پنجشنبه 16 مهر 1383

فشار بر روزنامه نگاران ادامه دارد

راديوالمان DW
مصاحبه از كيواندخت قهارى -16/7/1383

دستگاه قضايى و دادستانى ايران به فشار خود بر روزنامه‌نگاران و نويسندگان سايتهاى اينترنتى ادامه مى‌دهد. بسيارى از روزنامه‌نگاران ايرانى در حالتى به سر ميبرند كه نمى‌دانند چه كنند، آيا براى گذران زندگى شغلى ديگر اختيار كنند يا ممكن است باز بتوانند به زندگى خود در اين شغل ادامه دهند. عمادالدين باقى از روند بستن و توقيف روزنامه‌ها به عنوان نقض حقوق بشر ياد مى‌كند.

هفته گذشته انجمن دفاع از آزادى مطبوعات با انتشار بيانيه‌اى با عنوان ”نسل كشى روزنامه‌نگاران را پايان دهيد“ به فشار بر مطبوعات و سايتهاى خبرى طى چند ماه اخير اعتراض كرد و از جمله بدين اشاره نمود كه قوه قضاييه جمهورى اسلامى و دادستانى تهران پس از توقيف بسيارى از مطبوعات مستقل اقدام به تشكيل واحدهايى از افراد اطلاعاتى و امنيتى كرده است تا خبرنگاران و گردانندگان سايتهاى خبرى را تعقيب و بازداشت كنند.

در اين ميان دهها سايت خبرى و سياسى فيلترگذارى شده اند و خبرنگاران اين سايتها و نيز شركتهاى خدمات اينترنتى را خطر تعقيب و بازداشت تهديد مى‌كند. انجمن دفاع از آزادى مطبوعات در بيانيه خود خبر از بازداشت چند تن از گردانندگان سايتهاى خبرى به دستور دادستانى و به وسيله عناصر امنيتى مى‌دهد كه روشن نيست به چه مكانى برده شده‌اند. از جمله نويسندگان نشريه‌هاى شهرستانها به ويژه در استانهاى گيلان و كردستان به وسيله اداره‌هاى اطلاعات دستگير و بازجويى شده‌اند.

حق بشرى امنيت شغلى روزنامه‌نگاران بسيارى در ايران پايمال شده است. بسيارى از آنان كه در پى بسته شدن روزنامه‌شان بيكار شده‌اند، در وضعيتى به سر مى برند كه نمى دانند چه كنند.

به ياد بياوريم كه در آستانه تشكيل دادگاه زهرا كاظمى، ژورناليست ايرانى كانادايى، كه بر اثر شكنجه در زندان اوين به قتل رسيد، در اواخر تير ماه گذشته، نشريه نظرى “آفتاب” و روزنامه هاى مستقل “وقايع اتفاقيه” و “جمهوريت” را بستند. همان هنگام گفته شد كه اين دو واقعه با هم در پيوندند: دادگاه زهرا كاظمى و بسته شدن مطبوعات، چون مى خواهند جلوى خبررسانى شفاف گرفته شود. براى بسيارى از روزنامه‌نگاران دوره‌اى از بلاتكليفى آغاز گشت.

از جمله اينكه روزنامه جمهوريت را به طور رسمى توقيف نكردند و در عين حال گفتند اگر اين روزنامه منتشر شود، بسته خواهد شد. و اين در حقيقت چيزى نيست مگر تعطيل روزنامه و روشى است جديد در بستن روزنامه‌ها كه همراه با آن زندگى روزنامه‌نگاران در بلاتكليفى و نگرانى از آينده مى‌گذرد.

از مهمترين آثار بستن روزنامه‌ها در كنار سركوب انديشه و بيان، جلوگيرى از اطلاع رسانى در جامعه است و آگاهى يافتن و دسترسى به آنچه در كشور و جامعه ميگذرد نيز حقى است بشرى. در اين باره عمادالدين باقى، سردبير روزنامه بسته شده جمهوريت در مصاحبه‌اى با صداى آلمان گفت:

”بستن نشريه‌ها نقض مسلم حقوق بشر است، به خاطر اينكه ماده نوزده اعلاميه جهانى حقوق بشر صراحت دارد در مورد آزادى بيان‌ گردش آزاد اطلاعات و آزادى رسانه‌ها. اين آزادى هم تابع مجوز دولت نيست، يعنى اين گونه نيست كه دولتها اجازه بدهند كه كسى روزنامه دربياورد، دولتها اجازه بدهند كه كسى حرف بزند. اگر اين گونه بود كه ديگر آزادى بيان تلقى نمى‌شد. آزادى بيان اين است كه افراد اين را به عنوان يك حق بدانند و مورد استفاده قرار بدهند. در كشورى كه روزنامه‌ها با مجوز دولت بايد منتشر بشوند، يعنى از همان ابتدا و نقطه شروع كار بر خلاف حقوق بشر است. يعنى از آنجايى كه شما براى انتشار روزنامه بايد برويد و مجوز از دولت بگيريد و دولت صلاحيت آن كسى كه صاحب امتياز است را روشن بكند تا آنجايى كه حتى روزنامه يا نشريه‌اى كه با مجوز منتشر شده است صرفا به دليل طرح يك سرى ديدگاهها، ولو اينكه اين ديدگاهها خلاف قانون هم باشند، اصل روزنامه توقيف بشود. اگر كسى كلامى گفت كه مصداق كذب يا افترا بود، اين بايد براساس قوانين مخص به خود رسيدگى كرد و آن كس كه مرتكب چنين بزهى شده را مجازات كرد، نه روزنامه را يا يك سازمان و موسسه را. بنابراين از همان ابتداى كار، خلاف حقوق بشر، مخالف حق آزادى بيان و گردش آزادانه اطلاعات است تا جايى كه به دليل حرفى يك روزنامه را، يك موسسه را مجازات مى‌كنند – اگر آن حرف البته جرم باشد – و آن را تعطيل و توقيف مى‌كنند.“

روزنامه جمهوريت روزنامه‌اى بود كه مى‌خواست صفحه‌اى را به حقوق بشر اختصاص دهد و اين امكان از آن گرفته شد. اما ابتكار جمهوريت ديده و فهميده شد و يقينا روزنامه‌ها و نشريه‌هاى ديگر از آن الهام خواهند گرفت. عمادالدين باقى به صداى آلمان گفت:

”روزنامه جمهوريت ايده‌هاى نو و ابتكارهايى داشت كه گر چه روزنامه پس از دو هفته انتشار تعطيل شد، اما در مدت همين دو هفته موفق شد الگويى ارائه بدهد و اين الگو ماندگار شد، يعنى اين احتمال فراوان است كه از اين به بعد روزنامه‌هاى ديگرى صفحه مستقلى زير عنوان حقوق بشر ابداع بكنند و براى موفقيت روزنامه جمهوريت همين بس كه اين الگو را ايجاد كرد و روزنامه‌هاى ديگر از اين به بعد چنين كارى خواهند كرد. ما بسيار انتظار داريم كه در روزنامه‌هاى ديگر شاهد پيدايش صفحه مستقلى زير عنوان حقوق بشر باشيم.“

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.