جمعه 17 آبان 1381

بهار رکن چهارم

820625sh8.jpg

مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب
مطبوعات و توسعه سياسي


ديباچه
فصل اول: تاريخ مطبوعات
بررسي تاريخي از وضعيت مطبوعات از مشروطيت تاكنون / پيش از مشروطيت1مشروطيت / دوره مشروطيت و پيروزي نهضت / جبهه گيري در برابر آزادي قلم / تصويب فوري قانون مطبوعات
فصل دوم: مطبوعات و توسعه سياسي
چرا به روزنامه هاي تازه نياز داريم؟ / مطبوعات از ديدگاه جامعه شناسي توسعه / شكست تب توسعه در جهان سوم / لزوم تغيير جهان بيني و تفكر، بستر نرم افزاري توسعه / درجه برودت توسعه از نظر وبر / دوم 1خرداد درجه برودت توسعه / مطبوعات، بستر نرم افزاري توسعه اقتصادي ، سياسي / ناامني و ناپايداري مطبوعات. . . /

فرسايش فرهنگ استبدادي و بسط عقلانيت / مطبوعات و توسعه سياسي / توسعه ذاتا رخدادي فرهنگي است / خواص مطبوعات در جامعه مدرن / شرطهاي ضروري مطبوعات براي تأثير در توسعه / سياسي / چهار تجربه در تاريخ مطبوعات ايران / آستانه تحريكي در سياست و مطبوعات / دوم خرداد مبدأ تقسيم مطبوعات / پرسش و پاسخ / نخبه پروري و افزايش ضريب امنيت از طريق مطبوعات / مسئله ترويج ابتذال در مطبوعات / مقايسه مطبوعات دوره هاشمي،خاتمي / آيا روح شرقي استبدادزده است / نماينده مردم كدام جريان است؟ / پايان خط يك مطبوعه / خار در بوستان مطبوعات / رابطه رشد اقتصادي و توسعه سياسي
فصل سوم: آزادي مطبوعات
سلام بارقه اميد / مطبوعات، نقد و نظارت / بورقاني نامي ماندگار در تاريخ مطبوعات / خاتمي و مطبوعات / دشمنان آزادي همان دشمنان مطبوعاتند / استلزامات طرح جديد اصلاح قانون مطبوعات / هراس از «شبهه» و «دانستن» در مردم و مطبوعات / بگذاريد مطبوعات مستقل بمانند / امروز چشم هاي مردم نگران تصميم خانه ملت است / «آتش تهيه» براي انتخابات مجلس ششم / چرا «شمس» بازداشت شده است؟ / منابع ويژه / مطبوعات اصلاح طلب، مطبوعات محافظه كار / گامي فـراتر
فصل چهارم: توقيف مطبوعات
لزوم احراز نيت مجرمانه / قوه قضاييه يك حزب سياسي؟ / چرا روزنامه جامعه تعطيل شد؟ / مطبوعات، مهمترين ركن جامعه مدني در آماج حمله ها / توس و اقدام عليه امنيت ملي / مطبوعات مهمترين سنگر دفاع از جامعه مدني/همه چيز يك انتقام جويي بود / كيفرخواست عليه تعطيلي سلام / قتل هاي زنجيره اي1قتل هاي زنجيره اي، مطبوعات / بزرگداشت روزنامه هاي تعطيل شده! / براندازي نظام توسط قاتلان ركن چهارم / كيفرخواست دادگاه ويژه روحانيت عليه آزادي بيان است / بزرگترين محاكمه تاريخ انقلاب دفع شائبه سياسي بودن دادگاه خرداد، / تبعيض قضايي / دادگاه ويژه روحانيت و كيفرخواست استثنايي در دنيا / برتري حقوقي جبهه دوم خرداد، / همچون گوسفندي بي آزار ذبح شويد / نوري در دادگاه ويژه درخشيد / سراسر كيفرخواست نوري برخلاف عرف قضايي است / اقدام قوه قضاييه عليه روزنامه نگاران، حرمت قانون را مي شكند / شاهرودي؛ گامي به سوي جامعه مدني
فصل پنجم: نـقد مطبوعات
سخني صريح با سردبيرجامعه / واكنش ها نسبت به نقد روزنامه جامعه / پاسخ به انتقادات / اين نشريه نتوانسته است با «نخبگان» ارتباط برقرار كند / نقد رفتار مطبوعات دوم خرداد در ماجراي كرباسچي / كارگزاران
فصل ششم: راديو، تلويزيون در بوته نقد
مصاحبه با مركز تحقيقات صدا و سيما / سكوت يا بمباران تبليغاتي / توضيح روابط عمومي صداوسيما / نگاهي دوباره به سكوت يا بمباران تبليغاتي / حزب سياسي صدا و سيما و بايكوت ملت / صدا و سيما حاضر است تمام اصول اخلاقي را زير پا بگذارد / تحليل باقي از اقدام اخير سيما / شارلاتانيزم تلويزيوني
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.