جمعه 15 اردیبهشت 1385

NGO بشردوستانه‌ ديگري‌ در راه‌ است‌ ؛ پاسداران‌ حق‌ حيات‌ - سولماز شريف

روزنامه اعتماد ملي10/2/1385

متن اصلي و كامل

پس‌ از گذشت‌ دو سال‌ و نيم‌ از تاسيس‌ انجمن‌ دفاع‌ از حقوق‌ زندانيان‌ و موفقيت‌هاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ در اين‌ زمينه‌، عمادالدين‌ باقي‌ )رئيس‌ انجمن‌( از راه‌اندازي‌ NGO ديگري‌ خبر داد.
وي‌ در گفت‌وگو با خبرنگار»روزنا« نام‌ اين‌ NGO را »پاسداران‌ حق‌ حيات‌« عنوان‌ كرد و گفت‌: »فعاليت‌هاي‌ انجمن‌ فوق‌ تنها بر موضوع‌ اعدام‌ متمركز است‌ و پس‌ از اقدامات‌ بشردوستانه‌ و حقوق‌ بشري‌ گروهي‌ از فعالان‌ ارزشمند حقوق‌ بشري‌ در انجمن‌ دفاع‌ از حقوق‌ زندانيان‌ اكنون نهاد جديدي‌ نيز توسط‌ جمعي‌ ديگر تشكيل‌ مي‌شود. هدف‌ من از پيشنهادتاسيس‌ اين‌ انجمن‌ كمك‌ به‌ جامعه‌ و قوه‌ قضائيه‌ براي‌ كنترل‌ چرخه‌ خشونت‌ و فرهنگ‌سازي‌ براي‌ كاهش‌ اعدام‌ است‌«.
باقي‌ در خصوص‌ مراحل‌ راه‌اندازي‌ NGO فوق‌ گفت‌: ما چند ماه‌ است‌ مقدمات‌ كار را چيده‌ايم‌ ولي‌ هنوز اعلام‌ موجوديت‌ نكرده‌ايم‌ و منتظريم‌ تا به‌ نقطه‌ معيني‌ برسيم‌ سپس‌ به‌ وزارت‌ كشور مراجعه‌ كنيم‌ [و البته در صورت موافقت يا مخالفت با ان بايد اين كار را انجام دادچون به نفع جامعه و كشور است]. قرار است‌ بيشتر كار مطالعاتي‌ انجام‌ دهيم‌ و به‌ تحقيق‌ در اين‌ زمينه‌ بپردازيم‌. ما موضع‌ سياسي‌ در اين‌ مساله‌ نداريم‌ و نمي‌خواهيم‌ درگير با حكومت‌ باشيم‌ بلكه‌ تصميم‌ داريم‌ با همفكري‌ و همكاري‌ راهي‌ براي‌ كاهش‌ مجازات‌ اعدام‌ بيابيم‌ چرا كه‌ ايران‌ در كنار آمريكا، چين‌ و عربستان‌ جزو 4 كشوري‌ است‌ كه‌ در صدر جدول‌ دارندگان‌ بالاترين‌ محكومان‌ به‌ اعدام‌ قرار دارند و ما معتقديم‌ علي‌ القاعده‌ قوه‌ قضاييه‌ در ايران‌ و آمريكا و ساير كشورها نيز نبايد تمايلي‌ براي‌ افزايش‌ تعداد اعدام‌ در كشور خود داشته‌ باشند بلكه‌ آمار جرم‌ و بالتبع‌ مجازات‌ها بالاست‌. بنابراين‌ نبايد توقع‌ داشت‌ در كشوري‌ مانند ايران‌ مجازات‌ اعدام‌ به‌ يكباره‌ لغو شود. [برنامه بلند مدت و ديدگاه كلي من لغو كامل مجازات مرگ است اما]اين‌ حركت‌ به‌ بررسي‌هاي‌ گسترده‌كارشناسي‌ حقوقي‌ - اجتماعي‌ و فرهنگي‌ نياز دارد. ما مي‌توانيم‌ دو چيز را از هم‌ جدا كنيم‌ اعدام‌ و قصاص‌ را. اعدام‌ جعل‌ حكومتي‌ است‌ پس‌ مي‌توان‌ آن‌ را لغو كرد اما از آنجا كه‌ قصاص‌ يك‌ حكم‌ شرعي‌ است‌ نمي‌توان‌ آن‌ را لغو كرد و فقط‌ بايد با روش‌هايي‌ آن‌ را كاهش‌ داد. در پي‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ در حال‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ هستيم‌ تا جرايمي‌ را كه‌ مي‌توان‌ حكم‌ اعدام‌ را به‌ عنوان‌ مجازاتش‌ حذف‌ كرد، عملي‌ كنيم‌. مثل‌ توزيع‌ مواد مخدر كه‌ در اغلب‌ كشورهاي‌ دنيا مجازات‌ اعدام‌ براي‌ آن‌ نيست‌. البته‌ بعضي‌ از كشورهاي‌ عربي‌ مجازات‌ سنگيني‌ را در نظر مي‌گيرند. در خصوص‌ قصاص‌ نيز دلايل‌ قرآني‌ و روايي‌ محكمي‌ وجود دارد كه‌ اصل‌ بر عفو است‌ نه‌ قصاص‌. پيرو اين‌ هدف‌ در انجمن‌ كميته‌اي‌ به‌ نام‌ »كميته‌ جلب‌ رضايت‌« تشكيل‌ مي‌شود. اين‌ افراد جملگي‌ از داوطلبين‌ هستند و به‌ صورت‌ فشرده‌ تلاش‌ مي‌كنند تا با جلب‌ رضايت‌ از شاكيان‌ پرونده‌، حكم‌ قصاص‌ را به‌ عفو يا خون‌بها تغيير دهند و اين‌ دقيقا همان‌ كمكي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ جامعه‌ و به‌ قوه‌ قضائيه‌ كرد و البته‌ اين‌ كار احتياج‌ به‌ حمايت‌ آنان‌ نيز دارد. بر اساس‌ مباني‌ فقهي‌ و تفسيري‌ نيز محدود كردن‌ قصاص‌ مطابق‌ با امر شريعت‌ است‌.
وي‌ افزود: »من‌ فكر مي‌كردم‌ تاسيس‌ اين‌ انجمن‌ ابتدا به‌ ساكن‌ باعث‌ عكس‌العمل‌ حكومت‌ شود خصوصاص كه‌ در گذشته‌ بخاطر نوشتن‌ مقاله‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ حساسيت‌ نشان‌ دادند و مرا به‌ زندان‌ محكوم‌ كردند ولي‌ با دو تن از‌ مسئولان‌ قضايي‌ ديدار كرده‌ و توضيحات‌ لازم‌ را دادم‌ در نهايت‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ بايد اين‌ سير صعودي‌ را به‌ سير نزولي‌ تبديل‌ كنيم[گرچه هنوز نگراني در مورد برخي حساسيت ها و واكنشها در مورد اين انجمن وجود دارد كه بايد با تدبير انها را حل كرد]. تاكنون‌ كارهاي‌ مقدماتي‌ اين‌ انجمن‌ اعم‌ از تشكيل‌ هيات‌ موسس‌، طراحي‌ آرم‌ و نشان‌ انجمن‌ انجام‌ شده‌ و از چند ماه‌ پيش‌ مذاكراتي‌ با اعضاي‌ هيات‌ موسس‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و عملاص هم‌ از نيمه‌هاي‌ سال‌ آينده‌ رسماص اعلام‌ موجوديت‌ خواهد كرد. تا آن‌ زمان‌ كليه‌ اقدامات‌ »پاسداران‌ حق‌ حيات‌« متمركز بر مطالعه‌ و پژوهش‌ خواهد بود. اقدامات‌ عملي‌ مربوط‌ به‌ جلب‌ رضايت‌ از شاكيان‌ و اولياي‌ دم‌ در چند پرونده‌ نيز عملاص آغاز شده‌ است‌ و نتايج‌ را در مرحله‌ اعلام‌ موجوديت‌ رسمي‌ اعلام‌ خواهيم‌ كرد. البته‌ من‌ در اين‌ زمينه‌ قبلا نيز پژوهشي‌ انجام‌ داده‌ بودم‌ كه‌ به‌ دانشگاه‌ »استفورد« ارائه‌ كردم‌.
انگيزه‌ اصلي‌ تاسيس‌ اين‌ انجمن از آنجا نشات‌ گرفت‌ كه‌ مساله‌ اعدام‌ در كشور ما به‌ يك‌ مساله‌ جدي‌ تبديل‌ شده‌ و از يك‌ طرف‌ به‌ پايداري‌ و رشد فرهنگ‌ خشونت‌ مي‌انجامد و از سوي‌ ديگر چالش‌هاي‌ عمده‌ حقوق‌ بشري‌ بين‌ ايران‌ و نهادهاي‌ بين‌المللي‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌. هم‌ اكنون‌ چند كتاب‌ در اين‌ زمينه‌ براي‌ ترجمه‌ و تاليف‌ در دست‌ اقدام‌ داريم‌ كه‌ از نظر تحليلي‌ به‌ موضوع‌ اعدام‌ پرداخته‌ است‌. خود من‌ نيز پروژه‌اي‌ تحقيقي‌ را آغاز كرده‌ام‌ كه‌ موضوع‌ جرم‌ و جنايت‌ و اعدام‌ را در سه‌ دهه‌ اخير بررسي‌ مي‌كند. اين‌ پروژه‌ اعدام‌ را از لحاظ‌ فهم‌ و تحليل‌ جرم‌شناسانه‌ و جامعه‌شناسانه‌ آناليز كرده‌ و روش‌هاي‌ علمي‌ جلوگيري‌ از مجازات‌ اعدام‌ يا كاهش‌ آن‌ را بيان‌ مي‌كند.
عمادالدين‌ باقي‌ در خصوص‌ اعدام‌ كودكان‌ زير 18 سال‌ گفت‌: »به‌ طور كلي‌ در مورد اعدام‌ زنان‌ و كودكان‌ كار مطالعاتي‌ انجام‌ مي‌شود اما عملا اعدام‌ كودكان‌ زير 18 سال‌ به‌ طور رسمي‌ در كشور متوقف‌ شده‌ است‌ مگر در بعضي‌ از موارد كه‌ قضات‌ شهرستاني‌ تصميم‌ مي‌گيرند و البته‌ با پخش‌ شدن‌ خبر صدور چنين‌ حكمي‌ كليه‌ گروه‌هاي‌ حقوق‌ بشري‌ دست‌ به‌ كار مي‌شوند.«
رئيس‌ انجمن‌ دفاع‌ از حقوق‌ زندانيان‌ محل‌ تامين‌ بودجه‌ اين‌ NGO را دريافت‌ كمك‌هاي‌ مردمي‌ و حق‌ عضويت‌ داوطلبين‌ عنوان‌ كرد و گفت‌: به‌ دليل‌ اينكه‌ اين‌ نوع‌ فعاليت‌ها داوطلبانه‌ است‌ هزينه‌ چندان‌ زيادي‌ هم‌ ندارد. وي‌ همچنين‌ از مراحل‌ مقدماتي‌ تشكيل‌ انجمن ديگري‌ نيز در خصوص‌ موضوع‌ جنگ‌ و صلح‌ خبر داد.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.