یکشنبه 7 اسفند 1384

تکذيب خودکشی روزنامه نگار ايرانی در زندان


بي بي سي - شنبه 18 فوريه 2006‏

در پی انتشار گزارشهايی حاکی از خودکشی نافرجام الهام افروتن، روزنامه نگار زندانی ايرانی، مديرکل ‏زندانهای استان تهران اين گزارشها را تکذيب کرده است.‏
سهراب سليمانی، مديرکل زندانهای استان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته که خانم افروتن نه ‏خودکشی کرده و نه اقدام به خودکشی و در حال حاضر در بند زنان زندان اوين در تهران به سر می ‌برد ‏و حالش خوب است. ‏
الهام افروتن که از گردانندگان هفته نامه محلی تمدن هرمزگان در بندرعباس در جنوب ايران بوده در پی ‏انتشار مقاله ای طنزگونه در اين هفته نامه که مقامهای جمهوری اسلامی آن را توهين به آيت الله خمينی، ‏بنيانگذار جمهوری اسلامی قلمداد کردند بازداشت شد و بنابر گزارشها از 23 ژانويه (سوم بهمن) در ‏زندان به سر می برد.‏
روزنامه همبستگی در شماره روز پنجشنبه شانزدهم فوريه (27 بهمن) خود از عبدالرضا شيخ الاسلامی ‏استاندار هرمزگان نقل کرده بود که الهام افروتن دو بار در زندان خودکشی کرده است و سازمان ‏گزارشگران بدون مرز نيز با انتشار بيانيه ای نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرده و از ‏گزارشهايی حکايت کرده است که بنابر آنها خانم افروتن در زندان دست به خودکشی ناموفقی زده و پس ‏از آن در حال اغما فرورفته است.‏
محسن يکتن خدايی مديرکل داگستری استان هرمزگان به خبرنگاران گفته که با قاضی پرونده و مديرکل ‏زندانهای استان تهران تماس گرفته و آنها موضوع خودکشی را بشدت تکذيب کرده و گفته اند که متهمان ‏از لحاظ روحی و روانی در شرايط مطلوبی به سرمی ‌برند.‏
به گفته وی، پرونده هفته نامه تمدن هرمزگان دو متهم دارد که هر دو در زندان تهران به سر می ‌برند و ‏علت اينکه پرونده برای رسيدگی به تهران فرستاده شده اين است که مدير مسئول نشريه نماينده مجلس ‏است و بنابر قانون، اتهامات نمايندگان مجلس بايد در دادگاههای پايتخت مورد رسيدگی قرار گيرد. ‏
علی ديرباز مديرمسئول هفته نامه که نماينده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی است پس از احضار به ‏دادگاه با سپردن وثيقه سی ميليون تومانی آزاد شده است.‏
او خواهان مجازات گردانندگان نشريه خود شده است.‏
مقاله ای که الهام افروتن و يکی ديگر از گردانندگان تمدن هرمزگان به دليل درج آن در اين هفته نامه ‏بازداشت شده اند، ابتدا در سايت اينترنتی خبرنامه گويا منتشر شده بوده و آن گونه که از گردانندگان اين ‏هفته نامه نقل شده، خانم افروتن صرفاً با نگاه کردن به عنوان مقاله که به بيماری ايدز مربوط می شده، به ‏اشتباه و بدون توجه کافی به محتوای آن اقدام به قرار دادن آن در ميان صفحات هفته نامه کرده است.‏
در پی انتشار اين مقاله، تظاهراتی در شهرهای مختلف استان هرمزگان برپا شد و امامان جمعه اين استان ‏عليه آن سخن گفتند و سرانجام، دادگستری استان حکم به جمع آوری همه نسخه های اين نشريه و ‏بازداشت گردانندگان آن داد.‏
هيئت نظارت بر مطبوعات کشور نيز با تشکيل جلسه فوق العاده ای امتياز اين هفته نامه را لغو کرد.‏
سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن دفاع از حقوق زندانيان، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و ‏دفتر تحکيم وحدت، مهمترين تشکل دانشجويی ايران نسبت به وضعيت الهام افروتن ابراز نگرانی کرده و ‏خواهان آن شده اند که نهادهای غيردولتی درباره اين واقعه تحقيق و بررسی کنند
آن گونه که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، به الهام افروتن اجازه ملاقات با وکيل يا خانواده ‏و همکارانش داده نشده و او و شش تن ديگر از گردانندگان هفته نامه تحت فشار قرار دارند که اعتراف ‏کنند برای توهين به آيت الله خمينی از خارج از ايران دستور گرفته بوده اند.‏
عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه، انتشار اخبار ‏نگران کننده در مورد الهام افروتن را ناشی از عدم حضور وکيل در مرحله بازپرسی دانسته است.‏
دفتر تحکيم وحدت نيز با صدور اطلاعيه ای اعلام کرده که پرونده هفته نامه تمدن هرمزگان اسباب ‏فشاری بر مديرمسئول و فرصتی برای تسويه حسابهای گروهی شده است.‏
ف. م. سخن، نويسنده مقاله طنزی که انتشار آن به بسته شدن هفته نامه تمدن هرمزگان انجاميده با درج ‏اطلاعيه ای در خبرنامه گويا از اينکه مقاله اش باعث گرفتاری الهام افروتن و ديگر گردانندگان هفته نامه ‏شده ابراز تأسف کرده و خواهان آزادی خانم افروتن شده است.‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.