یکشنبه 29 خرداد 1384

بايد در برابر خطر نظامي‌‏گري دست به ائتلاف ملي بزنيم

عماد‌‏الدين باقي:
بايد در برابر خطر نظامي‌‏گري دست به ائتلاف ملي بزنيم
انگيزه‌ ملي هم كفايت مي‌‏كند كه به هاشمي رأي دهيم
تهران- خبرگزاري كار ايران تاريخ :29/03/1384وشرق 30/3/1384

عمادالدين باقي، فعال سياسي و حقوق بشري، در يك نشست خبري بر ضرورت حمايت از هاشمي رفسنجاني در دور دوم انتخابات رياست جمهوري دوره نهم تأكيد كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عمادالدين باقي در اين نشست خبري به علت سكوت خود در پيش از انتخابات رياست‌‏جمهوري، اشاره كرد و گفت: بنده به دو دليل پيش از اين در مورد انتخابات اظهار نظر نكردم، اول به اين دليل كه رأي‌آوردن نامزدهاي جناح اصلاح‌طلب را به نفع اصلاحات مي‌دانستم. دومين دليل نيز اين بود كه معتقد بودم كه يكي از نقاط ضعف فعاليت‌ها در كشورمان اين است كه شاهد آميختگي نابهنجار در نقش‌ها و كاركردها هستيم.
وي افزود: بنده حتي در مورد جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر هم صحبت نكردم، چون طرح اين موضوع بيش از آن‌‏ كه يك اقدام حقوق بشري خالص باشد، يك اقدام سياسي انتخاباتي است.
باقي تصريح كرد: بايد بپذيريم كه اگر قصد داريم يك جامعه مدني برپا كنيم، اولين شرط آن، تقسيم كار، تفكيك نقش‌ها و مرزبندي بين كارهاي سياسي و حزبي با فعاليت‌هاي NGO هاست.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه به علت شكستن سكوت خود قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست‌‏جمهوري اشاره كرد و گفت:‌‏ امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه نبايد سكوت كرد، بنده به عنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و يك فعال حقوق بشر ترديدي ندارم اگر در انتخابات جمعه هاشمي پيروز نشود، وضعيت حقوق بشر وخيم خواهد شد و مسأله زندان و زنداني بسيار حاد خواهد شد.
باقي افزود: اگر امروز با مذاكره با قوه قضاييه مي‌توانيم مسأله‌اي از زندانيان را حل كنيم، فردا فعاليت‌هاي ما محدود مي‌شود و حتي شاهرودي و نيروهاي اصلاح‌طلب قوه قضاييه هم به حاشيه رانده مي‌شوند.
وي در ادامه با ارايه تحليلي جناح راست را به دو بخش تقسيم كرد و گفت:‌‏ جناح راست داراي دو بخش متصلب بنيادگرا و راست سنتي است. راست سنتي به اصول و برخي ضوابط اخلاقي پايبند است و مي‌توان با او گفت‌وگو كرد، اما آن بخش بنيادگرا هيچ اصلي جز قدرت را نمي‌‏شناسد و برايش اصالت ندارد. اين بخش اگر به قدرت برسد يك سيستم آمريت و تابعيت به وجود مي‌آيد.
اين فعال سياسي و حقوق بشري ادامه داد: اگر بنيادگرايي در ايران رشد كند، حقوق بشر سال‌هاي سال به محاق مي‌رود و دستاوردهاي ما در اين مدت كه با محنت‌ها و رنج‌هاي فراواني به دست آمده است، به باد مي‌‏رود. اينكه برخي‌‏ مي‌گويند اصلاحات برگشت‌ناپذير است، نمي‌تواند درست باشد، چون در تاريخ، نمونه‌‏هاي زيادي در برگشت‌پذيري آن ديده مي‌شود، مثل افغانستان كه پس از خروج شوروي يك حكومت مردمي نسبي به وجود آمد، اما طالبان به قدرت رسيد و افغانستان عقب‌‏گرد كرد.
باقي با بيان اينكه تجربه تاريخ نشان مي‌دهد امكان بازگشت به عقب وجود دارد و اگر جناح متصلب بنيادگرا در ايران به قدرت برسند، به عقب باز خواهيم گشت، گفت: البته اين بازگشت، بازگشت به قبل از دوم خرداد نيست، چون در زمان قبل از دوم خرداد، به هر حال فضاي تنفس وجود داشت و فشار و ناامني بود، اما در كنارش چند نشريه منتشر مي‌‏شد و دگرانديشي وجود داشت.
وي در ادامه با بيان اينكه اگر جناح متصلب بنيادگرا به قدرت برسند، فضا بسته‌تر از گذشته خواهد شد، افزود: با به قدرت رسيدن اين بخش از جناح راست، خطر تحريك جامعه جهاني به اقدام عليه ايران وجود دارد.
باقي با بيان اينكه رئيس جمهوري كسي است كه پرچم شخصيت و حيثيت يك ملت باشد، گفت: انگيزه‌ ملي و عرق ناسيوناليسيتي هم كفايت مي‌‏كند كه به هاشمي رأي دهيم و نسبت به رأي به او بي‌تفاوت نباشيم.
اين فعال سياسي و حقوق بشري هشدار داد: بنده از موضع يك فعال حقوق بشر زنگ را به صدا درمي‌‏آورم و احساس خطر ملي مي‌‏كنم. صداي پاي لوپن مي‌‏آيد. همچنان كه در فرانسه راست‌گراها و چپ‌گراها متحد شدند و لوپن رأي نياورد، بايد اصلاح‌طلبان و بخشي از عقلاي جناح راست متحد شوند كه كانديداي مقابل هاشمي رأي نياورد.
وي در ادامه با بيان اينكه جناح متصلب بنيادگرا به راست عقلايي هم رحم نمي‌‏كنند، با ارائه نمونه‌‏اي از اين صحبت خود گفت: نمونه اين صحبت بنده حذف شيخ عطار از روزنامه همشهري است. بنابراين بايد ائتلاف گسترده‌اي تشكيل شود، الان هم مسأله شخص نيست، ما و خيلي‌ها نسبت به هاشمي انتقاداتي داشته و داريم اما آنچه مطرح است، خطر عاجل و ملي است.
اين فعال سياسي و حقوق بشري يكي از دلايل خود در حمايت از هاشمي را ‌برخورد تمسخرآميز احمدي‌‏نژاد با دو تن از خبرنگاران داخلي و خارجي كه در مورد زندانيان سياسي و حدود آزادي‌‏هاي سوال كرده بودند، عنوان كرد و گفت: با توجه به اين مسائل بايد با تمام توان به صحنه آمد و جلوي بروز يك فاجعه را گرفت.
باقي با بيان اينكه بايد ارايه انتقادات نسبت به هاشمي را به روزهاي آينده موكول ‏كنيم، اظهار داشت: فصل نقد و انتقاد نيست، ما بايد همه بحث‌ها را براي آينده بگذاريم و در برابر خطر نظامي‌گري دست به ائتلاف ملي بزنيم. نكته مهم اين است كه مردم فكر مي‌‏كنند به خاطر اكثريت نسبي، هاشمي رأي مي‌‏آورد و نياز جدي به رأي دادنشان نيست.
اين فعال سياسي و حقوق بشري ادامه داد: هاشمي بايد با فاصله‌ بسيار زياد پيروز شود تا بنيادگرايان منزوي شوند. بايد تجربه‌ دوم خرداد را تكرار كنيم، فاصله آرا بايد از 80 به 20 يا از 70 به 30 برسد، چرا كه امروز ديگر مسأله‌، شخص هاشمي نيست و بايد نقدهايمان به وي را به بعد از انتخابات موكول كنيم.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه امروز بايد تصور كنيم كه حداقل‌ها آزادي به رفراندوم گذاشته شده است، افزود: به همين دليل، تحريم‌‏كنندگان نيز بايد به خاطر مصالح، فوري و كلي‌تر در انتخابات شركت كنند.
باقي با بيان اينكه با مشاركتي كه مردم در انتخابات داشتند، خط تحريم ناكام ماند، گفت: براي ما مهم اين است كه با آمدن هاشمي وضع از اين بدتر نشود.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.