چهارشنبه 19 اسفند 1383

واکنش سردبير سابق روزنامه نشاط به نقض حکم توقيف اين روزنامه از سوي ديوان عالي کشور

راديو فردا 2005-03-09
ديوان عالي جمهوري اسلامي حکم توقيف روزنامه نشاط را نقض کرد. اين روزنامه در سال 1378 به اتهام زير سئوال بردن اصول اسلام و انتقاد از رهبران ايران و چاپ مقاله عمادالدين باقي درباره اعدام و قصاص توقيف شد. لطيف صفري، مدير مسئول روزنامه نشاط که بعد از توقيف آن محاکمه و مدتي در زندان بود، گفته است: اين روزنامه را بار ديگر منتشر مي کند. سردبير روزنامه نشاط در آن هنگام ماشاءلله شمس الواعظين بود. آقاي شمس الواعظين در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين يک حکم کاملا استثنايي است در تاريخ دستگاه قضايي ايران بعد از انقلاب. وي مي افزايد دادستان تهران بايد از پست خود به عنوان دادستاني عزل شود، به عنوان مقدمه محاکمه ايشان در دادگاه انتظامي قضات و چون 19 ماه از عمرمان را به خاطر همين حکم ايشان به زندان افتاديم، هم من، هم مدير مسئول و هم عمادالدين باقي نويسنده مقاله قصاص و اعدام که روي هم شش سال ما زندان کشيديم، مسئولش دولت است و حکومت است، بنا بر اين بايد جبران مالي و خسارات معنوي صورت بگيرد از سوي دستگاه قضايي.

فريبا مودت (راديو فردا): ديوان عالي ايران، حکم توقيف روزنامه نشاط را نقض کرده است. اين روزنامه در سال 1378 به اتهام زير سئوال بردن اصول اسلام و انتقاد از رهبران ايران و چاپ مقاله عمادالدين باقي درباره اعدام و قصاص توقيف شد. لطيف صفري، مدير مسئول روزنامه نشاط که بعد از توقيف آن محاکمه و مدتي در زندان بود، گفته است: اين روزنامه را بار ديگر منتشر مي کند. سردبير روزنامه نشاط در آن هنگام ماشاءلله شمس الواعظين بود. آقاي شمس الواعظين درباره رفع توقيف روزنامه نشاط با سياوش اردلان از راديوفردا گفتگو کرده است.
ماشاءلله شمس الواعظين (سردبير سابق روزنامه نشاط): اولين واکنش من اين است که اين يک حکم کاملا استثنايي است در تاريخ دستگاه قضايي ايران بعد از انقلاب.

سياوش اردلان (راديو فردا): اين که بي سابقه است در تاريخ قضايي ايران، اين را بيشتر شايد به پاي برخي معادلات و ملاحظات سياسي نمي گذاريد در هيات حاکمه؟

ماشاءلله شمس الواعظين: من فکر نمي کنم، چون ما واکنش دستگاه قضايي را به اين حکم هنوز نداريم.

س. ا : يعني شما احتمال مي دهيد که چه بسا در دستگاه قضايي بر اثر اين حکم يک اختلاف نظر پيش بيايد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: من کمي بدبينم، ولي منتظر بايد باشيم در آينده چه اتفاقي مي افتد.

س . ا: يعني شما مشخصا نگرانيتان بيشتر از ناحيه دادستاني تهران است؟

ماشاءلله شمس الواعظين: به هر حال دادستان تهران که يکي از متهمان رديف يک اين حکم است و با توجه به شکاياتي که من کردم عليه ايشان و در دادگاه انتظامي قضات به کيفرخواست رسيده، ما دو خواسته داريم. خواسته اولمان اين است که ايشان از پست خودش به عنوان دادستاني عزل شود، به عنوان مقدمه محاکمه ايشان در دادگاه انتظامي قضات. خواست بعدي ما اين است که چون 19 ماه عمرمان را ما به خاطر همين حکم ايشان به زندان افتاديم، هم من، هم مدير مسئول و هم عمادالدين باقي نويسنده مقاله قصاص و اعدام که روي هم شش سال ما زندان کشيديم، مسئولش دولت است و حکومت است. بنا بر اين بايد جبران مالي و خسارات معنوي صورت بگيرد از سوي دستگاه قضايي.

س . ا : در ارتباط با صحبت هايي که آقاي لطيف صفري مدير مسئول روزنامه نشاط گفتند، احتمالا براي ازسرگيري مجدد کار روزنامه نشاط از شما مجددا دعوت خواهند کرد که سردبيري اين روزنامه را برعهده بگيريد. اگر چنانچه دعوتي به عمل بيايد، شما تصميمي در اين باره گرفتيد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: بله، ايشان با من صحبت کردند با من و من اعلام آمادگي کردم که يک بار ديگر به عرصه مطبوعات برمي گردم، براي اين که من روزنامه نگارم و سردبير همين روزنامه بودم و همين روزنامه موجب شد که کار حرفه اي و استانداردهاي حرفه اي ژورناليستي در ايران بالا برود، مايلم که مجددا به عرصه مطبوعات برگردم و مايلم از روزنامه نشاط مجددا اين فعاليتم را شروع کنم.

س . ا : فضايي سياسي الان را آنطور مي بينيد که بتوانيد همانگونه فعاليت را با کيفيت سابق ادامه دهيد، مثلا همين بحث هايي که راجع به دادستان تهران آقاي مرتضوي گفتيد، در همين مطبوعات دنبال کنيد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: ما از حقوقمان استفاده مي کنيم و پاسداري و پايداري. واکنش دستگاه قضايي هرچه باشد، به ما ارتباط ندارد. ما دعوت مي کنيم به عمل کردن در چارچوب قوانين و اين ما نبوديم که اين حکم را صادر کرديم، اين ديوان عالي کشور بود که اين حکم را صادر کرد، باطل اعلام کرد هم نظر دادگاه بدوي به رياست سعيد مرتضوي و هم دادگاه تجديد نظر را باطل اعلام کرد. نتيجتا روزنامه نشاط مي تواند از فردا منتشر شود، ولي به لحاظ سياسي من ترجيح مي دهد که در چارچوب مناقشات و کش مکش هاي مربوط به مقدمات انتخابات تلقي نشود.

س . ا: اتفاقا سئوال همه هم همين است.

ماشاءلله شمس الواعظين: اين سئوال دارد پيش مي آيد. روزنامه نگاران و خبرگزاري ها اين را از ما سئوال کردند که آيا در چارچوب انتخابات مي خواهد اين عمل صورت بگيرد؟ من ترجيح مي دهم ويژگي حرفه اي کارم را از کشمکش هاي سياسي به دور کنم و در نتيجه شايد کمي شکيباني کنم تا بعد از انتخابات تصميم نهايي را در ارتباط با سردبيري اين روزنامه بگيرم.

س . ا: فقط چون شما گفتيد که از حقوق خودتان دفاع خواهيد کرد و اين فعاليت مطبوعاتي را ادامه خواهيد داد، با توجه به اين که اين حکم حالا نقض شده و ديوان عالي کشور آن را نقض کرده، به فرض اگر دليل بسته شدن اين روزنامه مقاله آقاي باغي بود درباره اعدام، همان مقاله را بدهند که در شراط فعلي در روزنامه منتشر کنيد، آيا شما اين کار را خواهيد کرد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: بسياري از مقالاتي که چاپ شد در روزنامه جامعه، طوس، نشاط، عصر آزادگان به سردبيري من و منجر به تعطيلي آنها شد الان از زبان خود رئيس قوه قضاييه دارد جاري مي شود. اينها بسياري از احکام را تعطيل مي کنند يا اجرا نمي کنند، از جمله احکام مربوط به سنگسار و از جمله احکام مربوط به اعدام. بنابراين اگر همان مقالات امروزه منتشر مي شد، من گمان نمي کنم با توجه به وضعيت فعلي اينها واکنشي شبيه واکنشي که انجام دادند نشان مي دادند.

س . ا: پس شما با خيالي آسوده چاپ خواهيد کرد چنين مقاله اي را.

ماشاءلله شمس الواعظين: ما در چارچوب فعاليت هاي حرفه ايمان از آرمان آزادي هاي عمومي، آزادي مطبوعات و آزادي گردش اطلاعات و حق انتشار آزادانه نشريات پاسداري و پايداري خواهيم کرد.


 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.