جمعه 17 آبان 1381

حقوق مخالفان

820625sh10.jpg

تمرين دموکراسي براي جامعه ايراني

فهرست:
فصل اول: انقلاب و دموكراسي
ايران نو /جامعه مدني؛ فرزند انقلاب اسلامي/انقلاب و دموكراسي /شالوده هاي جامعه مدني در ادبيات انقلاب اسلامي
فصل دوم: حـقوق مخالـفان
آزادي از آن كيست؟/حقوق مخالفان به عنوان سيره و سنت/حرمت و حيثيت مخالفان/آزادي بيان/تشكيل احزاب/تشكيل اجتماعات/تجزيه ناپذيري حقوق/حقوق مشركان در قرآن/خودي و غيرخودي /قاعده مالكيت تنها مفسر خودي و غيرخودي است/حقوق مجرمان سياس
فصل سوم: آزادي بيـان
آزادي بيان/جـرم سيـاسي/اعتراض رئيس قوه قضاييه به اظهارات عمادالدين باقي /پاسخ عمادالدين باقي به آيت الله يزدي/مناظره پيرامون خط قرمز/خط قرمزچيست؟/تفكيك عرصه هاي آزادي/تفكيك عرصه هاي سياست و اخلاق/دو ديدگاه و سه وضعيت/خط قرمز

فصل چهارم: نـان يا آزادي؟
پيشينه يك نزاع: تقدم اقتصاد يا آزادي؟/آزادي محور توسعه /مكانيسم تأثير آزادي بر اقتصاد/كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي آزادي/دو تجربه و سه الگو درباب نسبت آزادي و اقتصاد/ذبح آزادي در پاي عدالت
فصل پنجم: جـا معه مـدني
همزيستي و انتخابگري/آسيب شناسي جامعه مدني/تاريخچه و زمينه هاي پيدايش جامعه مدني/خشونت نتيجه آزادي بدون امنيت/دموكراسي كليشه نيست، روند است/جامعه سنتي، جامعه مدني/آرامش كشور در گرو امنيت و وحدت ملي است
فصل ششم: جـمهوري نـاقص
خبرگان و دو رويكرد فردگرا و نظام گرا در نظام سياسي/كشف رهبري/انتخابات خبرگان و رويدادهاي اخير مطبوعاتي/وظيفه التزامي مجلس خبرگان/مجلس اقليت/ظهور نيروي جديدي در صحنه اجتماعي ايراننقد مجلس خبرگان و نقش شوراي نگهبان در /تضعيف دموكراسي/نظارت استصوابي «جمهوريت» ناقص در ايران/ايران ملك طلق من است/خبرگان سوم و چالش هاي جديد/مضار نظارت استصوابي/نظارت استصوابي و دوم خرداد/دو راهي بسته/مدل ها و معيارهاي صلاحيت/جمهوري ناقص

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.