دوشنبه 17 اسفند 1383

نامه مدير مسيول مجله جامعه نو به وزير ارشاد

جناب آقاي مسجد جامعي
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام و احترام
همانطور كه جنابعالي استحضار داريد مطبوعات دركشور ما با محدوديت‌ها و مشكلات عديده‌اي مواجه بوده و هستند. متاسفانه در چنين شرايطي بدون هيچ دليل موجهي پرونده مجله جامعه نو را به هيئت نظارت برده و به گناه ناكرده‌اي مشمول ماده 16 قانون مطبوعات يعني انتشار نامنظم قرار داده اند در حالي كه واقعيت امر چنين بوده است :
1- ماهنامه جامعه نو از زمان تغيير وضعيت از هفته‌نامه به ماهنامه به صورت منظم تا آبان ماه سال 1382 هر ماه منتشر شده است. در تاريخ 26/8/1382 طي نامه‌اي به جناب آقاي صحفي معاونت محترم مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينكه هر شماره اين مجله يك ميليون تومان ضرر مي دهد درخواست شده بود حمايت هاي قانوني تعلق گرفته به مطبوعات به جامعه نو هم تعلق گيرد تا از تعطيلي نشريه جلوگيري شود. در مورخه 2/9/1382 نيز طي دو نامه به شماره 1023 و 1024 درخواست وام و كاغذ تقديم وزارت ارشاد شد كه متاسفانه بدون پاسخ ماندند. به همين دليل از آذر ماه 1382 به ناچار مجله متوقف شد. با وجود اين طي نامه 18154/124 مورخه 4/12/1382 از جتاب آقاي مهرنوش جعفري مدير كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست شد به دليل مشكلات اقتصادي با شش ماه مهلت جهت ادامه انتشار مجله موافقت شود كه از آن پس تا مرداد و شهريور 1383 كه مجله منتشر شد هيچ تذكري به مدير مسئول مجله ابلاغ نگرديد و مجله نيز از همين تاريخ و كمتر از شش ماه مهلت در خواستي مجددآً منتشر شد و با سرمايه‌گذاري مجدد از مرداد و شهريور 1383 دوباره آغاز به انتشار كرد.
2- با توجه به اينكه مكرراً مشكلات مجله با وزرات ارشاد در ميان گذاشته شده و هيچگونه تذكري به مدير مسئول مجله داده نشده است و نظر به اينكه قانون مطبوعات در ماده 16 تشخيص عذر موجه را بر عهده هيات نظارت مي داند و تكليف هر نشريه را پس از تذكر مشخص مي سازد. انتظار نمي رود ادامه كار مجله جامعه نو با ممانعتي روبرو شود.
3- بگذريم از اينكه اگر نشريه اي انتشار خود را موقتاً متوقف سازد هيچ ضرر و زياني متوجه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نساخته و جرمي مرتكب نشده است كه مستوجب مجازات باشد در عين حال بخاطر وجود ماده 16 قانون مطبوعات مجله جامعه نو با رعايت همين قوانين و مقررات و اطلاع به آن وزارت ‌خانه چند ماه انتشار خود را متوقف كرده بود و اخطاري دريافت نكرد.
بنابراين بر فرض اينكه قصوري صورت گرفته باشد از ناحيه مجله نبوده و وزارت محترم ارشاد بايد جوابگو باشد و از حقوق اين نشريه دفاع كند نه اينكه مجله تاوان آن را بپردازد.
4- پس از اطلاع از طرح مسئله در هيئت نظارت با جناب آقاي صحفي و جناب آقاي محسني اژه‌اي و جناب آقاي تقي پور كه در هيئت نظارت بر مطبوعات حضور يا عضويت دارند مذاكره كرديم و آقاي اژه‌اي پس از استماع توضيحات مبني بر موجه بودن توقف كوتاه مدت انتشار قول رسيدگي به موضوع و مساعدت داد اما متاسفانه شنيده‌ايم از طرح مجدد موضوع در هيئت نظارت استنكاف شده و توضيحات ارائه شده را عليرغم موجه و قانوني بودن مورد رسيدگي قرار نداده اند.
5- در چند سال اخير و هم اكنون نشريات متعددي بدون هماهنگي با وزارت ارشاد توقف هاي چند ماهه و چند ساله داشته اند و يا به صورت نامنظم منتشر مي كردند اما به هيچ وجه با آنان چنين برخوردي صورت نگرفته است. از اين رو به نظر مي آيد دلايل ديگري در پس اقدام به جلوگيري از انتشار مجله نهفته است كه با استدلال قانوني و موجه ارايه شده در بند يك نامه مي توان اقدام لازم را انجام داد.

جناب آقاي مسجد جامعي
گمان بنده اين است كه در شرايطي كه انواع نشريات حتي با گرايشات ماركسيستي و يا نشريات زرد منتشر مي شوند يك نشريه فرهنگي ، انديشه‌اي را كه تفكر روشنفكري ديني را دنبال مي كند وتلاش آن جمع ميان دين و عقل مدرن و رفع اشكالات مطروحه بوده و فاقد رفتار سياسي روزمره است مي خواهند به دلايل سياسي اما با هزينه وزارت ارشاد دولت اصلاح طلب خاتمي تعطيل كنند ، از سوي ديگر ما ناچاريم به خاطر اينكه انتشار شماره جديد مجله بيش از اين به تاخير نيفتد، شماره جديد را كه مدتي است نهايي و صفحه آرايي گرديده و در چاپخانه‌ است در همين هفته منتشر كنيم زيرا تاكنون ابلاغ كتبي از سوي وزارت ارشاد مبني بر عدم انتشار مجله نيز صورت نگرفته است . خواهشمند است با توجه به رسالتي كه وزارت محترم ارشاد در جلوگيري از توقيف مطبوعاتي (به ويژه در صورتيكه جرمي مرتكب نشده باشد دارد ) در اسرع وقت تكليف ما را روشن كنيد. پيشاپيش از بذل عنايتي كه خواهيد فرمود سپاسگزاري مي‌كنم.


فاطمه كمالي احمد سرايي
مدير مسئول مجله جامعه نو
15 اسفند1383

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.