جمعه 17 آبان 1381

تراژدي دموکراسي در ايران(1)

820625sh18.jpg

( جلد اول - بازخواني قتل هاي زنجيره اي)
فهرست:
مقدمه / كارگردان و ذي نفع حوادث اخير / قربانيان بعدي خشونت! / پاسخي به «قربانيان بعدي خشونت» / قبيله قلم، قبيله اهل قلم / مسئولان خشونت هاي اخير / دوم خرداد منبع فشار رواني براي خشونت طلبان / تداوم ابتكار عمل، تداوم نظام / خاتمي چه وقت سقوط خواهد كرد / آنجا كه خشونت تكثير مي شود / پيروزي ركن چهارم بر خشونت / ژرفنگري در حادثه اخير قم / رسيدگي به اتهامات فكري و سياسي با فلسفه وجودي / دادگاه ويژه روحانيت در تضاد است / سرنخ! / كيهان و خوانندگان /

جديدترين تحليل عمادالدين باقي از قتل هاي اخير، بازداشت كديور / و دادگاه ويژه روحانيت / رابطه قتل هاي اخير با قتل مطبوعات / باز هم سرنخ / نامه به آقاي حسين شريعتمدار / پرونده قتل ها و روش هاي اعتمادسازي / پرونده قتل ها و يك تاكتيك انحرافي / پرونده قتل هاي زنجيره اي از ديدگاه عمادالدين باقي / سيدمحمد حسيني بهشتي، محمد منتظري و سعيد امامي؛ بازكاوي خط خشونت / كلان بيني در ماجراي قتل ها / حادثه كوي دانشگاه و حلقه هاي به هم پيوسته يك زنجير / فلاحيان بايد پاسخگوي قتل هاي زنجيره اي باشد / فلاحيان: چه كسي گفته من از پاسخ طفره مي روم؟ / باقي: مي خواهند همه را به كيهان و رسالت تقليل دهند / پاسخ به چند پرسش درباره قتل ها و حوادث جاري كشور / كارناوال عاشورايي ديگر عليه خاتمي و دوم خرداد / سعيد امامي يك شبكه است نه محفل! / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش اول) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش دوم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش سوم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش چهارم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش پنجم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش ششم) / فلاحيان بايد زنده بماند، روايت هشت ماهه يك نويسنده- از پرونده قتل ها، (بخش هفتم) / محكوميت نوري و شمس الواعظين از نوع سوراخ كردن كشتي است كه همه را با خود غرق مي كند / نيازي: متهمان، به قتل با مجوز شرعي اعتراف نكرده اند / تحليل عمادالدين باقي از شخصيت 2گانه سعيد امامي / فيلم اعتراف عاملين قتل هاي زنجيره اي گزينش و مونتاژ شده است / اعترافات را پخش نكنيد / اقتدارگرايان در جست وجوي چه هستند؟ / اسرار مرگ نويسنده؛ سعيد امامي، كيهان، سعيدي سيرجاني / از اصلاح كردن ابرو تا كور كردن چشم / چرا كيهان را بخش رسانه اي «محفل خودسر» مي ناميم؟ / شبكه قاتلان زنجيره اي قوي ترين سازمان براي كودتا در ايران بود
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.