یکشنبه 22 شهریور 1383

بيانيه فعالان سياسي درباره شهیدداود کریمی

پروانه سوخت شمع فرو مرد و شب گذشت
اي واي من كه قصـه دل ناتمــام ماند

جانباز شهیدداود کریمی ازمیان ما رفت اما بسیاری ارزش‌هایش ماند و او را ماندگارکرد.
خیلی‌ها بعد ازپیروزی انقلاب با واژه جهاد آشنا شدند؛ اما او آن زمان که هنوز بویی از پیروزی‌و قدرت و مکنت نبود و ارمغان مبارزه یا مرگ بود یازندان پا به این عرصه گذاشت، بسیاری ازمبارزین پس از پیروزی از ادامه راه بازماندند، یا درقدرت وثروت و شهرت استحاله شدند و یابه سهم‌خواهی افتادند و یا سردرگریبان عزلت کشیدند؛ اما او همچنان بر ادامه راه پای فشرد،
از بنیانگذاران سپاه بود اما برای دفاع از کیان کشور و پاسداری از عدالت نه وسیله جاه و حفظ قدرت؛ که دیدیم زندگیش را در جنگ باخت و در زمان اشغال کشور روز از شب و سر از پا نمی‌شناخت، فرمانده بود اما چون سربازی می‌نمود، در جنگ بود اما همچنان به آموزش و پژوهش در مبانی عقیدتی بها می‌داد.
خانه‌اش از عبدل‌آباد به فرمانیه و زعفرانیه نرفت و تا توان در بدن داشت از دسترنج خود نان خورد. کارگاه تراش کاریش را شرکت یک لقمه نان نام نهاد و هیچ‌گاه برای نام و نان، وجدان و ایمانش را نفروخت.
و هرگز از پاسداری به رانت خواری افول نکرد و تا آخرین نفس با عزت و افتخار زیست، با همه سوابق و خدماتش که می‌توانست برمسندی بالا نشیند و به مکنتی بسیاردست یابد، همان كسي كه در دهه اول انقلاب در عرصه‌هاي جنگ فرمانده بود و از بنيانگذاران سپاه به شمار مي‌آمد در دهه دوم انقلاب وقتی با بی‌عدالتی روبروشد و حقیقت را در خطر دید، به اعتراض برخاست وسلول زندان را بر قربانی کردن حقیقت ترجیح داد.
در هر برهه‌ای از زمان، قشری و جریانی با او همراه بود، از همین رو در سوگ او همه نیروهایی که به رغبت کنار هم نمی‌نشینند، گرد هم آمدند و خود را صاحب عزا دانستند. داود که در سراسر عمرش برای این ملت و این آئین تلاش کرد با مرگ خود نیز حماسه‌ای ملی آفرید. هر چند گروهي كه به داود كريمي بي‌مهري‌ها ورزيده بود تلاش كرد با مصادره سوگواريش برگذشته پوشش نهد. نسلي كه حماسه انقلاب استقلال طلبانه و آزاديخواهانه سال 1357 را آفريد اما به دلايل و عوامل گوناگوني از قبيل منفعت‌خواهي يا حقيقت‌خواهي، جاه‌طلبي يا منافع ملي، خودكامگي يا ضد خودكامگي پراكنده و چندپاره شده بود هركدام جزيي از هويت، پيشينه و ارزش‌هاي دوره انقلاب را در وجود داود متبلور ديدند و از همين رو او به نقطه تلاقي و اشتراك يك نسل تبديل شد.
ما براي گراميداشت او كه گراميداشت ارزش‌‌هاي رنگ باخته اعتقادي و ايثارگري‌هاي دوران جنگ در دفاع و همچنين آزادي و آزادمنشي است در مجلس هفتم او در حسينيه حجت نازي‌آباد عصر يكشنبه 22/6/83 ساعت 16 تا 18 به سوگ مي نشينيم.
هاشم آقاجري .محمد آزادي. مرضيه آذرافزا. مسعود آقايي. يدالله اسلامي. محمدرضا اسماعيلي. حمزه اسماعيلي. محمدعلي اياذي. مصطفي ايزدي. جليل امجدي. علي اكرمي. حبيب الله اميري. مرتضي اميري جرقويه‌اي. حميد احراري. زهرا ابراهيمي. سيدكاظم اكرمي. علي افصحي. كريم امان. عبدالله اسفندياري. حسين اعتمادي. رضا احمدي. عمادالدين باقي. ابوالفضل بازرگان. فرشته بازرگان. محمد نويد بازرگان. سيد اكبر بديع زادگان. محمدحسين بني اسدي. صفا بيطرف. مجتبي بديعي. محمد بهزادي. احمدعلي برهاني. مصطفي برزگر. محمدباقر باقريان نژاد. امين بزرگيان. محمد بسته‌نگار. پروين بختيارنژاد. رحمت‌الله برهاني. محمود پيش‌بين. حبيب‌الله پيمان. مسعود پدرام. مرتضي توكل. غلامعباس توسلي. محمد توسلي. رضا تهراني. وفا تابش. مصطفي تاج‌زاده. مصطفي تنها. مجيد تولايي. محمد توكل. عبدالرضا تاجيك. مجيد جابري. فريده جمشيدي. جلال جلالي‌زاده. صادق جوادي حصار. حميد‌رضا جلايي‌پور. محمد چاوشي. جواد چشمه‌نور. حسين چهره‌ساز تهراني. محسن چيني فروشان. حميد حاج عبدالوهاب. فاطمه حقيقت‌جو. مرتضي حاجي. سعيد حجاريان. حسين حريري. ابوالفضل حكيمي. عبدالكريم حكيمي. مجيد حكيمي. مصطفي حمصيان. سيدرضا حسيني‌امين . الياس حضرتي. احمد حاتمي يزد. علي خدابخش. جواد خرمي مقدم. حميدرضا خزائي. هادي خانيكي. محمود خيراللهي. ناصر خالقي. سيدمحمد خسرويان. مصطفی درایتی . محمود دردكشان. سعيد درودي. پروين دفتري. محمد دادفر. بهمن رضاخاني. مصيب رواني. احمد رضايي. حسين رفيعي. حسن رباطي. عبدالله رمضان‌زاده. رضا رئيس طوسي. محمدجواد روح. محمد رهبر. مهدي رحمانيان. سيدمحمد رضوي. سيدرضا رضوي. عليرضا رجائي. احمد زيدآبادي. پرويز زندي‌نيا. عزت‌الله سحابي. فريدون سحابي. جعفر سعيديان‌فر. سيدرضا سيدزاده. سعيده سعيدي. عباس سقائي. عيسي سحر‌خيز. ابوالقاسم سرحدي‌زاده. محمد شيخي. اصغر شاپوريان. مهدي شفيعي. محسن شريف زاده. حسين شاه حسيني. ابراهيم شاكري. محمود شمس‌الواعظين. تقي شامخي. نصرالله صالحي نجف‌آبادي. احمد صيام‌پور. جلال صمصامي فرد. علي صالح آبادي. فيروزه صابر. هاشم صباغيان. احمد صدر حاج سيدجوادي. كيوان صميمي. فضل‌الله صلواتي. محمود صلواتي. طاهره طالقاني. اعظم طالقاني. محمد طاهري. سيدحسن طباطبائي. امير طيراني. عبدالله طوطيان. حسين طوسي. محمد عطريانفر. صادق عبادي. عليرضا علوي‌تبار. محمدجعفر عمادي. محمود عمراني. حسن عرب‌زاده. محمدرضا علي حسيني. محمد حسن عليپور. حسين عطاران. محمد عاصمي. سيداحمد عظيمي. سيد محمد غرضي. علي اصغر غروي. علي غفراني. مهدي غني. اميرعباس فخرآور. محمود فيض. مهدي فرهودي. غفار فرزدي. نادر قيداري. مصطفي قنادها. عظيم قيم اماني. احمد قابل. هادي قابل. نظام‌الدين قهاري. محمد قوچاني. فاطمه كمالي احمد سرايي. عليرضا كرماني. هوشيار كرمعلي. محسن كديور. منوچهر كديور. مهران كرمي. مرتضي كاظميان. عبدالعلي كفعمي. احسان كمالي. علي‌اصغر كيميايي‌فر. عبدالرحمان كاكازاده. عبدالرحيم كركه‌آبادي. فاطمه گوارائي. عبدالله گودرزي. لطفي. بيژن گل افرا. محسن محققي. مصطفي مسكيني. غلامرضا مسموعي. خسرو منصوريان. محمود مومني. سيد احمد مجيدي. احمد منتظري. سعيد منتظري. محمد جواد مظفر. سهيل معيني. سيدمحمد كاظم موسوي بجنوردي. مصطفي ملايري. مقدس. سيدمحمد ميلاني. محمد ميرمحمد صادقي. بدرالسادات مفيدي. حسين مفيد. محسن ميردامادي. حجت الله ميرزايي. كرم ميرزايي. ابوالفضل موسويان. لطف‌الله ميثمي. قاسم ميقاتي. محمد محمدي اردهالي. محمد حسين محمدي رهناني. سعيد مير‌زاده. سعيد مدني. مرضيه مرتاضي لنگرودي. نرگس محمدي. علیرضانامدارحقیقی. سيدحميد نوحي. نعيمي‌پور. محمود نعيم پور. غلامحسين نادي. سيدمجيد نوحي. ابوالفضل نجفي ليواري. حسنعلي نوري‌ها. محمود نكوروح. محمد نصر اصفهاني. مصطفي همتيان. محمدهادي هاديزاده يزدي. عليرضا هندي. ناصر هاشمي. سيد هادي هاشمي. احسان هوشمند. سيدعباس يزدان‌فر. ميرمحمود يگانلي. ابراهيم يزدي.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.