چهارشنبه 18 خرداد 1384

مذاكره درمورد سه زنداني ملي-مذهبي و ارجاع پرونده انان به هيات ويژه

هفته گذشته جمعي از فعالان اجتماعي، فرهنگي و سياسي به‌منظور رسيدگي به وضعيت زندانيان ‏تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر و درخواست آزادي آنان در دفتر قوه قضاييه تجمع و به ‏مدت يكساعت تحصن كردند. در اين تحصن آقايان مهندس عزت‌الله‌سحابي،دكتر ابراهيم يزدي و ‏عمادالدين باقي از سوي متحصنين با يكي از مشاورين حوزه رياست قوه قضاييه ملاقات و نامه ‏افراد متحصن را تسليم وي كردند و اعلام نمودند در صورتي كه تا 24 خرداد ماه اقدام عاملي ‏براي آزادي سه زنداني آقايان هدي‌صابر،رضاعليجاني و تقي‌رحماني صورت نگيرد در اين روز ‏مجددا براي پيگيري خواسته‌هايشان دست به تحصن خواهند زد. در ادامه آن تحصن كوتاه و ‏مسالمت‌آميز در روزهاي گذشته تماس‌هايي برقرار شد و سرانجام روز گذشته جلسه‌اي با ‏حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا ايزدپناه رئيس حوزه رياست قوه قضاييه تشكيل شد. در اين ‏جلسه كه با حضور آقايان مهندس سحابي، دكتر يزدي و عمادالدين باقي، سعيد مدني تشكيل شد ‏هيئت ديداركننده نتيجه گفتگوهاي خود را در اطلاعيه‌اي به‌شرح زير گزارش كرده است:‏

گزارش ديدار با معاون محترم رئيس قوه قضاييه
پيرو نامه‌هاي ارسالي با امضاي جمعي از شخصيت‌هاي دانشگاهي، مطبوعاتي، سياسي و ‏فرهنگي پيرامون ادامه بازداشت غيرقانوني آقايان تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر و ‏تحصن مورخ 10/3/84 در دفتر رياست قوه قضاييه و همچنين ديدار و مذاكره با مشاور محترم ‏حوزه رياست در زماني كه رئيس قوه قضاييه و رئيس حوزه رياست در سفر امارات بودند، ‏سرانجام عصر روز سه‌شنبه 17/3/84 جلسه‌اي با جناب آقاي ايزد پناه رياست محترم حوزه ‏رياست حوزه رياست قوه قضاييه با حضور اينجانبان تشكيل شد. آقاي ايزد پناه در اين جلسه ‏اطلاع دادند كه آيت‌الله شاهرودي رسيدگي و اظهارنظر در مورد پرونده مورد بحث را به هيئتي ‏مركب از دادستان دادسراي انتظامي قضات (آقاي كريمي راد) رئيس دادگستري استان تهران (آقاي ‏عليزاده) و رئيس حوزه رياست (آقاي ايزدپناه) ارجاع داده‌اند. اين هيئت قبلاً به پرونده و بلاگ ‏نويسان نيز رسيدگي و اعلام نظر كرده بود. ‏

‏ پس از گفتگوهاي به عمل آمده مقرر شد مرخصي كوتاه زندانيان سابق‌الذكر كه در روزهاي اخير ‏صورت گرفته است، تمديد شود. در اين جلسه نامه وكلاي سه زنداني خطاب به آيت‌الله ‏شاهرودي ارائه شد كه در آن درخواست شده بود رئيس محترم قوه قضاييه با استفاده از اختيارات ‏ويژه قانوني خويش با آزادي زندانيان تا بررسي و احراز فقدان هرگونه موجب قانوني يا توجيه ‏شرعي بازداشت آنان موافقت نمايند. ‏
‏ اميدواريم هيئت مذكور هرچه سريعتر به موضوع پرونده ارجاع شده رسيدگي كرده تا موجبات ‏آزادي قطعي آنان فراهم آيد همچنين با توجه به وعده‌هاي داده شده اميد است با موافقت رياست ‏محترم قوه قضاييه با درخواست وكيل متحصنين مبني بر آزادي قطعي سه زنداني ياد شده نيازي به ‏اقدامات اعتراضي ديگر نباشد. ‏

ابراهيم يزدي عزت‌الله سحابي عمادالدين باقي


متن كامل خبر در سايتهاي خبري(18/3/84)ومطبوعات 19/3/84 امده است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.