دوشنبه 3 بهمن 1384

بيدار كنيد مستيان را

روزنامه اعتماد ملي 3/11/1384
يكم: شاد باش چشم به جهان‌گشودن فرزند ديگري از دامان مادر رنجور دموكراسي لرزان ايران، بهانه‌اي شد براي ‏ترقيم اين سطور. هر روزنامه مستقلي كه پاي بدين سرزمين مي‌گذارد، بيم و اميد و شعف و دلهره را توامان مي‌آورد ‏‏«اين ز اعتماد خندان، وز خوف آن معبس». گمان ما اين است كه «اعتماد ملي» آمده است تا مصداقي براي آزادي ‏بيان باشد و آنرا بيازمايد و بياموزاند و بياموزد و بدين ترتيب اعتمادهاي سوخته را بازآافريني نمايد.‏
نمي‌دانم واضعان اين نام شريف خود به ژرفا و پهناي نامي كه برگزيده‌اند و رسالتي كه با اين نام بردوش كشيده‌اند ‏چسان واقفند و بي شك آگاهاند كه چه هدفي را نشانه گرفته‌اند. «اعتماد» نوشداروي شكاف تاريخي دولت و ملت ‏در ايران است. در شرايطي كه ساختار قطبي شده سياسي در ايران همواره مناسبات مالك و مستاجر و ارباب و رعيت ‏را ميان دولت و ملت فراهم آورده، ديوار بدبيني و بي اعتمادي ميان آنها چنان بوده كه گويي در كمين فرصت‌ها ‏عليه يكديگر نشسته‌اند و به ويژه رفتار جامعه را در برابر قدرتمندان همواره غير قابل پيش‌بيني ساخته است.‏
‏ آنگاه كه سيد محمد خاتمي از فرو ريختن ديوار بي اعتمادي ميان ايران و آمريكا سخن مي‌گفت اما پيش در آمد آن ‏فرو ريختن ديوار تاريخي بي‌اعتمادي ميان دولت و ملت در ايران بود. رهبران ما بارها و بارها از خطر دشمن و ‏تهديدات آنها و قصد برهم زدن و واژگوني نظام جمهوري اسلامي سخن گفته‌اند. اگر باور، يكپارچگي ملي بود اين ‏نگراني‌ها وجهي نداشت. بازسازي «اعتماد» «ملي» يعني اعتماد ميان تمام شهروندان و دولت و ملت به عنوان پيش ‏درآمد بازسازي اعتماد در سطح بين المللي ،كاري است سترگ كه با آزادي بيان بدون تبعيض، يعني كرامت ‏شهروندان تحقق پذير است. دولتي كه آزادي بيان را رعايت نكند و اجازه نقد آزادانه تمام اركان حكومت را ندهد به ‏شهروندان خويش كه به گفته بنيانگذار جمهوري اسلامي ولي نعمت حاكمان و موكلان آنها هستند اهانت روا داشته ‏‏‌است و ديوار بي‌اعتمادي ملي را افراشته‌تر ساخته است.‏
دوم: كار مطبوعاتي، از جنس فلسفه ورزي و گفتارهاي لاهوتي و انتزاعي نيست، گرچه درك فلسفي پشتوانه ذهني ‏شايسته‌اي است اما كار روزنامه، رسيدگي به امور عادي و مادي و روزمره و زيست اجتماعي مردم است. همانجايي ‏كه نقطه تقاطع وظايف حكومت و انتظارات جامعه است و رسانه‌ها را در چالش مي‌افكند.‏
روزنامه نه براي جنگ با قدرت است نه خادم قدرت، روزنامه يك صداي تازه است كه هر روز بايد شنيده شود براي ‏ارباب قدرت و براي مردم. روزنامه فقط ناقد قدرت نيست، بايد ناقد اقشار اجتماعي و رسوم و عادات ناشايست جامعه ‏نيز باشد. روزنامه مجيز قدرت يا ضد قدرت را نمي‌گويد. فقط يك آينه است كه عيب و هنر را صادقانه مي‌نماياند. ‏روزنامه تازه آوردن تحفه‌اي نيست، صداي تازه را نياز است. در زير پوست اين جامعه بزرگ غير قابل پيش‌بيني ، ‏گويي همه در جستجوي راه و جهان و صدايي تازه‌اند اگر آنرا در نيابيم سالوسان و بيگانگان اجابتش مي كنند.‏
‏ سوم: اما مشكل اين جاست كه جمعي خويشتن را معيار آزادي بيان فرض گرفته اند. از اين رو دامنه و دايره ‏فعاليت‌ها و خلاقيت‌ها در عرصه مطبوعات، سينما، كتاب، تئاتر، راديو، تلويزيون و هر چه به نوعي به « بيان» مرتبط ‏شود تنگ مي‌گردد. امروز آمار صدور مجوز براي بيش از 5 هزار كتاب را اعلام مي‌كنند. اين قضيه شبيه آماري است ‏كه در مورد تعداد روزنامه‌ها و مجلات انتشار مي‌يابد اما گفته نمي‌شود فراواني نشريات غير سياسي از قبيل پزشكي، ‏صنعتي، فني، كامپيوتر، شيشه و نساجي و ادبي و اقتصادي و ... چه رقمي از آنان را تشكيل مي‌دهد و از ميان ‏مطبوعات سياسي، اجتماعي چه تعدادي مستقل و منتقد و چه تعدادي وابسته به حكومتند كه در اين صورت جايگاه ‏و فراواني واقعي آنها شناخته شود و آمارهاي غلط انداز عرضه نگردد. بر كسي آشكار نيست كه چه تعداد از ‏كتاب‌هايي كه مجوز نشر دريافت كرده‌اند داراي چه عناويني و مضامين و نويسندگاني هستند اما به قرينه اخبار ‏ديگري مي توان آن را دريافت. تا چند ماه پيش وزارت ارشاد اسلامي بر مبناي مقررات و قوانين رسمي جمهوري ‏اسلامي مجوز كتاب‌هايي را صادر كرده است. كتاب‌هايي كه از دهليز‌ها و صافي‌هاي تنگ اداره مميزي وزارت ارشاد و ‏بر مبناي مقررات خود حكومت عبور كردند. يك نماينده مجلس عضو كميته تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد سابق ‏اخيراً اظهار داشته است. كه 6/78 درصد (يعني نزديك به 80درصد) آنها مساله دارند و از ميان 659 عنوان كتاب ‏بررسي شده كه در فاصله زماني تابستان 78 تا تابستان 81 منتشر شده‌اند 504 عنوان از نظر اخلاقي، ديني و ‏انقلابي مشكل‌دار شناخته شده‌اند. (ايران 27/10/84 ص 3 ) معيار اين ادعا و اتهام چيست؟ اگر هر گروهي خود را ‏معيار بگيرد با جابجايي مديران و مسئولان، آزادي بيان همچنان لرزان و دايره آن هر روز تنگ و فراخ مي‌شود و ‏امنيت از آن رخت برمي‌بندد. با چه مناط و ملاك و دليلي فهم محدود فرد يا گروهي حجت قرار مي‌گيرد و حدود ‏آزادي بيان را رقم مي‌زند؟ مرجع تشخيص حدود و معيار هاي آزادي، تجربيات انباشته بشر و خرد جمعي است كه ‏امروزه در اسناد حقوق بشر تبلور يافته و تعيين هر مرجعي جز اين به ورطه استبداد و نقض آزادي بيان مي‌انجامد.‏
چهارم: در جهان امروز «آزادي بيان» و «رعايت حقوق زندانيان» از جمله بزرگترين شاخص‌هاي رعايت حقوق بشر، ‏كرامت شهروندان و توسعه يافتگي است. فقد و غياب آنها يعني شهروندان فاقد كرامت و احترامند و توسعه در محاق ‏است.‏
مشروعيت و سلامت هر نظام سياسي تنها در گرو نرخ مشاركت در انتخابات نيست بلكه تابع ميزان كرامت ‏شهروندان ، آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات است. به هر ميزان كه رسانه‌ها از قيد فرمانبري قدرت آزاد باشند ‏مشروعيت و سلامت حكومت افزايش مي‌يابد. اين آزادي و كرامت نيز تنها در صورتي تحقق مي‌يابد كه همگاني و ‏بدون تبعيض باشد.‏‎]‎‏ برخي مي‌گويند كشور ما داراي بيشترين آزادي بيان است.انها ازادي خويش را قياس گرفته اند ‏و اين ازادي نيست‎[‎‏ آزادي بيان تبعيضي يعني آنانكه صاحب قدرت و مكنت‌اند حتي فراتر از حدود قانوني، از آزادي ‏بيان بهره‌مندند. آنان مي توانند «جمهوريت» را انكار ورزند و مدعي‌العموم با تسامح و تساهل بر آن چشم بندد، آنان ‏قادرند به مخالفان و منتقدان خويش دشنام زنند، افترا ببندند، آبرو بريزند و از امنيت كامل برخوردار باشند.‏
ولي اصلاح طلبان و حتي آن دسته كه به قانون اساسي و جمهوري اسلامي وفادارند و قرائت متفاوتي از اين دو دارند ‏در انتخابات به سهولت رد صلاحيت مي شوند، اعتراضات نامزدهاي برجسته رياست جمهوري به انتخابات را رسيدگي ‏نمي‌كنند، احزاب و گروه‌هاي آنان از داشتن روزنامه‌هاي منتقد و تلويزيون محرومند، سايت‌هايشان فيلتر مي‌شود، ‏انتقاد به رييس جمهور نيز از سوي او جرم اعلام مي‌گردد و تلويزيون صباي آقاي كروبي هم تحمل نمي‌شود.‏
اعتماد ملي كه دست‌اندر كارانش امين نظام هستند فرصت ديگري است براي صاحب منصبان كه صداهاي ديگر را ‏بنيوشند و در برابر فشارها و تهديدات داخلي و بين‌المللي گزينه ارتقاي اعتماد ملي را به جاي جنگ و خشونت ‏برگزينند. ايران نيازي به بمب اتم ندارد اگر اعتماد ملي داشته باشد. اعتماد ملي از انرژي هسته‌اي نيز مهم‌تر است. ‏بدون اعتماد ملي هر تهديد خارجي كامياب است و هيچ فناوري كار آمد نيست. پس اعتماد ملي بايد بيدار كند ‏مستيان قدرت را.‏
زين اعتماد نوش كنند انبيا بلا
زيرا كه هيچوقت نترسد ز آتش آب
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2019 [5]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1304 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.