شنبه 9 مهر 1384

دستور رئيس قوه قضاييه در باره لزوم آزادسازی دانشجویان زندانی

راديو فردا2005-09-29
به فاصله چند ساعت بعد از انتشار دستور رئیس قوه قضائیه در باره آزادی فعالان دانشجوئی از زندان، علی افشاری به شش سال زندان محکوم شد
صدور دستور رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامی در باره لزوم آزادسازی دانشجویان زندانی با استقبال محافل حقوقي ايران روبرو شد. عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما اميدواريم كه اين تصميم تعميم پيدا كند به كليه زندانيان سياسي، مطبوعاتي. اميرپاكزاد سخنگوي كميته دفاع از حقوق زندانيان دانشگاه مي گويد: اگر دستور رئيس قوه قضاييه موجب تعديل برخوردها با دانشجويان فعال شود، ممكن است نگاه افكار عمومي نسبت به قوه قضاييه هم دچار تحول شود. اما چند ساعت بعد از انتشار دستور رئيس قوه قضاييه علي افشاري فارغ التحصيل دانشگاه اميركبير و يكي از رهبران فعاليت هاي دانشجويي به شش سال حبس محکوم شد.
امير مصدق کاتوزيان


صدور دستور رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي كه در آن آيت الله محمود هاشمي شاهرودي فرمان داده مقدمات اجرايي براي ‌آزادي يا مرخصي دانشجويان زنداني فراهم شود، به گزارش خبرگزاري ايسنا با استقبال و پيشنهادهاي تازه محافل حقوقي ايران روبرو شده است. همزمان مدافعان حقوق زندانيان و تشكل هاي پيگير پرونده هاي دانشجويان زنداني نيز ضمن استقبال از اين دستور بر خواست آزادي همه دانشجويان زنداني و ديگر زندانياني كه در حاشيه فعاليت هاي دانشجويي بازداشت، محاكمه يا زنداني شده اند يا بدون بازداشت در زندان به سر مي برند تاكيد مي كند.
اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): چند روز پيش از انتشار خبر صدور دستور رئيس قوه قضاييه براي آزادي دانشجويان زنداني، انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران با ذكر اين كه برخي مقامات قوه قضاييه حتي سخن از عفو عمومي به ميان آورده اند اعلام كرد پس از چند ماه مذاكره با مقامات قضايي در روز 13 شهريور نامه مشروحي خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آن با ذكر نام، درخواست آزادي 32 زنداني را كرده بود. فهرستي كه علاوه بر روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، وكلا و فعالان سياسي زنداني، چند تن از زندانيان دانشجو را نيز شامل مي شد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اينك از اينكه چند تن از اين زندانيان در پي دستور رئيس قوه قضاييه آزاد خواهند شد، اظهار بي اطلاعي مي كند، اما رضايت خود را از اين اقدام پنهان نمي كند.

عمادالدين باقي: آنچه كه مسلم است گام مثبت و ارزنده اي است و بايد از آن استقبال كرد. از طرفي افرادي كه زنداني هستند، برخي از آنها محكوميتشان به خاطر وقايع دانشجويي 18 تيرماه است مانند آقاي منوچهر و اكبر محمدي و احمد باطبي كه دانشجو بودند و برخي از اينها مانند آقاي لهراسبي و حجت بختياري در دوره متوسطه ترك تحصيل كردند و دانشجو نبودند، اما در آن وقايع دستگير شدند. و اين كه اين تصميم شامل حال اين دسته هم مي شود يا خير الان براي ما روشن نيست. مثلا آقاي پيمان پيران دانشجو بوده كه اخراج شده، بعد از آن به دليل برخي از اظهارنظرها و سفرهايي كه داشته زنداني شده. آيا نظر قوه قضاييه شامل اين عده هم مي شود يا نه. بخشي از دانشجوها هم حكم زندان دريافت كردند، اما اين محكوميتشان اجرا نشده و در مرحله بدوي است يا تجديدنظر. آيا اينها كه زندان نيستند، اما محكوميت زندان دارند، مشمول نظر آقاي شاهرودي مي شوند يا خير. ما اميدواريم كه اين تصميم قوه قضاييه تعميم پيدا كند به كليه زندانيان سياسي، مطبوعاتي و همه آنها.

ا . م . ك: علاوه بر عمادالدين باقي، سخنگوي يكي از تشكل هايي كه دفاع از حقوق دانشجويان زنداني را پيگيري مي كند، مي گويد: اگر دستور رئيس قوه قضاييه موجب تعديل برخوردها با دانشجويان فعال شود، ممكن است نگاه افكار عمومي نسبت به قوه قضاييه هم دچار تحول شود:

امير پاكزاد (سخنگوي كميته دفاع از حقوق زندانيان دانشگاه): از 18 تير 78 به اين سو يعني دستگيري گسترده دانشجويان و متعاقب آن حكم هاي قضايي نسبتا سنگين، ترس هايي پديد آوردند، باعث بروز حساسيت ويژه اي شده بود در تشكل هاي دانشجويي. لزوم آزادي دانشجويان زنداني در دستور كار قرار اشت و بارها و بارها ما اين مساله را عنوان كرده بوديم كه نبايد برخورد با دانشجويان به صورتي باشد كه باعث تقابل دوطرفه شود. ما استقبال مي كنيم از دستورالعمل آقاي شاهرودي و اميدواريم كه اين مساله هرچه مراحل اجرايي خود را طي كند و دليلي ندارد كه با زنداني كردن چند دانشجو و ايجاد فشار بر روي آنها هزينه دستگاه قضايي افزايش يابد.

ا . م . ك: اما همين دوشنبه گذشته چند ساعتي بعد از آن كه خبر دستور رئيس قوه قضاييه درباره فراهم شدن مقدمات اجرايي براي آزادي دانشجويان زنداني يا مرخصي دادن به آنان منتشر شد، دادگاهي در تهران علي افشاري فارغ التحصيل دانشگاه اميركبير و يكي از رهبران فعاليت هاي دانشجويي را محكوم به شش سال حبس كرد. حكمي كه مشخص نيست در دادگاه تجديدنظر تاييد شود يا خير.

امير پاكزاد: موردي كه توافق شده، بسته به ليستي كه از طرف وزارت علوم قوه قضاييه پينشهاد مي شود، دانشجوياني كه زنداني هستند مورد شرايط آزادي قرار مي گيرند، هرچند با توجه به محكوميت علي افشاري هم در اين زمينه انتظار داريم برخورد قوه قضاييه، يك برخورد صريح باشد و دوگانگي در اين مساله ايجاد نشود كه خداي ناكرده شبهه ايجاد شود كه آزادي زندانيان دانشجو با شرايط غيرعادلانه اي صورت بگيرد.

ا . م . ك: حكم شش سال حبس براي علي افشاري در دادگاه بدوي واكنش تند هم دانشگاهي هاي او را در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير برانگيخته و مدافعان حقوق زندانيان و حاميان حقوق دانشجويان زنداني، ميزان كارايي دستور رئيس قوه قضاييه را از جمله با حكم دادگاه تجديدنظر آقاي افشاري و حكم هايي كه در روزهاي آينده براي دانشجويان زنداني صادر مي شود محك مي زنند.


 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2019 [5]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1304 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.