دوشنبه 21 آذر 1384

مصاحبه فاطمه كمالي همسر عمادالدين باقي با راديو امريكا درباره مراسم اهداي مدال در نخست وزيري ‏فرانسه


راديو آمريكا 21 /9/1384‏
راديو آمريكا: روز دوشنبه همسر آقاي عمادالدين باقي با نخست وزير فرانسه آقاي دوميل ملاقات و به نيابت از ‏شوهرش جايزه‌اي دريافت كرد بعد از پايان مراسم از خانم باقي خواستيم درباره نحوه و اصولاً خود اين جايزه براي ما ‏بگويد.‏
فاطمه كمالي براي دريافت مدال از دست نخست وزير فرانسه و كميسيون حقوق بشر فرانسه كه اهدا مي‌شد به پاريس ‏دعوت شديم در كاخ نخست وزيري برنامه برگزار شد و من از طرف خودم و همسرم و انجمن دفاع از حقوق زندانيان ‏تشكر كردم و اميدوارم كه با كسب موفقيت‌هاي روز افزون‌تر شايستگي اين محبت‌ها و افتخارات را داشته باشيم در ضمن ‏براي اينكه آقاي باقي خودشان نتوانستند براي دريافت مدال حضور پيدا كنند اظهار تاسف كردم.‏
راديو آمريكا: در برابر اين پرسش كه دليل عدم حضور آقاي عمادالدين باقي در كاخ نخست وزيري فرانسه چه بود و آيا ‏ايشان به ميل خودشان غايب بودند همسر آقاي باقي مي‌گويند:‏
فاطمه كمالي: در رابطه با عدم حضور آقاي باقي بايد توضيح دهم سال قبل ايشان براي ارائه مقاله‌اي با عنوان دمكراسي ‏در ايران در دانشگاه استنفورد آمريكا در جمعه 21 مه 2004 برابر با 1 خرداد 83 بايد حضور پيدا مي‌كردند البته همزمان ‏براي مراسمي در كانادا و چند كشور آماده شده بودند كه در هنگام خروج آقاي باقي و خانواده كه ايشان را همراهي ‏مي‌كردند را برگردانيدند و مانع از حضور ايشان در اين مجامع شدند و هنوز هم با توجه با اقدامات مختلف توجه نشده و ‏براي اين مراسم هم حاضر به دادن پاسپورت نشدند.‏
فاطمه كمالي: در باره اهميت جايزه براي اين زوج مدافع حقوق انساني خانم باقي اظهار داشت:‏
‏-‏ در رابطه با اهميت اين جايزه بايد بگويم كه اين جايزه از سه جنبه براي ما مهم و قابل اهميت است اول اينكه ‏بايد بگويم بدون شك براي يك ‏NGO‏ نو پا قابل توجه و مايه اميدواري است و از عوامل موفقيت مي‌تواند ‏باشد. دوم اينكه اين اتفاق نشان مي‌دهد كه دنيا نسبت به حقوق بشر توجه و حساسيت دارد و نگاه به آينده ‏اين نويد را به ما مي‌دهد كه كشورها به سمت خانواده جهاني حقوق بشر حركت مي‌كنند.‏
و سوم مورد اين است كه فرصتي پيش آورده شد كه آقاي باقي طرح پيشنهادي نامگذاري روز جهاني دفاع از ‏حقوق زنداني و جايزه بهترين زندانبان را مطرح كنند و خواسته‌اند به وسيله چند سازمان معتبر حقوق بشري ‏حمايت شوند كه گام مفيدي در راه دفاع از كرامت انساني برشمردند.‏
راديو آمريكا: آيا ممكن است كه در اين باره توضيحات بيشتري بفرماييد .‏
فاطمه كمالي: اگر بخواهم در اين مورد توضيحات بيشتري بدهم بايد بگويم بعد از جلسه براي اهداي مدال بود كه ‏طرح پيشنهادي آقاي باقي را به دبير و اعضاي كميسيون فرانسه و نخست‌وزيري تقديم كردم كه در آن طرح، آقاي ‏باقي پيشنهاد نامگذاري روز جهاني حقوق زنداني و بهترين زندانبان را اظهار پيشنهاد كرده بودند ايشان اظهار ‏داشتند در حال حاضر ما روزها و مناسبت‌هاي ملي يا جهاني مختلفي داريم. مانند روز جهاني حقوق بشر، روز ‏جهاني كارگر، روز جهاني آزادي مطبوعات ، روز جهاني مبارزه با ايدز، روز جهاني مبارزه با اعدام و حتي روز جهاني ‏توالت را داريم و اين در حالي است كه پديده زندان قدمتي ديرينه‌تر از بسياري موارد ديگر دارد و مشكلي انساني ‏است و نحوه برخورد با زنداني در حقيقت از مظاهر و شاخص‌هاي نقض حقوق بشر است و همه جوامع با آن سرو كار ‏دارند چنين روزي مقرر نشده البته بايد كارشناسانه و دلايل موجهي براي روز مقرر شده وجود داشته باشد و آقاي ‏باقي اين روز را 5 مارس برابر با 15 اسفند شمسي را در نظر گرفته و منظور كرده‌اند و يك دلايلي براي انتخاب اين ‏روز دارند كه به صورت جداگانه مطمئناً ارائه خواهند داد . در هر صورت ايشان معتقد هستند كه با بررسي اين ‏پيشنهاد و موافقت با آن و اعلام اين روز جهاني و به وسيله چند سازمان معتبر حقوق بشري بتوانند يك گام مفيد ‏در راه دفاع از حقوق زنداني و كرامت انسان بر داشته شود البته اين طرح فوايدي براي روز جهاني دفاع از زنداني ‏برشمرده كه يقيناً در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.‏
راديو آمريكا: با تبريك مجدد به شما و همسرتان آقاي عمادالدين باقي

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.