یکشنبه 28 دی 1382

روايت پرونده جديد باقي


روزنامه ياس‌نو، شنبه 27 دي 1382، سال اول، شماره 256

بار دومي بود كه عمادالدين باقي را مي‌ديدم نخستين بار به هنگام ورودش به دادگاه و اين بار بعد از گذراندن دوره زندان. اين بار براي گفت و گو درباره حكم جديدش. به راستي كه جاي پاي زندان را بر موهايي كه به سفيدي گذاشته مي توان ديد.
سوال را از همين نقطه آغاز مي كنم كه چگونه بار ديگر احضار شديد و نحوه اطلاع از احضاريه‌اش...
زماني كه آخرين دوران محكوميت زندانم را سپري مي كردم اين پرونده براي نخستين بار گشوده شد.

روزنامه ياس‌نو، شنبه 27 دي 1382، سال اول، شماره 256

بار دومي بود كه عمادالدين باقي را مي‌ديدم نخستين بار به هنگام ورودش به دادگاه و اين بار بعد از گذراندن دوره زندان. اين بار براي گفت و گو درباره حكم جديدش. به راستي كه جاي پاي زندان را بر موهايي كه به سفيدي گذاشته مي توان ديد.
سوال را از همين نقطه آغاز مي كنم كه چگونه بار ديگر احضار شديد و نحوه اطلاع از احضاريه‌اش...
زماني كه آخرين دوران محكوميت زندانم را سپري مي كردم اين پرونده براي نخستين بار گشوده شد.
يك ماه قبل از آزادي به واسطه آيت الله كروبي، رئيس مجلس، يكي از مقامات قضايي با همسرم گفت و گو كرد و درباره زمان آزادي ام جويا شده بود. وقتي مطلع شد كه 15 بهمن زمان آزادي من است گفته بود «اين طور نمي شود» بايد قبل از آزادي چنين چيزي بنويسد. اين سخن با اعتراض همسرم رو به رو شد و گفت اگر قرار بود عفوي نوشته شود همان روز اول عفونامه مي نوشت كه به زندان فرستاده نشود. ضمنا محكومت باقي رو به اتمام است و با پايان محكوميت نبايد چيزي بنويسد، ضمنا اگر چند سال ديگر هم در زندان بماند نه چيزي مي نويسد و نه ما اجازه چنين كاري مي دهيم. همسرم ادامه داده بود باقي حبس را تحمل مي كند اما چيزي نمي نويسد و من هم در بيرون قضيه را اعلام مي كنم ولي اين مقام قضايي مخالفت كرده بود كه نبايد چيزي گفته شود.
خبر در زندان به من رسيد، مطمئن شدم كه به زودي اتفاقي رخ مي ‌دهد معمولا زنداني وقتي دوران محكوميتش را پشت سر مي گذارد، هم خود و هم خانواده اش در شرايطي هستند كه اگر متوجه شوند كه قرار است زنداني از زندان آزاد نشود و درهمانجا نگهداري شود به نوعي خود و خانواده اش تحت فشار قرار مي گيرند و تسليم مي شوند. اما اين گونه برخوردها در مورد ما نتيجه نداد و در نتيجه پرونده جديدي برايم گشوده شد. يكي، دوهفته قبل از زمان آزادي، از زندان به دادگاه انقلاب شعبه شش به رياست حقاني برده شدم.
* برخورد رئيس شعبه چگونه بود؟
از در كه وارد شدم بدون هيچ توضيحي و حتي سلام و عليك عادي بلافاصله تفهيم اتهام كرد. پرسش من درباره شاكي پرونده بدون پاسخ ماند و تنها گفته شد من متهم به اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به «مقام عظماي ولايت» هستم و بايد از خود دفاع كنم.
* آيا در گذشته در مورد اين اتهام توضيح داده يا تفهيم اتهام شده بود؟
خير، به صورت بسيار كلي اين موضوع مطرح شد و من يك خط نوشتم كه اتهام را وارد نمي دانم، در خصوص مستندات مندرج در پرونده پرسيدم. پرونده قطوري نشانم داد كه حاوي مجموعه مقالاتي به عنوان مستند اتهام اقدام عليه امنيت و اهانت به رهبري بود، البته تمام مقالات پرونده اول مقالاتي بود كه پيش تر رسيدگي شده و حكم آن صادر شده بود.
* يعني همان مقالاتي كه به اتهام آن يك دوره حبس را تحمل كرده بوديد؟
بله ـ در دادگاه قبلي مورد رسيدگي قرار گرفته بود، پرونده قطوري كه عمده مقالات آن مربوط به قتل هاي زنجيره اي بود كه از روزنامه‌ها كپي شده و در پرونده گذاشته شده بود، گرچه درباره پرونده دوم در دادگاه قبلي بحث شده بود اما اتهام «اهانت به رهبري» بررسي نشده بود.
* آيا در دادگاه قبلي نسبت به اتهام اهانت به رهبري تبرئه نشديد؟
اصلا رسيدگي نشد، لذا فقط دو پرونده قطور را يك ورق زدم و چون كپي‌ها خوانا نبود، قرار شد خودم چند نسخه آماده كرده و تحويل دهم كه هنوز نتوانستم اين كار را در مورد اكثر مقالات انجام دهم.
تاريخ بعدي را براي 15 اسفند تعيين كردند يعني دقيقا يكماه پس از آزادي در تاريخ مقرر مراجعه كردم و چند مقاله را نيز به همراه بردم، دوباره وقت جديدي تعيين شد.
* دادگاه 15 اسفند شما نيز به رياست حقاني بود؟
بله اما وقت بعدي دادگاه از طرف شعبه 26 صادر شد.
* رياست آن بر عهده چه كسي بود؟
در ابتدا اصلا نمي دانستم و وقتي از رئيس دادگاه نامش را پرسيدم، گفت بهتر است ندانيد. در خلال صحبت ها در خصوص پرونده دكتر يزدي متوجه شدم كه نامش آقاي بابايي است. در 14 آبان ماه به همراه وكيل خود به دادگاه مراجعه كردم. آقاي صالح نيكبخت تمامي مدارك براي وكالت من از قبيل ابطال تمبر و گواهي را ارائه كردند اما ايراد گرفتند كه مدارك بايد 24 ساعت پيش ارائه مي شد و براي وكالت استعلام مي شد.
آقاي نيكبخت گفت مدارك مورد نياز را به همراه دارد و نيازي به استعلام نيست. ولي اگر نمي پذيريد، مدارك تحويل داده مي شود و 24 ساعت بماند تا استعلام كنيد.
با اين وجود اجازه داده نشد وكيل من داخل شود و به همين سبب بيرون دادگاه نشست، در حالي كه آقاي نيكبخت تازه از بيمارستان مرخص شده بود و از لحاظ پزشكي مجاز به حركت نبود اما براي دادگاه من آمد.
قبل از ورود من به دادگاه بين مسوول دفتر شعبه 26 با برادرم و وكيل بگومگويي صورت گرفت كه در يك برخورد تند مسوول دفتر دادگاه برادرم را با تعبير ناپسندي مورد خطاب قرار داد و وكيل من موقع پادرمياني با پرخاش روبه رو شد.
با ورود قاضي، مسئول دفتر عنوان كرد كه از سوي آقاي نيكبخت با عصا مورد حمله قرار گرفته است. او نيز دستور تنظيم صورت جلسه داد و در نتيجه پنج روز بازداشت .
وارد اتاق شدم. من و آقاي بابايي تنها بوديم. او پرونده‌ام را باز كرد و گفت جلسه دادگاه است، پرسيدم پس خبرنگاران، هيأت منصفه و علاقه‌مندان به حضور در دادگاه كجا هستند، اين دادگاه غير علني است؟
او بلافاصله گفت: متهم به اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به رهبري هستيد دفاع كنيد.
پاسخ دادم اين دادگاه نيست، ثانيا به صورت كلي تفهيم اتهام شده در حالي كه تمامي مطالب كلي در مراحل بازجويي پرسيده شده است. در حال حاضر بايد بگوييد كدام مطالب در چه تاريخي و در چه روزنامه اي به چاپ رسيده كه سند اتهام است، بر اساس كدام عبارت و پاراگراف و بر اساس كدام قانون متهم هستم؟
قاضي با اشاره به پرونده روي ميز گفت: اتهامات اين است! من هم جواب دادم چه مطلبي، در چه بخشي و به طور كلي من اين دادگاه را خلاف اصل 168 قانون اساسي مي دانم. دادگاه قانوني نيست و دفاع من از يك فعل غير قانوني به معناي مشاركت در عمل غير قانوني است. بنابراين دادگاه را قانوني ندانسته و دفاعي نمي كنم. بابايي اين چند سطر را نوشت و من هم امضا كردم، سپس او گفت از نظر من دادگاه برگزار شده است.
البته دوباره سوالي مطرح كرد كه پاسخ من همين بود. بنابراين آنچه اسمش را دادگاه گذاشته‌اند چند دقيقه بيشتر طول نكشيد و پس از اتمام قضيه بحث هاي متفرقه اي پيش آمد.
* اين بحث ها پيرامون چه موضوع هايي بود؟
بحث با اين سخن از سوي آقاي بابايي مطرح شد كه چرا بايد رو در روي يكديگر بايستيم، ما كه سال 58 در كنار هم بوديم؟ پاسخ دادم اين اشكال را ما بايد طرح كنيم نه شما. ما كه قدرت در دستمان نبود و كساني كه خودي و غير خودي كردند اين شرايط را به وجود آوردند. وي در خلال صحبت هايش به دكتر ابراهيم يزدي و مصاحبه وي اشاره كرد كه گرچه با وي با رافت برخورد مي كنيم اما وي در مصاحبه خود شهيد بهشتي را مرحوم بهشتي ناميده است.
در زمان ترك اتاق گفتم من دفاع نكردم، دادگاه برگزار نشده و حكمي نمي توان داد. اما توصيه‌اي دارم. شما هر كاري بخواهيد مي توانيد انجام دهيد. مي توانيد حكم زندان دهيد من مشكلي ندارم ساك دستي‌ام همراهم است.
* اين حس را داشتيد كه ممكن است به زندان فرستاده شويد؟
بله، ضمن اينكه من هر گاه به دادگاه مي روم با ساك رفته ام چند سال قبل در جلسه ششم من را به زندان بردند و در جلسه هفتم از زندان به دادگاه فرستاده شدم.
* آن روز هم ساك به همراه داشتيد؟
بله، آن روز هم ساك داشتم. زماني كه برخوردهاي تندي بين مسئول دفتر دادگاه و برادر و وكيلم اتفاق افتاد به اين نتيجه رسيديم كه من از دادگاه خارج نمي شوم و همسرم هم منتظر بود تا ساك را از ماشين بياورد.
* سخنانتان با قاضي كه پس از پاپان دادگاه داشتيد به كجا رسيد؟
در ادامه به او گفتم اگر حكم زندان دهيد مشكلي ندارم ممكن است تبعاتي داشته باشد آن هم نه براي خودم بلكه خانواده‌ام ، زندان تاثيري بر من ندارد و حتي من نفع مي برم در جامعه نيز از لحاظ اجتماعي زيان نمي بينم زنداني شدن باعث آبرو و حيثيت در داخل و خارج مي شود. اما شما زيان كلان مي بينيد قوه قضائيه بايد پاسخ دهد.
اما در صورت صدور حكم برائت قضيه هم به نفع من و هم به نفع شماست. به نفع من است زيرا كاري كه در زندان انجام خواهم داد در خارج صورت مي دهم. به نفع شماست چون شما تكليف را روشن مي كنيد كه حد آزادي بيان كجاست. با اعلام برائت مشخص مي كنيد مقالات و نوشته‌هايي در اين حد به نظر شما مجرمانه نيست و سقفي براي آزادي بيان جامعه تعريف مي شود.
* در مورد آقاي نيكبخت و برادرتان چه تصميمي گرفته شد؟
پس از اتمام كار من، رئيس شعبه 26 برادر، وكيل من و مسوول دفتر خود را خواست و مصالحه كردند.
* حكم چه زماني صادر شد؟
دو هفته پس از اين جريان احضاريه آمد و با من تماس گرفتند كه به دادگاه رفته و حكم بگيرم، گفتم آدرس منزلم در پرونده است و حكم را به آدرسم بفرستيد، اما شخصي كه پشت خط بود عصباني شد و مكالمه را قطع كرد، نرفتم، تا احضاريه كتبي آمد، طبق آن رفتم و حكم را تحويل گرفتم پس از خواندن حكم از من خواستند تا بنويسم حكم ابلاغ شده، مخالفت كردم و گفتم ابلاغ به اين معني است كه نسخه اي نيز در اختيارم گذاشته شود بحث شد و در آخر نسخه اي نيز در اختيارم قرار دادند.
* با اين اوصاف بر طبق آئين دادرسي با شما برخورد نشد؟
خير
* آيا در خلال دادگاه اتهامات غير مطبوعاتي هم به شما وارد شد؟
خير تمام اتهامات مربوط به مقالات، مصاحبه‌ها و يا سخنراني‌هايي بود كه در روزنامه چاپ شده بود.
* با اين اوصاف آيا پاراگراف هايي كه به خاطر مطالب آن متهم شده بوديد مشخص بود؟
خير، فقط اسم روزنامه و تاريخ در حكم آمده و برخي عناوين مقالات نيز به غلط درج شده بود.
* دليلي تند برخورد مسوول دفتر باشما چه بود؟
بيشتر جنبه شخصي داشت تا سياسي، مسوول دفتر ناراحت و عصباني بود و پس از خروج از دفتر گفت: فكر مي كنيد دو روزنامه داريد هر كاري بخواهيد مي توانيد انجام دهيد. من چند سال است كه در دادگاه هستم و تاكنون كسي مثل برادرت و تو و وكيلت چنين گستاخي نكرده است. من هم جواب دادم طبيعي است. زيرا آناني كه از زندان مي ترسند، سكوت مي كنند، حتي اگرتوسري بخورند و اتفاقي كه مي افتد اين است كه شما حس مي كنيد، رفتارتان طبيعي است. اين در حالي است كه گاهي اشتباه مي كنيد ما كساني نيستيم كه اجازه دهيم هر كس به ما توهين كند.
* پس از دريافت حكم چه اتفاقي افتاد؟
حكم را دادند و گفتند 20 روز فرصت اعتراض دارم، من هم در مصاحبه هايي غير قانوني بودن حكم را اعلام كردم.
* پس اعتراض نمي دهيد؟
خير، به دادگاه تجديد نظر اعتراض نمي دهم، اين كار از دو جهت مطرح است حكم را بپذيريد و اعتراض نكنيد، ديگر اينكه حكم را قبول نكنيد. عدم اعتراض من از نوع دوم است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.