پنجشنبه 12 خرداد 1384

‏ مصاحبه با راديو فرانسه درباره زندانيان ملي - مذهبي


‏ 10 /3/1384‏
‏ در دومين قسمت چشم انداز بمناسبت ملاقات امروز جمعي از شخصيت‌هاي سياسي كشور با ‏مقامات قضايي پاي صحبت عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از زندانيان مي‌نشينيم كه در ‏مراسم امروز حضور داشته است.‏
‏ امروز جمعي از شخصيت‌هاي سياسي كشور با حضور در مقابل قوه قضائيه نامه‌اي را كه براي ‏آقاي هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه تهيه كرده بودند براي تحويل به نامبرده به دفتر ‏ايشان بردند از آقاي عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در اين تجمع ‏حضور داشتند خواهش مي‌كنم براي شنوندگان ما توضيح بدهند كه تركيب جمعيت امروز از ‏چه گرايش هايي تشكيل مي‌شد و متن نامه حاوي چه مضموني داشت؟
باقي: تركيب شركت كنندگان از 40- 30 نفر شخصيت‌هاي سياسي، فرهنگي، مذهبي و ‏مطبوعاتي بودند چهره ها آقاي دكتر يزدي، دكتر پيمان، مهندس عزت الله سحابي آقاي ‏اشكوري و آقاي بسته‌نگار آقاي سعيد مدني و آقاي رجائي و غيره بودند و غرض از تجمع ‏هم پي‌گيري نامه هايي بود كه قبلاً در خصوص زندانيان به رئيس قوه قضائيه داده شده بود بعد ‏از تماس‌هايي كه گرفته شد پذيرفتند كه يك نفر به عنوان نماينده داخل مجموعه شود كه ابتدا ‏بنده به عنوان نماينده حاضرين ، رفتم و بعد از 30 دقيقه گفتگو آقاي يزدي و مهندس ‏سحابي هم تشريف آوردند. به دليل غيبت آقاي شاهرودي و آقاي ايزد پناه با يكي از مدير كل ‏هاي مجموعه كه مشاور رئيس حوزه رياست هم هستند و برخورد محترمانه‌اي كردند ديدار ‏كرديم و نامه‌اي را كه همه امضاء كرده بودند به نمايندگي از آنها تسليم آقاي عباسيان‌فرد ‏كرديم و ايشان هم قول پي‌گيري دادند.‏
‏ راديو فرانسه: آقاي باقي بفرماييد كه در اين نامه مشخصاً آزادي كدام زنداني ها خواسته شده ‏بود؟ ‏
باقي: جمعي كه آنجا حضور پيدا كرده بودند در گفتگويي كه با رسانه‌ها داشتند از جمله ‏آقاي صدر حاج سيد جوادي صحبتي كردند و خواهان آزادي همه زندانيان شدند اما اين ‏جمع در تحصن امروز اختصاصاً براي نامه‌اي كه تسليم كرد براي تعيين تكليف آقايان تقي رحماني ‏‏– هدي صابر و رضا عليجاني رفته بودند چون اينها يك وضعيت ويژه‌اي دارند. فرق آنها با ‏زندانيان ديگر اين است كه اولاً بدون حكم در زندانند هر چند زندانيان ديگري هم ناعادلانه ‏در زندان باشند ولي به هر حال داراي حكم هستند ولي زندانياني كه جاي آنها ‏در زندان نيست آقايان باطبي – برادران محمدي - فخرآور - دكتر زرافشان - طبرزدي ‏ارژنگ داوودي اينها به عقيده ما هييچ كدام استحقاق زندان ندارند ولي به هر حال در «زندان باز ‏به سر» مي‌برند و آقاي گنجي كه الحمدالله آزاد شدند و مرخصي نامحدودگرفتند اينها همه در ‏زندان باز با شرايط و تسهيلات نسبتاً بهتري بودند( به جز زندانياني كه البته در زندان رجايي شهر ‏محدوديت‌هاي زيادي دارند و شرايط ناگوارتري بر اينها تحميل مي‌شود )علاوه بر اينكه اصل ‏زنداني بودن آنها نارواست بعضي از آنها مثل‌آقاي رحماني سال‌هاي زيادي در زندان بوده اند و يك ‏دوره يازده سال در دهه 60 بود در سنوات اخير هم بيش از سه سال زندان بودند آقاي ‏عليجاني يك بار 4 سال در دهه 60 زندان بودند اخيراً هم بيش از سه سال و اقاي هدي صابرنيز بيماري قلبي‌شان ‏بسيار حاد است و شرايط خاصي كه اينها داشتند ايجاب مي‌كرد كه يك اقدام ويژه‌اي در مورد ‏اينها صورت بگيرد اما واقعاً حرف همه كساني كه آنجا حضور داشتند اين بود كه همه زندانيان ‏آزاد شوند ‏

‏ ‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.