سه شنبه 20 بهمن 1383

بيانيه گزارشگران بدون مرزدرباره ازادي اشکوری وادامه فشارها در ايران

دوشنبه ١٩ بهمن ١٣٨٣

حسن يوسفي اشکوری آزاد شد اما سرکوب مطبوعات در ايران ادامه دارد

حسن يوسفي اشکوری عضو شورای سردبيری مجله توقيف شده ی ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ درزندان بسر مي برد در تاريخ شنبه ١٧ بهمن ١٣٨٣ به صورت مشروط از زندان آزاد شد. گزارشگران بدون مرز با ابراز خرسندی از آزادی اين روزنامه نگار اعلام مي کند متاسفانه هنوز در ايران ٩ روزنامه نگار در زندان بسر مي برند.

گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند "آزادی اين روزنامه نگار نشانه ی نرمش مقامات ايران در عرصه ی آزادی بيان و مطبوعات نيست ،٩ روزنامه نگار در ايران زنداني هستند. برخي از اين زندانيان که بشدت بيمار و در وضعيت نابساماني بسر مي برند از سوی مسئولان از کمک های پزشکي محروم شده اند. روزنامه نگاران ايران بطور دائم قرباني دستگيری های خودسرانه هستند و در سال ميلادی گذشته بيش از ده ها نشريه به صورت موقت و يا دائم توقيف و بيشتر از ٦٠ روزنامه نگار توسط مسئولان امنيتي - قضايي احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند."

حسن يوسفی اشکوری، در ١٤ مرداد ١٣٧٩ پس از تفتيش منزلش دستگير و در زندان اوين زندانی گرديد. در ارديبهشت ١٣٧٩ وی برای شرکت در کنفرانس برلين و معالجه بيماری ديابت به اروپا سفر کرده بود. در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی برگزار گرديد محاکمه و به اتهام « اقدام برعليه امنيت ملی »، « اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات » و « توهين به مقام روحانيت » محارب شناخته شد. ٢٠ مهر ماه، دادگاه ويژه روحانيت، با احضار حسن يوسفي اشکوري حکم جديدی را به ايشان ابلاغ نمود. بر اساس اين حکم، يوسفي اشکوري به اتهام طرح بحث" تغيير پذيري احکام اجتماعي اسلام و بحث اختياري بودن حجاب" در کنفرانس برلين به ٤ سال زندان، به اتهام شرکت در اين کنفرانس به يک سال زندان ، همچنين به اتهام " نشر اکاذيب" در مورد پرونده قتلهاي زنجيره ای به ٢ سال زندان محکوم شده بود.

حسن يوسفي اشکوری توسط يکي از پرشنونده ترين برنامه های راديو کانادا (Macadam Tribu) به "فرزندخواندگي" پذيرفته شده بود. پانزده سال پيش گزارشگران بدون مرز کارزار به « فرزندی خواندگي » قبول کردن يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرد. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايد و يا انجام وظيفه اش زندانی شده است را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از ٢٠٠ رسانه جهان به دفاع از يک همکار زنداني پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه مي شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد.

توقيف يک هفته نامه

هفته نامه ی جامعه شش ماه پش از انتشار اولين شماره اش در شهريور ماه گذشته توسط وزارت ارشاد اسلامي در تاريخ ٨ بهمن ماه توقيف شد. بنا بر اظهار سردبير اين هفته نامه آقای حسن زارع زاده اردشير اين توقيف به دليل انتشار اخباری از وضعيت حقوق بشر در ايران صورت گرفته است. حسن زارع زاده اردشير از ١٣٧٩ بارها احضار و يا زنداني شده است. يک هفته پس اعلام توقيف هفته نامه جامعه، دادگاهي در تهران وی را به ٧ سال زندان به خاطر فعاليت های سياسي و مطبوعاتي اش محکوم کرد.

تائيد محکوميت و خطر بازداشت عمادالدين باقي

صالح نيکبخت وکيل مدافع عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اعلام کرد که دادگاه تجديد نظر حکم يکسال زندان موکل اش را تائيد کرده است. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " زنداني بوده است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار دارد. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس محکوم کرد. روزنامه جمهوريت که سردبيری آن بر عهده ی وی بود در روز شنبه ٢٧ تير ماه به اجبار از انتشار بازماند. سعيد مرتضوی برای ادامه کار جمهوريت، ليستي از روزنامه نگاران اين روزنامه را به مدير مسئول ارائه و از وی مي خواهد تا به همکاری آنان در اين روزنامه پايان داده شود. در صدر اين ليست عمادالدين باقي سردبير جمهوريت قرار داشت. در صورت ابلاغ اين حکم خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند.

وخامت وضعيت سلامت اکبر گنجی

اکبر گنجی که از ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ در زندان بسر مي برد. شديدا بيمار و نياز به مداوای فوری و بستری شدن دربيمارستاني خارج از زندان دارد. اکبر گنجي از بيماري های گوناگوني رنج مي برد. وکيل مدافع اين روزنامه نگار خانم شيرين عبادی یکشنبه ١٨ بهمن، نگراني خود را از وضعيت وی اعلام کرد.

گزارشگران بدون مرز پيش از اين خواستار پايان يافتن رفتار تبعيض آميز مقامات قضايي ايران با اين روزنامه نگار شده است. اکبر گنجي برخلاف ديگر زندانيان نمي تواند از حق مکالمه تلفني با خانواده اش و مرخصي ماهيانه بهرمند شود. در يي بيش از چهار سال زندان اين روزنامه نگار کمتر از ٥٠ روز از مرخصي استفاده کرده است. اين روزنامه نگار از انحراف بيني که موجب ايجاد حساسيت و سينوزيت است و بيماری آسم که در زندان به آن مبتلا شده است، رنج مي برد.

اکبر گنجي برای نوشتن مقالاتي درباره قتل روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به « قتل های زنجيره ای » در سال ١٣٧٧ زنداني شده است. وی در روشنگری ها برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين است. وی چندين بار اعلام نموده که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم وی را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلا فاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم نمود. از تير ماه ١٣٨١ خانواده اکبر گنجي در رابطه با وضعيت سلامت وی ابراز نگراني مي کنند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با ٩ روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

.......................
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.