شنبه 14 آبان 1384

مسعود باستاني به زندان بازمي گردد: مصاحبه‎ ‎با روزنامه نگار زنداني‎‏

راديو فردا‎2005-11-05‎‏ ‏ ‏
مسعود باستاني‎ ‎روزنامه نگار كه در مراسم‎ ‎حمايت از‎ ‎اكبر گنجي‎ ‎در مقابل بيمارستان ‏ميلاد دستگير شده بود، ‏پس از چند روز‎ ‎مرخصي قرار است به زندان بازگردد. وي در سال ‏‏1381 به پنج سال ممنوعيت از كار‏‎ ‎‎مطبوعاتي محكوم شده بود و در دادگاه تجديدنظر در ‏سال 1383 نيز به اتهام نشر اكاذيب‏‎ ‎و توهين به شش ماه ‏حبس، پنج سال ممنوعيت از ‏كار مطبوعاتي و صد ضربه شلاق محكوم شد‎. ‎مسعود باستاني در مصاحبه با‎ ‎‎راديو فردا‎ ‎مي گويد: پس از گذشت دو ماه و نيم از‎ ‎دوران حبس، سرانجام دادستان اراك با گرفتن ‏تعهدي ‏غيرقانوني مبني بر اين كه حق ندارم‏‎ ‎در ايام مرخصي مصاحبه اي داشته باشم، ‏با مرخصي من موافقت كرد. ‏وي مي گويد: امروز‎ (‎شنبه) پس از مراجعه به دادستاني و ‏ارائه مدارك و مشكلات زندگيم پس از ازدواج،‎ ‎‎دادستان با تمديد مرخصي من مخالفت كرد. ‏اين در حالي است كه به گفته آقاي باستاني بر‎ ‎خلاف نظر رئيس ‏قوه قضاييه درباره آزادي ‏و عفو وي و برخي ديگر از زندانيان سياسي،‎ ‎هيچ تفاوتي در وضعيت وي به وجود ‏نيامده ‏است. مسعود باستاني قرار است امشب به زندان‎ ‎اراك بازگردد‎‏. ‏
فرين عاصمي‎ ‎‏ ‏
مسعود باستاني‎ ‎روزنامه نگاري كه روز سوم مرداد در مراسم‎ ‎حمايت از‎ ‎اكبر گنجي‎ ‎در ‏مقابل بيمارستان ميلاد ‏دستگير شده بود، پس از چند روز‎ ‎مرخصي قرار است به زندان بازگردد. ‏وي در سال 1381 به پنج سال ‏ممنوعيت از كار‏‎ ‎مطبوعاتي محكوم شده بود و در دادگاه ‏تجديدنظر در سال 1383 نيز به اتهام نشر اكاذيب‏‎ ‎و ‏توهين به شش ماه حبس، پنج سال ‏ممنوعيت از كار مطبوعاتي و صد ضربه شلاق محكوم شد‎. ‎
فرين عاصمي (راديو فردا‎): ‎مسعود باستاني كه در سال 1381 در دادگاه اراك‏‎ ‎به پنج سال ‏ممنوعيت از كار ‏مطبوعاتي محكوم شده بود، به گفته دادگاه اراك هم اكنون‏‎ ‎به همين اتهام ‏دوران محكوميت خود را سپري مي ‏كند. مسعود باستاني از مرخصي خود مي‎ ‎گويد‎: ‎
مسعود باستاني‎: ‎پس از گذشت دو ماه و نيم از دوران حبس من، در پي درخواست‎ ‎خودم و ‏پيگيري خانواده ام، ‏سرانجام دادستان اراك با گرفتن تعهدي غيرقانوني مبني بر‎ ‎اين كه من ‏حق ندارم در ايام مرخصي با كسي ‏مصاحبه كنم، با مرخصي من موافقت كرد و‎ ‎اجازه داد من ‏مدتي را در خارج از زندان مرخصي داشته باشم. ‏رفتار غيرقانوني دادستان‎ ‎از اينجا ناشي شد ‏كه درواقع بر اساس قوانين و آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها ‏و‎ ‎اقدامات تربيتي كشور، هر ‏زنداني كه در حال گذراندن دوران محكوميتش است مانند من، مي‎ ‎تواند بر اساس ‏آيين نامه ‏اجرايي سازمان زندان ها ماهانه از پنج روز مرخصي استحقاقي‎ ‎استفاده كند‎. ‎
ف . ع‎: ‎با اين حال آقاي باستاني مي گويد: با وجود اين كه مدارك لازم براي‎ ‎تمديد مرخصي را ‏داشته، دادستان ‏با تمديد مرخصي او موافقت نكرده‎. ‎
مسعود باستاني‎: ‎امروز هم پس از مراجعه به دادستاني و اين كه مداركم را‎ ‎ارائه دادم و اين ‏كه حتي به دادستان ‏گفتم حتي من بر اساس شرايط زندگي سختي خودم پس‎ ‎از ازدواج، ‏اكنون نياز به تمديد مرخصي دارم، ‏دادستان با تمديد مرخصي من مخالفت كرد‎. ‎
ف . ع‎: ‎اين در حالي است كه به گفته آقاي باستاني بر خلاف نظر رئيس قوه‎ ‎قضاييه درباره ‏آزادي و عفو وي ‏و برخي ديگر از زندانيان سياسي، هيچ تفاوتي در وضعيت‎ ‎وي به وجود نيامده ‏است‎. ‎
مسعود باستاني‎: ‎در پي ارسال نامه اي از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان‏‎ ‎و پيگيري ‏هايي كه توسط آقاي ‏عمادالدين باقي و ساير دوستاني كه در انجمن دفاع از‎ ‎حقوق زندانيان ‏هستند، انجام شده و در پي ارسال نامه ‏آنها، ‌آقاي شاهرودي رياست قوه‎ ‎قضاييه جمهوري ‏اسلامي دستور رسيدگي، عفو و آزادي من و 33 تن از ‏زندانيان سياسي ديگر‏‎ ‎را صادر كرده، ‏اما هنوز كه هنوزه دادستان استان مركزي هيچگونه توجهي به اين ‏دستور‎ ‎نكرده است‎. ‎
ف . ع‎: ‎مسعود باستاني روزنامه نگاري است كه در بازتاب دادن خبرهاي مربوط‎ ‎به اكبر گنجي ‏فعاليت زيادي ‏داشته است. اوي مي گويد: پيگيري اخبار اكبر گنجي در‎ ‎دستگيري او نقش ‏زيادي داشته است‎. ‎
مسعود باستاني‎: ‎بازداشت و انتقال من به زندان اوين در پي اتهام حمايت از‎ ‎اكبر گنجي و ‏انتشار اخبار گنجي و ‏نيز شركت در تجمعات غيرقانوني بود كه اين تجمع را‎ ‎مسئولين پرونده ‏من در تهران كه در دادسراي فرودگاه ‏است، تجمع وبلاگ نويسان عنوان‎ ‎كردند، حال اين كه ‏من اصلا به قصد شركت در تجمع نرفته بودم و تنها ‏اميدوار بودم كه‎ ‎بتوانم با مراجعه به ‏بيمارستان ميلاد و صحبت با رئيس بيمارستان بتوانم خبري از‎ ‎وضعيت ‏سلامتي و جسمي ‏آقاي گنجي كه بيش از پانزده روز بود به بيمارستان منتقل شده‎ ‎بود كسب كنم و خبر را ‏‏منتشر كنم‎. ‎
ف . ع‎: ‎مسعود باستاني قرار است امشب به زندان اراك بازگردد
‎2005-11-05‎‏ ‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [10]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1489 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.