چهارشنبه 26 اسفند 1383

گزارش شرق از دومين نشست انجمن دفاع از حقوق زندانيان

شرق چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ - ۵ صفر ۱۴۲۶ - ۱۶ مارس ۲۰۰۵

تاكيد بر حق مرخصى براى زندانيان

در حاشيه
بعد از هر نشست از اين سلسله مباحث، كتاب جديدى توسط انجمن درباره زندان و زندانى به رايگان ميان شركت كنندگان توزيع مى شود كه اين كتاب ها توسط سازمان PRI (سازمان اصلاحات جزايى بين المللى) ترجمه و منتشر شده است.
• در گفت وگويى با بعضى برگزار كنندگان در حاشيه برنامه داشتيم. تاكيد كردند كه ملاك ما كيفيت برنامه است نه كميت شركت كنندگان. و به همين دليل افراد خاص به عنوان مهمان دعوت شده بودند.
• از چهره هاى آشنايى كه در اين نشست ديده مى شوند بهبهانى از فعالان حقوق بشر در اروپا، مصطفى تاج زاده، جلال جلالى زاده، على اكبر موسوى خوئينى - از نمايندگان سابق مجلس شوراى اسلامى- فريده غيرت- از اعضاى كانون وكلاى دادگسترى- فياض زاهد، محمد ملكى، حجت الاسلام حسينى امين - از معاونان كتابخانه ملى- حسن رباطى، شهردار سابق مناطقى از تهران هستند. همچنين برخى از خانواده هاى زندانيان و جمعى از دانشجويان در مراسم حضور داشتند.
•••••
«در سال ۸۳ در پرسشى كه از ۲۵ فرد بازداشت شده و زندانى در يك سال اخير به عمل آمده از ۲۵ نمونه مورد بررسى در مورد هر ۲۵ نفر چشم بند به كار رفته و در مورد ۲۵ نفر از آنها دستبند و ۸ مورد هم پابند به كار رفته است.» اين آمار را رئيس انجمن دفاع از زندانيان ارائه كرد.
اين نشست در آمفى تئاتر دانشكده بهداشت و علوم پزشكى دانشگاه تهران و به ميزبانى انجمن اسلامى دانشگاه تهران و علوم پزشكى برگزار شد و دومين جلسه علمى انجمن دفاع از حقوق زندانيان به شمار مى رفت. محمدرضا فقيهى وكيل دادگسترى كه به عنوان اولين سخنران به صحبت پرداخت، عضو كميته حقوقى انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه تاكنون پرونده چند زندانى را از سوى اين انجمن به عهده گرفته است.
وى در مورد جايگاه قانونى الزام زندانيان به پوشيدن لباس مخصوص زندان و تقييد زندانيان با دستبند و پابند در نظام حقوقى ايران و مجموعه مقررات حداقل براى رفتار با زندانيان موسوم به PMTها توضيحاتى را ايراد كرد.
فقيهى مقاله خود را اينگونه آغاز كرد: پيش بينى لباس مخصوص جهت زندانيان و الزام آنان به پوشيدن چنين البسه اى توسط واضعين قوانين و آيين نامه هاى ناظر به زندان و زندانيان در اكثر كشورها با هدف متمايز ساختن محبوسين از ديگر اقشار اجتماع و از جمله زندانبانان صورت پذيرفته و غرض از تقييد زندانيان با آلات و ادوات محدود كننده اى نظير غل و زنجير، دستبند و پابند هم نوعاً كنترل زندانيان و جلوگيرى از فرار يا خودزنى و يا ايراد صدمه و خسارت توسط اين قشر به ديگران بوده است اما امروزه و با حدوث تحولات شگرف حقوق بشرى در جهان كه حقوق زندانيان و علم زندان ها نيز از دامنه و شمول آن تحولات فرخنده بى نصيب نبوده شاهد تغيير مقررات و رويه رفتارى بسيارى از كشورها در زمينه هاى ياد شده هستيم. ديگر قانونگذاران و مجريان قوانين اصرارى به پوشاندن لباس هاى مخصوص بر تن زندانيان و نيز به غل و زنجير كشيدن آنها به منظور پيشگيرى از بروز پيامدهاى نامطلوب و يا حتى تحميل رنج و عذاب به محكومان و متهمان ندارند.
محمدرضا فقيهى در پايان وضعيت كنونى را با وضعيت آرمانى اعلاميه حقوق بشر مقايسه كرد و گفت: با الهام از اصل ۲۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه حيثيت و حقوق اشخاص را مگر به تجويز قانون مصون از تعرض دانسته و اصل ۳۹ همان قانون كه هتك حرمت و حيثيت كسانى را كه به حكم قانون بازداشت يا زندانى شده اند ممنوع و مستوجب مجازات دانسته، مواد ۱۷۶ آيين نامه سابق و ۱۶۳ آيين نامه فعلى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور كه تنبيه بدنى زندانيان و اعمال تنبيهات خشن و مشقت بار و موهن نسبت به آنان را به كلى ممنوع كرده اند و مقررات و ملاكات مندرج در آيين نامه هاى دوگانه مذكور نظير اينكه تراشيدن موى سر زندانى را مگر در موارد قانونى جايز نشمرده و زندانيان بيمار و سالخورده را تحت شرايطى از اجراى برنامه هاى روزانه زندان معاف دانسته و ايضاً تجويز كرده اند كه هنگام اعزام زندانى به مراجع قضايى و يا انتقال وى به زندان يا محل هاى ديگر بايد وى را از جاهاى خلوت كه كمتر در معرض ديد ديگران قرار دارد عبور داد كه جملگى اين مقررات از باب حفظ شخصيت انسانى زندانيان وضع شده است.
پس از فقيهى، روزبه ميرابراهيمى پشت تريبون حاضر شد تا به مدت چند دقيقه اى خاطره اى در مورد ملاقات يا مرخصى بازگو كند. روزبه ميرابراهيمى براين نكته تاكيد كرد كه «آيا انجمن به مسئله ملاقات افرادى كه دوران بازداشت موقت خود را مى گذرانند و در برهه گذراندن زندان به موجب حكم دادگاه قرار ندارند هم توجهى دارد يا نه و لازم است بيشتر به اين موضوع توجه شود.» بعد از آن، همسر اميرحسين ساران كه به هشت سال زندان محكوم شده و هم اكنون دوران محكوميت خود را در زندان رجايى شهر مى گذراند، در بيان خاطره يا تجربه اى گفت: «هر وقت به ملاقات مى رويم ساعت ها در صف طولانى انتظار مى ايستيم اما فقط ۲۰ دقيقه ملاقات داريم.» او از اينكه به خاطر ۲۰ دقيقه ملاقات به جز ساعتى كه صرف آماده شدن و رفت و آمد مى شود، از ساعت هاى انتظار در خود زندان شكوه داشت.
براى نشست هاى انجمن مقالات مختلفى رسيده كه يكى از مقالات به قلم سهيلا وحدتى از آمريكا بود و به دليل عدم حضور او، مرضيه آذرافزا بخش هايى از آن را قرائت كرد. عنوان مقاله سهيلا وحدتى «زندان، ملاقات ويژه و مرگ تدريجى» بود كه در توضيح ملاقات هاى زناشويى در زندان، شرايط نامناسب آن و تاثير آن در گسترش بيمارى هاى عفونى بود.
مرضيه آذر افزا پس از ارائه بخش هايى از مقاله گفته شده، به تجربه برخى از كشور ها در اين زمينه اشاره كرد و همچنين افزود اين ديدگاه بخشى از واقعيت است و بخش ديگر واقعيت را كه نگاه مثبت و سازنده به ملاقات هاى زناشويى بود توضيح داد.
اين نشست با سخنرانى عمادالدين باقى، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره موضوع ملاقات، مرخصى، چشم بند، دستبند و پابند به پايان رسيد.
وى موضوع مقاله خود را به دو بخش تقسيم كرد كه بخش اول ارتباط زندانى با جهان خارج و بخش دوم مسئله چشم بند، دستبند و پابند بود

به دليل اينكه متن كامل مقاله ارايه شده باقي در نشست در همين سايت موجود است از اوردن بقيه گزارش شرق خودداري مي شود.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.