چهارشنبه 6 آبان 1383

گزارش ايلنا درباره مقاله Op-Ed باقي در واشنگتن پست

عمادالدين باقي:
تغييرات داخلي آرام، قابل قبول‌‏تر از تغييرات تحميلي توسط منابع خارجي است
امروز ايران فاصله كمي با دموكراسي دارد

تهران- خبرگزاري كار ايران

" اميد به دموكراسي در ايران" عنوان مقاله اي از" عمادالدين باقي" است كه دوشنبه، چهارم آبان ماه به عنوان مقاله اول روزنامه" واشنگتن پست" به چاپ رسيده است. اهميت چاپ اين مقالات از آن جهت است كه رقابت بسيار زيادي براي انتخاب آنها جهت درج در روزنامه وجود دارد و هر روز از ميان صدها مقاله رسيده از روزنامه نگاران، اساتيد دانشگاه و مسوولان ارشد سراسر دنيا, تنها يك مقاله مي‌‏تواند صدرنشين روزنامه اي شود كه بلافاصله بعد از چاپ بر روي ميز شخصيت هاي تراز اول جهان قرار مي گيرد.

اين مقالات كه OPINION EDITORIAL يا به طور خلاصه OP-ED ناميده مي شود در 750 تا 800 كلمه خلاصه مي شود و عمدتا با استدلال كم به ارايه نظر در مورد مسايل مختلف مي پردازند.
پيش از اين مقالات بسياري از شخصيت هاي معتبر جهاني از جمله كالين پاول، ديك چني، ولاديمير پوتين , حسني مبارك , توني بلر و برندگان جايزه صلح نوبل در اين جايگاه به چاپ رسيده است و با توجه به سابقه اي اين نوع مقالات و گستره آن در بين نخبگان، آگاهان سياسي ، تاثيرات آن را بسيار مهم ارزيابي مي‌‏كنند.
عمادالدين باقي در مقاله خود با عنوان" اميد به دموكراسي در ايران" آورده است: بيشتر مردم در غرب معتقدند كه بن بست در سياست داخلي ايران هرگونه اميدي را براي اصلاحات اجتماعي را از بين برده است. اما از ديدگاه من در ايران اميد وجود دارد اجازه دهيد كه علت آن را براي شما بيان كنم.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي توقيف شده" فتح" و "خرداد" ادامه‌‏مي‌‏دهد: خود جامعه نه حكومت تغيير وتحول را به وجود آورده است كه تغييرات و تحولات عميقي در ايران درحال روي دادن است و امروز ايران فاصله كمي با دموكراسي دارد. تعداد افراد تحصيل كرده كشور افزايش يافته است و سيل جوانان كه به دنبال يافتن شغل هستند را جذب كرده است، اين امر تغيير افكار و انتظار را در هر گوشه كشور افزايش داده است. در دانشگاه نظامي صحبت درخصوص حقوق بشر، كاملا غيرقابل قبول بود، اما امروزه مباحث حقوق بشر به بخشي از رشته تحصيلي ايشان تبديل شده است.
وي مي‌‏افزايد: افزايش 20 درصدي آمار طلاق از يك سو ناگوار است، اما از سوي ديگر نشانه تغيير مناسبات سنتي زناشويي است، از زماني كه زنان به دنبال دستيابي به حقوق و تساوي هستند، آمار نشان دهنده چنين مطلبي است. تقريبا 60 درصد دانشجويان را زنان تشكيل مي‌‏دهند، 12 درصد از ناشران موسسات نشر را زنان تشكيل مي‌‏دهند و 22 درصد روزنامه نگاران در انجمن صنفي مطبوعات، زنان هستند. در سال هاي اخير 8000 سازمان غير دولتي در سراسر كشور تاسيس شده اند، اين سازمان هاي غير دولتي قدرت دولت و عقايد كهنه را مي بلعند.
باقي در مقاله خود قدرت يافتن سازمان هاي غير دولتي و موسسات مدني را يكي از اصلي‌‏ترين و كاربردي ترين استراتژي ها براي دستيابي به تغييرات اجتماعي معرفي كرده و آورده است: در بلوچستان يكي از مناطق محروم كشور با شگفتي مطلع شدم تعدادي NGO زنان شكل گرفته است. يكي از مقامات محلي به من گفت" اين زنان از چنان اعتماد به نفسي برخوردار هستند كه مقامات بالا رتبه را به چالش مي طلبند و بر تقاضاي خود اصرار مي ورزند". در يكي از روستاهاي شرق تهران، مردم شوراي شهر تشكيل داده اند كه بر طبق گفته يكي از جامعه شناسان برجسته ايران، از حيث ساختار دموكراتيك اين شورا مي تواند به عنوان نمونه برجسته اي محسوب شود.
باقي ادامه داد: چندي پيش مذهب سنتي چنين مي گفت كه تنها مومنان حق برخورداري از حقوق مدني را دارا هستند، در حالي كه آيت الله حسينعلي منتظري يكي از برجسته‌‏ترين مراجع شيعه در ايران، اظهار داشت؛ تمام مردم بدون توجه به اعتقاد آنها شايسته برخورداري از حقوق مدني هستند. اينها نشانه جنبشي است كه متوقف كردن آن امكان‌‏پذير نيست، حكومت براي ايجاد اصلاحات تحت فشار اجتماعي بازگشت ناپذير و قدرتمندي قرار دارد.
وي در پايان مقاله خود آورده است: اگر به اين جنبش پاسخ داده نشود ويا بدتر از آن اگر سركوب شود، ما با انقلاب ديگري روبرو مي‌‏شويم. از تجربيات چنين آموخته ايم كه تغييرات داخلي آرام، قابل قبول‌‏تر از تغييراتي است كه ازمنابع خارجي تحميل مي شود. اميد و شجاعت مهمترين انگيزه هاي تغييرات هستند و من اميدوارم كه جنبش و حركت ايراني يك جامعه مدني دموكراتيك را به وجود آورد.
پايان پيام


کد خبر: 140885

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.