جمعه 3 شهریور 1385

حق آزادي زنداني در صورت فوت بستگان(گفتگويي درباره موسوي خوييني)

راديو فرانسه 31 مرداد 1385
فرنگيس حبيبي گوينده راديو فرانسه در برنامه چشم‌انداز: در چشم‌انداز امشب به حقوق زندانيان و سرنوشت پرونده‌هاي قضايي در ايران مي‌پردازيم.
در بخش اول چشم‌انداز در گفت‌وگو با عمادالدين‌باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از وضعيت علي‌اكبر در زندان جويا مي‌شويم.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بيانيه‌اي درباره وضعيت آقاي علي‌اكبر موسوي‌خوئيني نماينده مجلس ششم و دبير انجمن ادوار تحكيم وحدت صادر كرده و نسبت به رفتاري كه در اين 70 روز بازداشت با او شده انتقاد كرده و خواستار صدور قرار وثيقه براي ايشان شده. آقاي عمادالدين باقي لطفاً بفرماييد كه آقاي موسوي‌خوئيني الان به چه اتهامي بازداشت هستند و پرونده ايشان در چه وضعيتي است؟
باقي: متاسفانه يكي از مشكلاتي كه ما در مورد خيلي از پرونده‌ها داريم و از جمله در مورد پرونده آقاي موسوي‌خوئيني اين است كه اتهام ايشان رسماً اعلام نمي‌شود. حتي در مواردي اتهام اعلام مي‌شود (مثل آنچه كه در مورد آقاي عبدالفتاح سلطاني مطرح شد) اما در مرحله محاكمه معلوم مي‌شود كه چنين اتهامي وجود ندارد يا اينكه بعد از اتهام تبرئه مي‌شود، لذا خيلي اعتباري به اتهامي كه اعلام مي‌شود نيست و متاسفانه دقت قانوني در اين مورد رعايت نمي‌شود. آقاي موسوي‌خوئيني تا الان حتي خود ايشان هم خيلي برايشان روشن نيست كه اتهام‌شان چيست. اگر بگوييم به اتهام شركت در تجمع است كه ايشان در ميدان هفتم‌تير در تجمع بازداشت شدند اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چرا بيش از 70 نفر ديگر كه همراه ايشان بازداشت شدند همه آزاد شده‌اند و فقط اين يك نفر مانده است. اين مشكل هست كه برخلاف قانون آئين‌دادرسي كه مي‌گويد قبل از هرگونه احضار يا بازداشت بايد مدارك اتهامي افراد روشن باشد و فراهم شده باشد و در همان لحظه اول احضار يا بازداشت ، بلافاصله بايد اتهام تفهيم شود اما متاسفانه اين كار صورت نمي‌گيرد و در طول بازداشت سعي مي‌شود اتهامي مطرح و يا مداركي از طريق اقرار يا شرايطي كه زنداني در انفرادي دارد فراهم كنند.
فرنگيس حبيبي: دقيقاً در اين بيانيه آمده است كه اين شبهه وجود دارد كه از ايشان اقرارهاي اجباري گرفته باشند آيا شما اين را تاييد مي‌كنيد؟ يا اينكه دليلي براي چنين شبهه‌اي داريد؟
باقي: تا الان هنوز اقراري از ايشان به آن معنايي كه موردنظر شما است گرفته نشده ولي مشكل ما اين است كه قوه‌قضائيه با آزادي ايشان در اين ايام كه ايام سوگواري پدر ايشان است موافقت كرده اما دستگاه بازداشت‌كننده كه تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌دهد كه نهادهاي امنيتي هستند مخالفت كرده‌اند و از اين لحاظ تصور مي‌شود هدف از نگهداري طولاني‌مدت و بي‌وجه ايشان چيز ديگري است خصوصاً كه در تمام اين 70 روز مدت بسيار كوتاهي ايشان بازجويي پس داده‌اند و اين شبهه را به وجود مي‌آورد كه فرد در شرايطي قرار بگيرد كه همراهي كند يا به عبارتي افراد را متنبه كنند كه اين روش از نظر قانوني و از نظر اخلاقي هم درست نيست. آنچه مسلم است طبق آئين‌نامه سازمان زندان‌ها حتي فردي كه مجرم شناخته شده و محكوم شده در صورتي كه يكي از بستگان درجه اول او فوت كند يا دچار بيماري صعب‌العلاج شود زنداني به مدت يك هفته به مرخصي قابل تمديد مي‌رود. اين در حالي است كه آقاي موسوي‌خوئيني حتي هنوز يك متهم است يعني جرمي درباره ايشان ثابت نشده و محاكمه‌اي هم صورت نگرفته و به طريق اولي ايشان از چنين حق قانوني برخوردار هستند. چه‌گونه مي‌شود يك فردي كه خانواده‌اش متالم و متاثر هستند و عزادارند به اين زنداني نه تنها مرخصي نمي‌دهند بلكه به صورت ناگواري او را به مدت يك‌ساعت همراه با مامور به مجلس ختم مي‌برند و دوباره به زندان بازمي‌گردانند و به اين وسيله تاثرات روحي آنها را شديدتر مي‌كنند.
فرنگيس حبيبي: آيا شما دليل اينكه با ايشان اين‌طور رفتار مي‌شود را مي‌توانيد حدس بزنيد؟
باقي: تصور مي‌كنم كه اين قبيل رفتارها هدفش خود زنداني نيست بلكه يك نوع پيام براي سايرين هم هست.
فرنگيس حبيبي: با تشكر از عمادالدين‌باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 April 2019 [5]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1282 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.