پنجشنبه 7 مهر 1384

هر ساعت سه نفر خودی، در باره "جامعه شناسي جنگ" نوشته عمادالدين باقي

به نقل از سايت گويا چهارشنبه 6 مهر 1384
مجيد دادخواه
مقاله آقای عمادالدین باقی تحت عنوان جامعه شناسی جنگ به تاریخ ٤ مهر ماه در سایت گویا بطور رسمی و البته بسیار مختصر و مهمتر از آن برای اولین بار به بیان آمار تلفات و کشته شدگان جنگ تحمیلی میپردازد. تلاش ایشان هر چند مسلما با توافق ارگانهای بالاسری ذیربط در انتشار این اطلاعات بوده *ولی باز قابل تامل و سپاس است. ایشان قبلا نیز اقدام به نشر امار مربوط به شهدای دوران قبل تا اوان پیروزی انقلاب را در مقاله ای منتشر ساخته است. امید است روزی ایشان شهامت !! بیشتری بخرج داده و آمار مربوط به اعدام شدگان و زندانیان سیاسی بویژه مربوط به اوایل انقلاب و سالهای آخر جنگ را نیز منتشر نماید. شاید بیان واقعیت شروعی برای مسئولیت پذیری اتفاقات گذشته باشد.

آمار ارائه شده توسط ایشان هر چند بسیار مختصر میباشد ولی میتواند نکات بسیار مفیدی را در رابطه با توزیع سنی، جغرافیایی، سطح درآمد و جایگاه فرهنگی، و وضعیت شغلی و اجتماعی تلفات جنگ هشت ساله را روشنتر نماید. نگارنده در این نوشتارعلاقمند به ذکر فقط یک نکته در این مقاله میباشد. نکته ای ساده و بسیار محرز ولی بسیار دهشتناک بویژه برای آنانکه در طیف طرفداران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرند. آنانیکه بذلایل مختلف اعتقادی، مذهبی، سیاسی، و یا اقتصادی و منافعی دل در گرو حکومت اسلام و یا روحانیت دارند. آنانیکه هنوز بخاطر اسلام و حفظ تشیع در ایران چشم خود را بر روی همه ظلمها و جنایتها و فسادها و غارتگریها بسته و با سکوت خود تایید کننده اعمال حکومت نیز هستند.

بر طبق آمار ارائه شده توسط آقای باقی تعداد شهدای ناشی از درگیریهای نظامی مستقیم در جنگ یعنی افرادی که مشخصا در حملات و عملیات نظامی و در تک و پاتک ها شهید شده اند ١٩٢۳٩٠ نفر بوده است. اگر این تعداد را بر تعداد روزهای جنگ ۲۶۸٧ روز تقسیم کنیم بطور متوسط در هر روز ۷١ نفر و یا در هر ساعت ۳ نفر و یا در هر بیست دقیقه یک نفر شهید شده است.

این افراد در مقاطع مختلف جنگ در مرحله دفاع از میهن ودر مرحله تجاوز به خاک عراق جان خود را از دست داده اند.

مسئله بر سر ارزشگذاری این اقدام نیست. از دید نگارنده تفاوت بسیاری بین شهادت در دوران دفاع از خاک میهن و آزاد سازی شهرهای عزیز این سرزمین با دوران تجاوز به خاک عراق به بهانه تنبیه متجاوز و آزادسازی کربلا و زیارت امام حسین است. ولی در هر حالت این جوانان این مملکت بوده اند که به خون خود در غلطیده اند و نه سردمداران رژیم.

اندکی تامل بر این رقم. هر ۲٠ دقیقه یک نفر. مسلما بساری از این افراد در زمره افراد و نیروهای مومن و طرفدار انقلاب و به آرمانها و اهداف انقلاب و نظام اسلامی پایبند بوده اند. بعبارت دیگر درصد قابل ملاحظه ای از این افراد جزو نیروهای خودی بوده اند. هر ۲٠ دقیقه یک نفراز نیروهای خودی کشته شده و هر ۲٠ دقیقه یک خانواده نفر از نیروها و افراد خودی داغدار و عزادار گشته است. هر ۲٠ دقیقه یک نفر جوان از جوانا خودی این مملکت که حداقل در آن دوره به باور های انقلاب و اسلام ایمان و اعتقاد داشته در آتش جنگ نابود گشته و باعث شده که سردمداران رژیم پایه های نظام دیکتاتوری مذهبی و استبدادی خود را محکمتر نمایند. وحشتناکتر خواهد بود که اگر امار معلولین و مجروحین و اعدام شدگان سالهای جنگ را به این رقم اضافه کنیم.
حکومت اسلامی برای بقای خود از میان وفاداران خود هر ۲٠ دقیقه یک نفررا قربانی کرده است و هر ۲٠ دقیقه سرنوشت غمباری را برای یک خانواده رقم زده است. نظام جمهوری اسلامی در آینده نزدیک و برای بقای خود در حالیکه پایه های مشروعیتش بشدت متزلزل شده و در داخل و خارج با بحرانهای متعددی روبرو خواهد بود، چه مقدار از جوانان خودی و غیر خودی این مملکت را قربانی خواهد کرد؟

مجید دادخواه
majiddadkhahan@yahoo.com
http://www.soghute84-secondrepublic.blogspot.com
-------------------------------------------------
*معلوم نيست نويسنده محترم بر پايه چه دليلي با قاطعيت اظهار داشته اند ((مسلما با توافق ارگانهای بالاسری ذیربط در انتشار این اطلاعات بوده))
در حاليكه كار پژوهش و نگارش نيازي به چنين توافقاتي ندارد.نويسنده جامعه شناسي جنگ در مقالات تكان دهنده اش پيرامون قتل هاي زنجيرهاي نيز به وظيفه
علمي خويش عمل كرد(و به استقبال هزينه هاي ان رفت) نه به توافق.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.