيم، به روشهاى گوناگونى كه پيش از اين توضيح داده ام. از آنجايى كه كارهاى ما بيشتر معطوف به عمل است و سر و صداى بيرونى هم كمتر دارد، تا كنون حساسيتى را برنيانگيخته است.

متن مصاحبه ها با بي بي سي و راديو امريكا ذخيره نشده است.
خبرهاي مرتبط
واطلاعيه گزارشگران بدون مرز
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.