یکشنبه 19 آذر 1385

نقد فتواي قتل دو روزنامه نگار آذربايجاني توسط فاضل لنكراني

گفتگو با راديو فردا2006Dec1 برابر با 10آذر1385
راديو فردا:آیت الله محمد فاضل لنکرانی روز چهارشنبه برای دو روزنامه نگار اهل جمهوری آذربایجان فتوای قتل صادر کرد. این فتوا در پاسخ به استفتای جمعی از مقلدان اين آيت الله از آذربایجان صادر شده است.مقلدان پرسیده اند که وظیفه مسلمانان در قبال روزنامه نگار آذری بنام رفیق تقی که در مقاله ای در نشریه صنعت،عقب افتادگی خاورمیانه را ناشی از اسلام دانسته و با کلمات ناپسند به پیامبر اسلام توهین كرده است چیست؟
همکارم نازی عظیما در گفتگو با عمادالدين باقي نویسنده كتاب رد مجوز شده درباره ارتداد و اعدام و عباس جوادی رییس پیشین بخش آذری رادیو اروپای آزاد گزارش می دهد.
نازي عظيما:چاپ مقاله مسلمانان و اروپا در روزنامه کم تیراژو غير دولتي صنعت ، واکنش هایی در جمهوری آذربایجان و ایران هر دو برانگیخت . دادستانی آذربایجان رفیق تقی نویسنده مقاله وسميرصداقت اغلو سردبیر نشریه صنعت را به اتهام ایجاد تفرقه بازداشت کرد. عباس جوادی مسئول پیشین بخش آذری رادیو اروپای آزاد در این باره برای رادیو فردا توضیح می دهد:
روزنامه صنعت یک روزنامه چندان شناخته شده اي نیست. مقاله ای چاپ کرده بود به عنوان اروپاییان و ما . در آنجاگفته شده که ما بخاطر مسلمان بودنمان عقب مانده ایم و بعضی اصطلاحات و تعبیرهایی هم رافق تقی نویسنده مقاله بکار برده که هم نویسنده مقاله و هم سردبیر روزنامه سمیر صداقت آقلو هر دو از طرف دادستانی بازداشت شدند و به اتهام کوشش براي ایجاد تفرقه دینی هنوز هم آنها در بازداشت بسر می برند و دادگاهشان شروع نشده است.
عظيما:اما عده ای از اهالی یک روستا واکنشی تندتر نشان دادند.
جوادي:در نزدیکی باکو در یک دهکده ای که به دینی بودنش معروف است به اسم نارداران یک میتینگ اعتراضی شد و در آنجا خواستار اعدام مولف و سردبیر روزنامه شدند.
عظيما:در ایران این مقاله اعتراض شدیدتری شد و به برگزاری تظاهرات در شهرهای تهران ، تبریز، اردبیل و نیز در برابر کنسول گری جمهوری آذربایجان در تبریز منجر شد.نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی محمد رضا تاجدینی خواستار برخورد قاطع دولت جمهوری آذربایجان با این امر شد تا کشورهای اسلامی در مسئله قره باغ از این دولت حمایت کند.آیت الله محمد فاضل لنکرانی با صدور فتوای قتل نویسنده مقاله و سردبیر نشریه صنعت به دلیل توهين به مقدسات،تیر خلاص را خالی کردامری که با واکنش جامعه روحاني قفقاز روبرو شد.
جوادي: اداره مسلمانان قفقازو الله شکور پاشازاده كه رییس روحانی مسلمانان قفقاز هست در عین حال که انتقاد کرده که باعث دشمنی دینی می شودوغیره با صدور فتوایی که از طرف آیت الله لنکرانی داده شده مخالفت کرده و گفتند که این کار دولت است و نه کارآدم های جداگانه آن هم در کشورهای دیگر.
عمادالدین باقی نویسنده، روزنامه نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که پژوهش هاي گسترده اي در زمینه مجازات اعدام و حکم ارتداد دارد در این ماجرا دو مسئله را تفکیک می کند . ارتداد و توهین .درباره توهين مي گويد:
در همه جای دنیا از لحاظ حقوقی توهین جرم است و مجازات دارد توهین چه به اشخاص حقیقی و عادی باشد و چه به شخصیت های مذهبی باشد چه به شخصیت ها و مقدساتی که برای مردم محترمند و جنبه تاریخی دارند . از منظر حقوق بشری هم تحریک تعصبات قومی و مذهبی و ایجاد نزاع ها و کینه ها و خشونت های قومی و مذهبی مردود است.
نظر عمادالدین باقی را درباره ارتداد را می شنویم:
اما از لحاظ فقهی اینکه بشود کسی را به صرف اهانتی، واجب القتل دانست محل ایراد جدی است. بر خلاف آنچه که متاسفانه در فقه اسلامی قرن هاست پذیرفته شده مجازات مرگ برای ارتداد مطلقاً مبنای قرآنی ندارد. هیچکس را هم نمی شود به خاطر ارتداد ،واجب القتل دانست. نهایت این است که طبق نص صریح قرآن اگر کسی مرتد شود مستوجب عقاب اخروی است نه مجازات دنیوی.
عظيما:سوال این است که اساسا فتوای مذهبی در خارج از قلمرو کشور قابل اجراست؟
عباس جوادی:از طرف دادستانی آذربايجان گفته شده که این مسئله داخلي است و دولت های خارجی نمی توانند در این مداخله کنند و دادستانی و محاکم طوری كه قوانین لازم می دانند با اینها رفتار خواهند کرد و در دادگاهشان برررسی خواهند کرد.
عظيما:و عمادالدین باقی می گوید مراجع باید به اعتباراحكام خود در ارتباط با قوانين کشورها توجه کنند.
باقي:اینها به نظر من محل اشکال است یعنی علما و روحانیون بایستی تکلیف خودشان را با مسئله قانون و اعتبار قوانین مدنی در کشورها روشن کنند.این شیوه برخوردها مشکلاتی ایجاد می کند و فردا ممکن است بهانه ای بدهد که دولت های دیگر یا شخصیت های مذهبی از كشورهاي ديگر به خودشان اجازه دهند در مورد ایران و فرض کنید یک شهروند ایرانی همين اقدامات را انجام دهند و دولت ایران هم حق ندارد با آنها برخورد کند وقتي خودش این کار را انجام مي دهد و به این ترتیب نظم و نظام جهانی بهم می ریزد.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.