پنجشنبه 27 مرداد 1384

خدمات ويژه آقاي داماد، بدون هماهنگي با پدرزن

سايت خبري تحليلي بازتاب www.baztab.com

---------------------------------------------------
مواضع مبهم باقي راجع به گنجي، باعث شد تا 78 نفر از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، از وي به عنوان مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانيان بخواهند تا از گنجي حمايت كند و اين فشارها باعث شد تا باقي، پس از بسياري از چهره‌هاي خارجي، به حمايت‌كنندگان از اكبر گنجي بپيوندد.

----------------------------------------------------
۲۶ مرداد ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۶:۱۲ تعداد بازديد : 13992 كد خبر : ۲۷۸۳۳

در حالي كه داماد عمادالدين باقي كه سردبيري يكي از روزنامه‌هاي صبح را به عهده دارد، روز گذشته در صفحه اول روزنامه خود، گزارش «بازتاب» راجع به نارضايتي اكبر گنجي از ارتباط پدرزن وي با دستگاه‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي را تكذيب كرد، پدرزن محترم در سايت شخصي‌اش با تأكيد بر تعامل وي با برخي دستگاه‌هاي قضائي جمهوري اسلامي، حملات شديدي را متوجه اكبر گنجي نمود.

داماد باقي، در حالي به نقل از همسر گنجي، اظهارات اكبر گنجي را عليه پدرزن خود تكذيب كرده است كه معصومه شفيعي، در سخنان پي‌درپي خود به عدم ملاقات با گنجي در دو هفته اخير، تصريح كرده است.
اين در حالي است كه باقي، يك روز پيش از انتشار تكذيبيه همسر گنجي، در سايت شخصي‌اش با متهم كردن اكبر گنجي به سياسي‌گرايي، از اختلاف‌نظرهاي خود با گنجي خبر داد و همچنين روابط خود با برخي مسئولان و سازمان‌هاي قضائي و امنيتي جمهوري اسلامي را تأييد كرد.

در سايت شخصي‌ باقي آمده است: «باقي و گنجي، هر دو در حلقه روشنفكران ديني، سال‌ها فعاليت مي‌كردند و در عين حال، اختلاف‌نظرهايي هم داشتند. همانگونه كه بعدها هم در برخي نظرات و روش‌ها، با هم تفاوت ديدگاه پيدا كردند... باقي پس از پايان دوران زندان، در فكر تأسيس انجمني افتاد كه اكنون با نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» در حال فعاليت است. وي معتقد است براي آن‌كه اين انجمن ـ كه اكثر فعاليت‌هايش معطوف به زندانيان عادي است ـ كارآيي بيشتري در جهت تحقق اهدافش داشته باشد، مجبور است با برخي مسئولان و سازمان‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه يا دولتي، تعامل داشته باشد.

اما گنجي از مدتها پيش، به فاز نافرماني رفته و تغيير نظام از راه مسالمت‌آميز را سرلوحه فعاليت‌هاي چندساله خود قرار داده است. گنجي معتقد به هيچ‌گونه تعاملي با حكومت نيست و در روش با باقي اختلاف‌نظرهايي را دارد.
عمادالدين باقي سعي دارد، كمتر در سياست آفتابي شود. ولي گنجي در طول اين سال‌ها، هرگز پا را از دايره سياست بيرون نگذاشته است.
و البته باقي هر چه گذشت در مواضعش با حفظ اصول، معتدل‌تر شد، اما گنجي به مرور زمان راديكاليزم را در ابعاد مختلف تجويز كرد.
باقي پس از سال‌ها تحقيق و تفحص در علوم ديني همچنان در دايره دين حركت مي‌كند، اما گنجي با گذار از اين دايره، راه ديگري را برگزيده است.
باقي با مفاهيم ديني به حقوق بشر رسيده است و گنجي تنها راه تحقق حقوق بشر را گذر از برخي مفاهيم ديني مي‌داند».

در سايت شخصي عمادالدين باقي همچنين آمده است: براي نمونه در حالي كه باقي «مانيفست جمهوري‌خواهي» گنجي را به سخره مي‌گيرد، گنجي هم موضوع استفاده از «NGO»ها از سوي باقي را غيركارآمد و دكان دونبش دانسته و اين كار را به دليل آلودگي‌هاي مالي و عدم پاسخگويي در مورد وجوه دريافتي از داخل وخارج از كشور موجب زير سؤال رفتن نيات گردانندگان آن و سلب اعتماد مرتبطين انحراف در اهداف اساسي مي‌داند.
مواضع مبهم باقي راجع به گنجي، باعث شد تا 78 نفر از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، از وي به عنوان مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانيان بخواهند تا از گنجي حمايت كند و اين فشارها باعث شد تا باقي، پس از بسياري از چهره‌هاي خارجي، به حمايت‌كنندگان از اكبر گنجي بپيوندد.

در اين حال، گفته مي‌شود يكي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب كه طي ماه‌هاي اخير از زندان آزاد شده است، خواستار روشن كردن ارتباطات عمادالدين باقي با دستگاه‌هاي امنيتي و قضائي جمهوري اسلامي، به ويژه دادستاني تهران و وزارت اطلاعات شده است. اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با اشاره به اطلاعات دقيقي كه از وي در هنگام بازجويي خواسته شده و بخش‌هايي از آن تنها در اختيار باقي بوده است، علت مصونيت عمادالدين باقي در برابر دستگاه‌هاي قضائي و امنيتي جمهوري اسلامي و انگيزه وي از حفظ ارتباط و حضور در ميان چهره‌هاي اصلاح‌طلب را جويا شده است.

گفتني است، پيگيري‌هاي خبرنگار «بازتاب» از مقامات قضائي و امنيتي و براي دستيابي به جزئيات ارتباطات و همكاري‌هاي عمادالدين باقي بدون نتيجه ماند و اين مقامات از ارائه اطلاعات مذكور به دليل آنچه كه محرمانه بودن آن عنوان شد، خودداري كردند.

كد خبر : ۲۷۸۳۳

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 May 2020 [14]
 April 2020 [13]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [7]
 October 2019 [12]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [6]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1407 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.