پنجشنبه 20 اسفند 1383

گفتگوي راديو المان درباره توقيف مجله ”جامعه نو“

19/12/1383برابربا09.03.2005
چندى پيش از سوى مقامات عالى قوه قضاييه اعلام شد كه ديگر نشريه و روزنامه‌اى نبايد در ايران توقيف شد. اما امروز باز خبر لغو امتياز مجله ”جامعه نو“ منتشر شد. ”جامعه نو“ نشريه اى است كه طيفى از روشنفكران دينى در ايران را نمايندگى مى‌كند و جوانان و دانشجويان را مورد خطاب خود دارد. دليل توقيف آن سياسى است اما انتشار نامنظم آن را بهانه قرار داده‌اند. مدير مسئول اين مجله خانم فاطمه كمالى، همسر عمادالدين باقى، رييس سازمان دفاع از زندانيان است كه روزنامه ”جمهوريت“ وى را نيز چند ماه پيش توقيف كردند. مصاحبه‌اي كه متن آن در زير مىآيد پس از انتشار خبر امكان توقيف مجله با خانم كمالى انجام گرفته است.

مصاحبه‌گر: كيواندخت قهارى

دويچه وله: خانم فاطمه كمالى، مطلع شديم كه براى مجله ”جامعه نو“ كه شما مدير مسئول آن هستيد، پرونده‌اى تشكيل شده و آن را به هيات نظارت بر مطبوعات بردند تا احيانا جلوى انتشار آن گرفته شود. خواهش مى‌كنم نخست براى آن گروه از شنوندگان ما كه شايد اين مجله را نشناسند، بگوييد كه اين نشريه چه نشريه‌اى است و چه عرصه فكرى‌اى را نمايندگى مى‌كند؟
فاطمه كمالى: اين مجله گرايش دينى و روشنفكرى دينى را در شماره‌هايى كه داشته نمايندگي مى‌كرده و تلاش آن بر بررسى جمع دين و عقل مدرن بوده است. در حقيقت حديثى جديد از انديشه سياسى دينى را بازگو مى‌كرد و براى قشر دانشجويان و روشنفكران منتشر مى‌شد.

دويچه وله: خانم كمالى، به چه بهانه ممكن است اين مجله را توقيف كنند و پاسخ شما به اين بهانه‌گيرى چيست؟
فاطمه كمالى: به بهانه ماده ۱۶ قانون مطبوعات، يعنى عدم انتشار منظم، اين مجله را توقيف كردند. ما تا پايان شهريور ۱۳۸۳ مهلت طلبيده بوديم. بنابراين در شش ماهه دوم اگر نصف ظرفيت اسمى، يعنى سه شماره از اين ماهنامه را منتشر مى‌كرديم، نمى‌توانستند به بهانه ماده ۱۶ يعنى انتشار نامنظم تعطيل كنند. به محض توزيع شماره دوم دوره جديد، يعنى در دى ماه وزارت ارشاد به ما شفاها اعلام كرد كه در هيات نظارت از سوى آقاى اژه‌اى مسئله لغو امتياز به استناد ماده ۱۶ به تصويب رسيده است. اين در حالى بود كه ما تا اسفند ماه مى‌توانستيم دو شماره مجله را منتشر كنيم. تعجب‌آور اين است كه در اين ابلاغيه اعلام شده كه مراتب در جلسه ۱۲، ۱۲، هيات نظارت بر مطبوعات مطرح شده و مجله لغو شده است. و هيچ اشاره‌اى نكرده‌اند كه اين تصميم دو ماه پيش گرفته شده و شفاها از انتشار مجله ممانعت به عمل آورده‌اند.

دويچه وله: دليل اصلى توقيف را شما چه مى‌دانيد؟

فاطمه كمالى: وقتى ما مطلع شديم كه در هيات نظارت مطبوعات مطرح شده است كه جلوى انتشار اين نشريه را بگيرند، و در حقيقت آقاى اژه‌اى مصر به بستن نشريه به دليل ماده ۱۶ هستند به ديدار مسئولين ارشاد رفته و دلايل خود را مبنى بر مشمول نبودن ”جامعه نو“ به ماده ۱۶ عنوان كرديم. آنها هم اظهار تاسف مى‌كردند و معتقد بودند تخلفى از سوى ما صورت نگرفته اما عمل به اين حكم و تصميم به دليل تركيب هيات نظارت گرفته شده است. و با تلاش ما براى مذاكره هم موافق بودند. ما موضوع را با جناب آقاى كروبى در ميان گذاشتيم. ايشان هم موافق ديدار با آقاى اژه‌اى بودند. در ملاقات با آقاى اژه‌اى به ايشان گفتيم كه تصور ما اين است كه بستن ”جامعه نو“ يك عمل كاملا سياسى است. منتسب بودن مدير مسئول به آقاى عمادالدين باقى و حساسيت روى اين خانواده مطبوعاتى موجب اين تصميم شده است. ايشان منكر ضعف روحيه انسانى نبودند كه در تصميمات عليه مخالفان فكرى مى‌تواند تاثيرگذار باشد و با رفتار بسيار متين و گشاده‌رويى پذيراى همه گله‌ها و انتقادهاى ما هم شدند و در نهايت هم به ما قول دادند كه اگر مدارك كتبى خود را به هيات نظارت برسانيم و اگر قصور از هيات نظارت بوده، تجديد نظر مى‌كنند. اما متاسفانه باخبر شديم از مطرح كردن مجدد پرونده جامعه نو استنكاف ورزيدند و راى قبلي را بدون توجه و بررسى مستندات قانونى ما امضا كردند. اما اين راى را باز هم به ما ابلاغ نكردند كه فرصت قانونى ما يعنى تا اسفند در همان بلاتكليفى به اتمام برسد. و وقتى ما نامه به آقاى مسجد جامعى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى را در مطبوعات انعكاس داديم، در ساعت هفت و نيم همان شب، در ساعت غيرادارى‌، نامه لغو امتياز را به دست ما رساندند كه تناقضات مندرج در خود اين نامه مشخص مى‌كند كه چقدر عجولانه تنظيم شده است و تاريخ لغو امتياز را ۱۲، ۱۲، ۸۳ نوشته‌‌اند. در حاليكه از دو ماه قبل تصميم گرفته شده را به ما شفاها اعلام كرده بودند و خواسته بودند كه ”جامعه نو“ را درنياوريم. وگرنه تا اسفند ماه همان طور كه گفتم ما مى‌توانستيم دو شماره ديگر هم منتشر كنيم و اساسا اگر دستور شفاهى هيات نظارت را هم منكر شوند، نامه‌نگارى ما با اين هيات و ديدار با صحفى و اژه‌اى را كه به همين منظور صورت گرفته، نمى‌توانند منكر شوند. جناب آقاى كروبى و ديگر دوستان هم در جريان كامل زمان و نحوه عمل ما هستند. پيگيرى مجدد از دفتر آقاى اژه‌اى، امروز، و تاكيد بر عدم انتشار شماره‌اى كه در چاپخانه است، يعنى شماره ۳ مجله در دوره جديد، تصميم جدى ايشان يا هيات نظارت را بر لغو امتياز و حذف ”جامعه نو “ ميرساند. بنابراين ما دليل اصلي را چيزى جز يك عمل سياسى نمى‌بينيم.

دويچه وله: پس امتياز مجله‌تان لغو شده است؟

فاطمه كمالى: بله.

دويچه وله: خانم كمالى همين چند روز پيش اين موضوع از طرف مقامات بالاى قوه قضاييه مطرح شد كه ديگر نشريات را توقيف نمى‌كنند. البته قاضى مرتضوى با اين گفته مقابله كرد. اكنون مى‌بينيم كه امتياز مجله شما را لغو كردند. مى‌توانيم اين را دليلى بدانيم براي اينكه چيزى عوض نشده و آن گفته هم تنها يك پز بوده است؟

فاطمه كمالى: انتشار مجله‌اى كه سبب تزاحم با حقوق ديگران و اموال عمومى و دولتى نبوده با استفاده از قانونى كه پيامدهاى ديگرى را بايد جلوگيرى ميكرد از عرصه مطبوعات كشور خارج كردن، آن هم درست در زمانى كه بحث متوقف نكردن يا عدم تعطيلى مطبوعات مطرح بوده است، يقينا اين حركت اميد به تغيير در نگاه و روش مسئولين را بالطبع مبدل به ياس مى‌كنيد. اين بسيار طبيعى است.

دويچه وله: خانم كمالى، بسيار سپاسگزارم از اينكه به پرسشهاى ما پاسخ داديد.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.