شنبه 1 آذر 1382

عمادالدين باقي: بحث قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي موجب واكنش عصبي افرادي مي‌‏شود كه تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن اين پرونده مي‌‏بينند

عمادالدين باقي: بحث قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي موجب واكنش عصبي افرادي مي‌‏شود كه تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن اين پرونده مي‌‏بينند


تهران-خبرگزاري كار ايران
عمادالدين باقي، نويسنده و پژوهشگر علوم اجتماعي پنج‌‏شنبه شب گذشته به دعوت جبهه مشاركت حوزه تهران در كانون توحيد به سخنراني پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، باقي در اين سخنراني كه تحت عنوان "عدالت و آزادي" ايراد شد، در ابتدا با اشاره به اينكه عدالت و آزادي همواره در پاي همديگر قرباني شده‌‏اند، گفت: در بسياري از نقاط عدالت اجتماعي، آزادي را هم ديگر مي‌‏پوشانند. امروز در جامعه ما استبداد خود را در سيماي برخي دادگاه‌‏هاي فرمايشي و احكام غير عادلانه جلوه‌‏گر مي‌‏كنند به همين جهت است كه مي‌‏گوييم آزادي و عدالت هم‌‏پوشاني دارند و داراي وجه مشتركي هستند.
اباقي در ادامه با بيان اينكه اساس تجميع اين سه ركن اعتماد مردم است، افزود: در نظام علوي پرداخت ماليات اجباري نيست بلكه داوطلبانه است و اين داوطلبانه بودن مانع از اين مي‌‏شود كه كساني به بهاي حق انساني بخواهند از آنها پولي بگيرند و به مردم پاسخگو نباشند.
باقي تأكيد كرد: وقتي ما نظام علوي را معيار قرار داديم بايد رضايت مردم بابت پولي كه پرداخت مي‌‏كند موجود باشد چرا كه در غير اين صورت آن پول حرام و غصبي است.
باقي با انتقاد از شرايط موجود كشور گفت: در شرايط فعلي به بهانه عدالت اجتماعي از مردم ماليات گرفته مي‌‏شود ولي نمي‌‏توان به صدا و سيما گفت كه چرا در مقابل پولي كه از مردم مي‌‏گيرند اينگونه رفتار مي‌‏كنيد.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي فتح و خرداد افزود: بايد آزادي در جامعه موجود باشد تا عدالت اجتماعي وسيله ستمگري نشود.
عماد الدين باقي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از افرادي كه با منطق آزادي و دموكراسي نمي‌‏توانند قدرت و امتيازات ناشي از قدرت را براي خود نگهدارند، گفت: اين افراد براي توجيه مشروعيت خود مي‌‏خواهند مشروعيت بر مبناي عدالت را جايگزين مشروعيت بر مبناي آزادي كنند و اين همان كاري بود كه شاه هم به دنبال آن بود.
باقي افزود: معمولاً ديكتاتورها با استفاده از همين تقدم و تأخر در مشروعيت مي‌‏خواهند براي خود مشروعيت به دست آورند.

باقي در ادامه با بيان اينكه آزادي بدون عدالت به سرمايه سالاري و عدالت بدون آزادي به قيم سالاري و استبداد منجر خواهد شد، اظهار داشت: چالش بر سر آزادي، چالش ديرينه‌‏اي است. برخي از متفكرين غربي معتقد بودند كه عدالت اجتماعي بزرگترين خطري است كه آزادي فردي را تهديد مي‌‏كند؛ اما از سوي ديگر بايد پذيرفت آزادي باعث رشد سوسياليسم و انديشه‌‏هاي عدالت طلبانه در دنياي مدرن شد.
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه حقوق فردي، حقوق جمعي و دولت سه ركني هستند كه با هم در تعارض قرار مي‏گيرند و همين تعارض با تعارض بين آزادي و عدالت را رقم مي‌‏زند، اظهار داشت: عدالت مكتب علي (ع) عدالتي است كه ضامن هر سه ركن فوق مي‌‏باشد و اينكه چند ساله گذشته همواره از عدالت علي (ع) سخن گفته شد و سخن مردم داري و مردم سالاري امير المؤمنين گفته نمي‌‏شود، اظهار داشت: برخي افراد تنها از عدالت اقتصادي علي (ع) حرف مي‌‏زنند در حالي كه عدالت شامل سه بخش عدالت اجتماعي، عدالت سياسي و عدالت قضايي نيز مي‌‏شود.
عمادالدين باقي خطاب به كساني كه رويكرد مردم سالارانه ايستادگي مي‌‏كنند، گفت: آنها به امام علي (ع)تمسک مي‌‏كنند تا عدالت را در برابر آزادي قرار دهند.
باقي در ادامه گفت: واقعيت اين است كه ما مي‌‏توانيم مؤلفه‌‏هاي اساسي ساختار و روحيه دموكراتيك را در ميراث امام علي (ع) به خوبي بيابيم.
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه امام علي (ع) همواره حق مخالفت مردم با خود را حتي در شرايط جنگي محفوظ مي‌‏داشت، تصريح كرد: ما امروز مي‌‏توانيم حقوق مخالفان را از حقوق مشركان استنباط كنيم چون مشركان مخالفان عقيدتي امام بودند و امام همواره حقوق آنها را در حكومت علوي رعايت مي‌‏كرد.
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اظهار داشت: در جامعه امروز ما غير از مشركان و مخالفان حتي گاهي حقوق مردمان عادي و شهروندان جامعه هم رعايت نمي‌‏شود و برخي از بخشهاي حكومت به راحتي به خود اجازه مي‌‏دهد خانه‌‏‏هاي مخالفان خود را مصادره كند و اموال ايشان را ماه‌‏ها و بلكه سال‌‏ها نزد خود نگه دارد.
عمادالدين باقي در بخش ديگري از سخنان خود با توضيح اينكه امام علي (ع) دو شاخص آزادي بيان و عدالت را به يكديگر گره زده‌‏اند، گفت: اصل عدل و مردم دوستي منوط به تكيه به آراي مردم است.
وي افزود: اگر شما روزي مشاهده كرديد كه مردم مايلند حكومت حاكمان هرچه زودتر برچيده شود بدانيد كه عدالت و مردم سالاري از آن جامعه رخت بر بسته است.
باقي در پايان سخنان خود با بيان اينكه بايستي به انديشه‌‏هاي امام علي (ع) بازگرديم و همانند امام علي (ع) به جاي عبارت عدالت يا آزادي عبارت آزادي و عدالت را به كار ببريم، گفت: عرفان، عدالت و آزادي مادر و فرزند آگاهي هستند و اين به اين معناست كه آزادي از آگاهي و متقابلاً آگاهي از آزادي تغذيه مي‌‏كنند و اين عناصر با هم يك رابطه ديالكتيك دارند.
باقي در ادامه اين جلسه در پاسخ به پرسشي در رابطه با نقدهايش در جريان انتخابات مجلس ششم و نسبت به حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات گفت: در جريان انتخابات مجلس ششم نسبت به آقاي هاشمي سه رويكرد وجود داشت، اول اينكه عده‌‏اي معتقد بودند حضور آقاي هاشمي مي‌‏تواند عامل بالانس بين نيروها باشد.
وي افزود: دوم اينكه اگر آقاي هاشمي حتي به عنوان نفر آخر وارد مجلس شوند مي‌‏تواند براي اصلاحات زيان‌‏آور باشد پس بايد با هر وسيله‌‏اي (رأي نياوردن، انصراف ايشان يا كم رأي آوردن) ايشان را از دور خارج كرد و رويكرد سوم كه بنده هم به آن معتقدم بودم اين بود كه اگر آقاي هاشمي به مجلس روند ممكن است بسياري از نيروهايي را دور خود جمع كنند كه حضور آن نيروها مشكلاتي كه را براي جريان اصلاحات ايجاد كنند.
وي در ادامه گفت: من در آن زمان هم اعلام كردم كه معتقد به برخورد مدني با ايشان هستم.
باقي افزود: چه دليلي دارد كساني كه در كشور ما بالا مي‌‏آيند، فكر كنند كه ديگر پايين نخواهند رفت و مادام العمر در قدرت خواهند بود.
عمادالدين باقي با اشاره به مضمون مقوله خود در دوران انتخابات مجلس ششم خطاب به هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: من به ايشان نوشتم كه اگر مي‌‏خواهيد قواعد جمهوريت حفظ شود بايستي خود آغازگر آن باشيد و به نيروهاي جديد فرصت دهيد تا در صحنه حضور داشته باشند.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي تعطيل شده فتح و خرداد در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي اظهار داشت: من معتقدم كه آقاي خاتمي در ماجراي قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي خوب شروع كرد ولي بد ادامه داد. اگر ايشان زماني كه مسئله به نفوس شهروندان جامعه مربوط مي‌‏شد، مي‌‏ايستاد، امروز پرونده به صورت ناتمام مختومه نمي‌‏شد و ايشان هر 9 روز دچار يك بحران نمي‌‏شدند.
وي در ادامه تصريح كرد: بحث قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي نقطه‌‏اي است كه معمولاً موجب واكنش عصبي و بحران آفريني افرادي كه بخشي از قدرت و يا آنهايي كه تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن پرونده مي‌‏بينند، مي‌‏‏شود.
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با تشريح اينكه نگاه به پرونده قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي بايد به سمت پاسخگويي نهادهاي امنيتي جهت بگيرد، افزود: عده‌‏اي وزارت اطلاعات را حيات خلوت خود مي‌‏دانستند و به هيچ كس پاسخگو نبودند و نهادي كه پاسخگو نباشد مرتكب هر جنايتي مي‌‏شود.
عمادالدين باقي در پايان به پرسشي پيرامون سرنوشت آينده اصلاح طلبي گفت: شما اصلاح طلبي را با همان فرايندي كه در مجلس و دولت رخ مي‌‏دهد مقايسه نكنيد بلكه بايد به اصلاحات به عنوان يك پديده مستمر اجتماعي نگاه كرد.
باقي با اشاره به اينكه نبايد سطح اصلاحات را به مجلس و دولت تقليل داد، گفت: امروز رشد انديشه‌‏هاي دموكراتيك در بدنه جامعه قابل توجه است و وقتي من جمعيت تقابل خود را مي‌‏بينم معتقد مي‌‏شوم كه اصلاحات زنده است و تحولات به صورت مستمر ادامه دارد.
وي افزود: اگر اصلاحات در ساختار سياسي به بن بست برسد در دوره‌‏اي ديگر خود را تحميل كرده و با فرم فعلي را مي‌‏شكند و قالب عوض مي‌‏كند.
عمادالدين باقي در پاسخ به پرسشي ديگري پيرامون ديدگاههاي جديد آيت الله منتظري با تبيين اينكه كانون اصلي نزاع و تضاد بين دنياي اسلام و غرب، مسئله حقوق بشر است، گفت: در جامعه سنتي و ماقبل مدرن پارادايم برتري عقيده بر انسان وجود دانست، لذا هر كسي كه تغيير عقيده مي‌‏داد، كشته مي‌‏شد.
وي افزود: آيت الله منتظري با اجتهاد جديد خود، بحث حرمت و كرامت ذاتي انسان، مستقل از عقيده‌‏اش را مطرح كردند مه اين اتفاق مي‌‏تواند ريشه نزاع ما را با غرب از بين ببرد.
پايان پيام
کد خبر: 52732

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.