یکشنبه 18 آبان 1382

مصاحبه با راديو صداي آلمان :عمادالدين باقي :چون دادگاه غير قانوني است دفاع نمي‌كنم


مصاحبه با راديو صداي آلمان

عمادالدين باقي :چون دادگاه غير قانوني است دفاع نمي‌كنم

مصاحبه كننده: داوود خدابخش
روز گذشته، شنبه 18 آبان ماه / 9 نوامبر، شعبه ششم دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اتهاماتي كه به عمادالدين باقي زده شده بود، تشكيل شد. به گزارش روزنامه «شرق»، آقاي صالح نيكبخت، وكيل آقاي باقي پيش از جلسه با ارائه گواهي پزشك به دادگاه اطلاع داد كه به علت بيماري قادر به شركت در جلسه دادگاه نيست و تقاضاي به تعويق انداختن دادگاه را كرد. ولي رئيس دادگاه بي اهميت به اين مسئله جلسه را آغاز كرد و طي يك مشاجره حتي قاضي قصد بازداشت وكيل را داشته است. به هر حال اين جلسه با حضور تنها شخص قاضي و آقاي باقي برگزار شد . ولي آقاي باقي اين جلسه را به رسميت نمي‌شناسند و در مصاحبه‌اي كه امروز 19 آبان ماه 1382/ 10 نوامبر 2003 با او داشتم، نخست از وي پرسيدم:

مصاحبه با راديو صداي آلمان

عمادالدين باقي :چون دادگاه غير قانوني است دفاع نمي‌كنم

مصاحبه كننده: داوود خدابخش
روز گذشته، شنبه 18 آبان ماه / 9 نوامبر، شعبه ششم دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اتهاماتي كه به عمادالدين باقي زده شده بود، تشكيل شد. به گزارش روزنامه «شرق»، آقاي صالح نيكبخت، وكيل آقاي باقي پيش از جلسه با ارائه گواهي پزشك به دادگاه اطلاع داد كه به علت بيماري قادر به شركت در جلسه دادگاه نيست و تقاضاي به تعويق انداختن دادگاه را كرد. ولي رئيس دادگاه بي اهميت به اين مسئله جلسه را آغاز كرد و طي يك مشاجره حتي قاضي قصد بازداشت وكيل را داشته است. به هر حال اين جلسه با حضور تنها شخص قاضي و آقاي باقي برگزار شد . ولي آقاي باقي اين جلسه را به رسميت نمي‌شناسند و در مصاحبه‌اي كه امروز 19 آبان ماه 1382/ 10 نوامبر 2003 با او داشتم، نخست از وي پرسيدم:
دويچه وله: آقاي باقي، روز گذشته بر پايه چه اتهاماتي دادگاهي عليه شما تشكيل دادند و آيا اين دادگاه طبق آيين دادرسي صورت گرفت؟
باقي : در واقع جلسه دادگاهي برگزار نشد، بخاطر اينكه دادگاه طبق قانون اساسي بايستي به صورت علني برگزار شود، بايد هيئت منصفه حضور داشته باشد. طبق قوانين عادي وكيل بايستي همراه متهم در محكمه حضور داشته باشد. اما آنچه كه برگزار شد دادگاه نبود. يعني مجموعا، آنچه كه مربوط به پرونده و اتهام مي‌شد، شايد در يكي دو دقيقه و در چند كلمه خلاصه شد. و آن اين بود كه من اعلام كردم دادگاه، بدليل نقض اصل 168 قانون اساسي قانونيت ندارد و وكيل من هم حضور ندارد و چون به اين دليل دادگاه را غير قانوني مي‌دانم، هيچ گونه دفاعي نمي‌كنم . يعني كل ماجرا همين چند جمله و يك دقيقه بود. آنها هم گفتند، از نظر دادگاه يك جلسه رسمي تلقي مي‌شود و ما راي خود را صادر خواهيم كرد اما دفاعي نشده و دادگاهي تشكيل نشده كه بخواهند رايي صادر بكنند.
دويچه وله: آيا اين مورد مشخص شما به اطلاع «امبئي ليگابو» رسيده است و يا قرار است برسد. بويژه كه چند روز پيش دادستان انقلاب آقاي سعيد مرتضوي براي آقاي ليگابو به تفصيل توضيح داده‌اند كه در دادگاه‌هاي مطبوعات عدالت كامل اجرا مي‌شود و طبق مقررات خاصي با حضور هيئت منصفه برگزار مي شود. آيا شما اين را با آقاي ليگابو مطرح خواهيد كرد؟
باقي: اولا كه آقاي ليگابو امروز سفرشان به پايان مي‌رسد و برمي‌گردند و جالب اين است كه درست در زمان حضور ايشان در ايران، پس از اين اظهارات نمايشي و خلاف واقعي كه مسئولين دستگاه قضائي داشته اند. درست در اين زمان چنين دادگاهي برگزار مي‌شود. در دادگاهي كه تنها دو نفر حضور دارند: بنده و كسي كه به عنوان قاضي در آنجا نشسته است و اتهاماتي هم كه به عنوان قاضي در آنجا نشسته است و اتهاماتي هم كه به من منتسب شده، عموما چيزهايي هست كه در مطبوعات منتشر شده‌اند و مربوط به چند سال گذشته است و طبيعتا وقتي مي خواهد دادگاهي برگزار شود، بايستي بطور مشخص از بين ده‌ها مقاله و مصاحبه‌اي كه در مطبوعات منتشر شده‌اند و يك پرونده قطور تشكيل داده اند قاضي بيايد و تنها كلي اشاره نكند كه به استناد اين پرونده شما متهم هستيد، بدون اينكه گفته شود كه كدام مقاله كدام خط يا پاراگراف يا جمله يا خبر كه در اين مقالات منعكس شده و مجرمانه است تا من هم بطور مشخص از آن مورد دفاع بكنم . يك سري مطالب كلي گفته مي‌شود كه شما بايد به عنوان متهم از خود دفاع بكنيد. و اين دادگاه اساسا غير قانوني و مخالف اصل 168 قانون اساسي است. توجيه آنها اين است كه ما قانون جرم سياسي نداريم و ديروز هم همين پاسخ را به من دادند. چون قانون جرم سياسي نداريم، بنابراين مورد شما خارج از اصل 168 قانون اساسي بررسي مي‌شود. در مورد مطالبي كه در مطبوعات منتشر شده، آن را مطبوعاتي منظور نمي‌كنند، سياسي هم كه منظور نمي كنند، پس بگويند از نظر آنها اين چه جرمي تلقي مي‌شود. ضمن اينكه من در آنجا پاسخ دادم كه اساسا اين توجيه شما عذر بدتر از گناه است بدليل اينكه نظام جمهوري اسلامي كه ربع قرن از تاسيس آن مي گذرد و عليرغم اين كه قانون اساسي اش ذكر شده كه اينگونه محاكمات بايد در حضور هيئت منصفه و علني برگزار گردند، نظام جمهوري اسلامي اين قانون را در طول اين 25 سال تصويب نكرده. حالا كاري به اين ندارم كه مجلس مقصر بود يا قوه قضائيه مقصر بوده. وقتي در اين ميان حقوق امثال ما دارد ضايع مي شود، مسئوليت اين ضايع شدن حقوق به عهده كيست؟ بنابراين ، اين توجيهي كه مي‌كنند كه قانون جرم سياسي نداريم، ممكن است تا پنجاه سال ديگر جمهوري اسلامي نخواهد قانون جرم سياسي تصويب بكند. جواب اينهمه حقوقي را كه دارد ضايع مي‌شود را چه كساني بايد بدهند. و متاسفانه آقاي ليگابو هم در اين سفري كه داشتند، تا جايي كه من اطلاع دارم، گفتگوهايشان بطور عمده با مقامات حكومتي ايران بود. و با كساني كه ستم ديده‌اند و آزادي هايشان ضايع شده، گفتگويي صورت نگرفته .
دويچه وله: آيا ايشان با خانواده زندانيان سياسي صحبت نكردند؟
باقي : آخر اين كافي نيست شما ملاحظه بكنيد كه حجم عمده ملاقات هاي ايشان با مسئولين وزارت ارشاد ودولت و قوه قضايي و مجلس بوده ولي آنهايي كه زنداني بوده اند و هستند و يا از زندان خارج شده‌اند و خانواده‌هايشان و بسياري ديگر مانند روشنفكران و روزنامه نگاران، به هر حال آنها موضوع اصلي بحث هستند، ولي اصلا طرف صحبت قرار نگرفتند ملاقات خانواده‌ها، آنهم در روزهاي آخر، آنهم به شكل خيلي نامتعارف، بدون اينكه مستقيما با اينها تماس گرفته شود، از طريق يك واسطه‌اي گفته شده هر كس كه توانست بيايد كه بعضي ها موفق شدند و به زحمت فرصت كردند و خود را به آن جلسه رساندند.
دويچه وله: آيا وكلاي زندانيان سياسي تلاش نكردند با آقاي ليگابو تماس برقرار بكنند تا درباره شيوه قضايي حاكم بر دادرسي قوه قضاييه با ايشان به مشورت بنشيند؟
باقي : آخر ببينيد ، اولا كه وكلا تلاش كرده اند، و ثانيا اينكه وقتي آقاي ليگابو به اينجا مي‌آيد، آنقدر وقت ايشان را پر كردند و با مسئولين متعدد ملاقات كرده و عمدا هم چنان براي ايشان برنامه ريزي كرده اند و وقتشان را پر كرده اند كه ديگر دست كسي به آقاي ليگابو نمي رسد كه با ايشان ملاقات بكند ايشان وقتي آمدند ، مي بايستي برنامه‌شان را به گونه اي تنظيم مي كردند كه زمان معيني را مشخص و اعلام مي كردند و كسي را تعيين مي كردند و دعوت هايي را صورت مي دادند ولي هيچيك از اينها انجام نشده است
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.