پنجشنبه 10 شهریور 1384

من نوشتم ، نه باقی!

از وبلاگ روزبه مير ابراهيمي
چهار شنبه 09 شهريور 1384

ماجرای گزارش نوشته شده توسط من در روزنامه الکترونیکی "ایران ما" در مورد باقی و گنجی هم جنجالی شده که بد نیست در موردش توضیح کوتاهی بدهم. البته یادداشت کوتاهی هم در این باره برای شرق فرستادم که امروز منتشر شده است.

اما اصل ماجرا؛ سایت بازتاب چند هفته پیش و در اوج اخبار اعتصاب غذای گنجی خبری را منتشر کرد به نقل از گنجی که احتمالا همه خوانده اید. پس از آن خبر بود که به ذهنم رسید به همین بهانه روایتی هم از تفکرات این دو در قالب گزارشی آماده کنم. البته من از سال ها پیش با نوشته های این دو روزنامه نگار سرشناس آشنا شده بودم و خوشبختانه بعد ها هم توانستم از نزدیک با دیدگاه های این دو کلنجار بروم. البته زمانی هم که این دو در زندان بودند در مطلبی که فکر کنم در آستانه نوروز سال 82 یا 81 بود تحت عنوان " نقبی بر اندیشه ناقدان قدرت" در روزنامه مردم سالاری منتشر شد به تفکرات این دو پرداخته بودم. البته در آن مطلب سه نفر را بررسی کرده بودم که عبدالله نوری هم جز آنها بود.

بعدها فهمیدم آن مطلب مرا حداقل دونفر از این بزرگواران مطالعه کرده بودند و وقتی من سالها بعد برای اولین بار با عمادالدین باقی دیدار داشتم او مرا به چهره و از روی عکس های همان روزنامه می شناخت.

حاشیه نروم. در ماجرای اخیر هم با توجه به آن پیش زمینه ذهنی و همصحبتی های پس از آن فرصت را مناسب دیدم تا گزارشی در رابطه با دیدگاه ها و تفاوت نگاه های این دو داشته باشم.

هر چند در مورد اکبر گنجی در قالب مقاله بلندی( گنجی به دنبال چیست ؟) به این موضوع پرداخته بودم.

البته سال ها پیش هم در نقد جمله ای از وی در سخنرانی کنفرانس برلین اش مطلبی منتشر کرده بودم که بعدها و تحولات فکری این روزنامه نگار شجاع آن نقدهای مرا در عمل تصحیح کرد.

من در گزارش خود بدون اینکه قصد تخطئه هیچ کدام از این دو را داشته باشم تنها به روایت اختلافات روشی و کمی هم بینشی این دو پرداختم و تیترش را هم گذاشتم " پروژه اختلاف افکنی کلید خورد".

ظاهرا به هدف زده بودم و از فردایش ماجرای مطلب بهانه ای شد برای خبر پراکنی علیه این دو. البته در این بین در حالی که مطلب در "ایران ما" منتشر شده بود و سپس باقی لینک آن را در سایت شخصی خود قرار داده بود پروژه جهت دیگری به خود گرفت. ابتدا سایت بازتاب که خود آغاز گر این ماجرا بود در خبر دیگری روزنامه شرق و محمد قوچانی و تیتر آن روزنامه در مورد تکذیب همسر گنجی را سوژه کرد و نوشت که باقی ، مقاله ای در سایت شخصی خود علیه گنجی منتشر کرده است. جای خوشوقتی بود که نگفت خود باقی مطلب را نوشته است.

چند روز بعد هفته نامه انصار حزب الله این نقیصه!! را برطرف کرد و همان خبر را به نقل مستقیم از باقی نوشت و تیتر زد: " ادعای عجیب باقی علیه گنجی؛ گنجی از دین خارج شده است".

البته این پایان ماجرا نبود چون روز بعد سایت آفتاب نیز در قالب خبر دیگری به مطلب یالثارات پرداخت.و در این بین سایت گویانیوز هم لینک این مطلب را گذاشت.

به هرحال از کاه ، کوهی ساخته شد و ....

البته برای من خیلی جالب بود چون کاملا اثبات تحلیل و تیتری بود که بر مطلبم گذاشته بودم. البته یک موضوع هم بر این سو تفاهم دامن زد و آن بدون نام بودن مطلب بود. علتش هم آن بود که من در فاصله کوتاهی قبل از آن مطلب ، مقاله "گنجی بدنبال چیست " را نوشته بودم و دوست نداشتم پای مطالب به لحاظ زمانی نزدیک به هم را اسم بگذارم. برای همین مطلب را بدون اسم ارسال کرده بودم .

البته ماجرا های اینگونه برای من کم پیش نیامده است . چند سال پیش هم مطلبی از من منتشر شده بود که برخی از سایت های نزدیک به محافظه کاران آن زمان نوشتند این اسم مستعار سعید حجاریان است. ظاهرا لازم بود برای اینکه ثابت شود من اسم مستعار کسی نیستم مدتی بازداشت باشم تا با من آشنا شوند!!!!

+ نوشته شده توسط روزبه مير ابراهيمی در ساعت 5:46pm
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.