چهارشنبه 20 آبان 1383

روزنامه نگاران!...

November 08, 2004-از سايت گفتنیها
روزنامه نگاران!...
مدتی است تا سخن از روزنامه و روزنامه نگاری در وطن می رود به ناگاه همه بياد اکبر گنجی و يا زيبا کاظمی افتند ٬اولی که آزادی اش و دومی که جانش را همچون خيل عظيم دل سپردگان اهل مطبوعات از ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل گرفته تا پوينده مختاری برسر راه آزادی قلم گذاشته اند .

اما براستی چرا اينهمه حکومتيان ما از روزنامه و روزنامه نگاران در هراسند ؟و اينروزها اخبار ی که از کشور مصيبت زده مان می شنويم هر روز خبر بازداشت يکی ديگر را می شنويم يکروز حنيف مزروعی و روز ديگر شهرام رفيع زاده و ديگر روز روزبه ميرابراهيمی و فرشته قاضی و کذا و هکذا...

براستی مگر روزنامه نگاران کيستند؟ مگر زيبا کاظمی که بود و چه قدرتی داشت که بزوز و کشان کشان اورا به داخل زندان اوين بردند و بعد آنجا در سلولی تنگ و تاريک دادستان و بازجو و مامور آنقدر با مشت و لگد به جانش افتادند تا که در اثر ضربه و خونريزی مغزی جانش گرفته شد !

ويا مثالی ديگر :مگر اکبر گنجی با آن تن زار و نحيفش که خود شاهد بودم با آن بيماری هر شب با خس و خس در بستر خودرابه صبح می رساند چه قدرت و خطری است برای نظامی که فرمانده سپاهش می گويد از هيچ قدرتی واهمه نداريم و وزير دفاعش می گويد از کران تا کران زير نگين موشکهای دوربرد ماست !

اگر به روايت بعضی از شيوخ اين حکومت چون مصباح يزدی خزعلی و يزدی بخواهيم تفسير کنيم که دليل اينهمه فشار و سختی بر روزنامه نگاران چيست می بينيم که بله ؛مطبوعات سم هستند برای جامعه و آزادی مطبوعات خطر مهلکی است برای حکومت ! . آنوقت برايشان عراق را جواب داريم که بيست و چهار سال در آن روزنامه ای نبود جز آنکه يا عکس صدام را بر صدرش داشت يا مدح و سلام برای او و روزنامه نگارانش پيش از آنکه عضو تحريريه روزنامه ای باشند ياعضو حزب بعث بودند يا استخبارات ! اما عاقبت چه شد ؟ آيا چون امثال اکبر گنجی در ميان آنها نبود تا نوری به تاريکخانه ابوعدی بتاباند قتلهای زنجيره ای و گورهای دسته جمعی اش فاش نشد؟ پس چرا بالاخره پس از اينهمه اختيار و قدرت مطلقه عاقبت الامر به سوراخی چون موش کور خزيده بود و سربازی بيست و چند ساله آمريکايی با اردنگی از سوراخ بيرون کشيدش و اولين کاری که با وی کردند اين بود که با شلنگ آبی شستندش تا از بوی تعفنش خلاصی يابند !

پس اين تفسير نميتواند صحيح باشد ٬و روايت ديگر زيرکان اين حکومت را همچون محمدی گلپايگانی و صادق مير حجازی را می خوانيم که ؛ نع ! روزنامه خوب است و بايد حتی روزنامه مخالف هم داشت و خودی ها را رنگ و لعاب مخالف داد تا ٬ انتخاب و جام جم و جوان براه اندازند بلکه روزنامه نگار ضد انقلاب بد است !

اينجاست که نگاه می اندازيم به خيل عظيم روزنامه نگاران دربند و يا تحت فشاری باز مثل اکبر گنجی و عمادالدين باقی و عبدالله نوری و حميدرضا جلايی پور و يا سازگارا و می پرسيم اينها ضد انقلابند؟ اگر اينچنين است پس انقلابی کيست ؟ اکبر گنجی که تمام جوانی اش را در جبهه های جنگ و سپاه پاسداران گذرانده است ٬ضد انقلاب است ؟ عمادالدين باقی که تمامی هم و غمش کاوش در اسلام و فقه و انقلاب است ضد انقلاب است ؟ و يا جلايی پور که هم از خانواده های شهداست و هم جوانترين فرمانده سپاه و فرماندار شهرهای آشوب زده کردستان ؟ عبدالله نوری ضد انقلاب است ؟کسی که تنها فردی است که توامان چندين حکم نمايندگی و مسئوليت از آيه الله خمينی داشته است !

پس ايراد کار اين روزنامه نگاران در کجاست ؟ اگر نفس روزنامه بد است که حکومت خود هر روز با سوبسيد و بيت المال و هزار دوز و کلک و کلاه شرعی از پول سپاه و حوزه علميه و صداو سيما علم روزنامه ای را برپا نمی کرد ! و اگر نفس روزنامه نگاری بد است و حرفه قبيحی است که هر روز به يکی از سر سپردگان حود مثل حسين شريعتمداری و حسين انتظامی و يا سليمی نمين و مرتضی نبوی و ....سرقلم نمی تراشيد تا دست گيرند و روزنامه نگاری کنند !

پس فقط می ماند يک چيز که همان رقص قلم است ! که آنهم عيب و علتش نه در ميان روزنامه نگاران که در ميان خود حکومت است ٬که اگر حکومت آلوده و مريض نبود هيچ وقت از آنچه روزنامه نگاران آزاده می نويسند نمی هراسيد . چراکه اکبر گنجی از عاليجنابان قتلها می نويسد و ديگری از فتوای قتلها از لبان خامنه ای و آنوقت حسين شريعتمداری از مقدس بودن لبان رهبری می گويد و مرتضی نبوی از متبرک بودن چفيه دور گردن رهبر !!!!

امير فرشاد ابراهيمي ● 08:52 PM
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [11]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1442 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.