پنجشنبه 9 تیر 1384

معلوم است چه کسانی نمی‌گذارند زندانی‌ها آزاد شوند، گفتن ندارد

http://roozonline.com/‎‏08‏interview/‎‏007491‏‎.shtml
گفتگوی "روز" با عمادالدين باقی

‏۱۵ خرداد ۱۳۸۴ ‏

نتیجه دیدار با مسئولین دفتر آقای هاشمی شاهرودی چه بود؟
والله ما رفتیم تو. نیم ساعتی صحبت کردیم، و بعد من خواهش کردم اجازه بدهند دونفر دیگرهم بیایند. بعد ‏دکتر یزدی ومهندس سحابی آمدند و مفصل صحبت کردیم. آنها قول دادند حرف های ما را به آقای هاشمی ‏شاهرودی منتقل کنند. البته من به آنها گفتم خوب است این را هم منتقل کنید که اینها قصدشان یک اقدام ‏مدنی مسالمت جویانه بوده، و برای همین حتی از روز قبل هم اعلام نکردند که حادثه سازی بشود. که این ‏موضوع هم تلفنی به آقای شاهرودی منتقل شده. ایشان هم گفته وقتی برگردد تهران در این زمینه اقدام می ‏کند. البته به نظر می رسد این اراده هم وجود دارد که زندانی ها آزاد شوند، ولی چون در رسانه ها اعلام ‏شد، بعضی افراد دلخورشدند ولی با توضیحاتی که برایشان داده شد، سعی کردند دلخوری ها را برطرف ‏کنند.‏
منظورتان چه کسانی است؟ یا وقتی می گویید اراده‌ای وجود دارد که رئیس قوه قضاییه هم نتواند کار ‏کند، به کدام صاحب اراده اشاره می‌کنید.
روشن است. در قوه قضاییه نیروهایی هستند که در مورد پرونده های سیاسی و مطبوعاتی ها تصمیم ‏گیری می کنند و رئیس قوه در این حوزه خیلی قدرت عمل ندارد. مشخص است چه کسانی هستند. گفتن ‏ندارد! یک تیم هستند. یک گروهند. ولی به هر حال ما بعد از این چهار روز تعطیل پیگیری و اطلاع ‏رسانی می کنیم.‏
این کار به همین سه زندانی ختم می شود یا به همه زندانیان سیاسی؟
این بحث الان در خصوص این سه نفر است.‏
بقیه چی؟ ناصر زر افشان؟ دانشجویان؟
گام به گام باید جلو رفت دیگر. الان شرایط زندانی ها یک جور نیست، بعضی حکم ندارند، بعضی ‏مرخصی های طولانی دارند، گام به گام باید کارکرد.در این مرحله زندانیان ملی ـ مذهبی هستند و بعد ‏بحث قاضیان است. وقتی عبدی که هم پرونده اوست تبرئه شده، دلیلی ندارد قاضیان در زندان بماند. ‏پرونده او هم باید به همان شعبه برود و قاعدتا به همان نتیجه برسد. بعد هم باید رفت سراغ بقیه و به ‏مسائل شان رسیدگی کرد.‏
پرونده خود شما بسته شد؟
نه، متوقف شد، به خاطر انتخابات، تاببینیم بعد چه می شود.‏
چه می شود؟
پرونده های ما که خیلی حقوقی نیستند، بیشتر سیاسی هستند و منویات سیاسی در آنهاست. بستگی به ‏شرایط و اوضاع و احوال دارد. اگر اوضاع و احوال اجازه بدهد، اجرا می کنند، اگر ندهد، اجرا نمی کنند ‏و معلق نگه می‌دارند. ولی در هرصورت ما که به این وضعیت عادت کردیم. من در نامه ای به آقای ‏شاهرودی نوشتم: برای من علی الحسنین است، یعنی به هر حال هم این طرفش خیر است، هم آن طرفش. ‏اعتقاد من این است که هرچه پیش بیاید، نتیجه اش خیر است، زندان هم بروم مهم نیست، اگر این زندان ‏رفتن باعث بشود که به اندازه یک ضرب المثقال دموکراسی،حقوق بشر و آزادیخواهی در کشور ما ‏پیشرفت بکند،ما ناراحت نیستیم، استقبال هم می کنیم. اگز ثمراتی داشته باشد، این طرف و آن طرفش ‏اهمیتی ندارد.‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.