دوشنبه 11 دی 1385

سه گفتار در باب اعدام

نامه هاي زير در سايت هاي ايلنا،گويا،امروز و...11/10/1385 وروزنامه هاي آينده نو و كارگزاران و...(12دي1385)وروزنامه اعتماد سه شنبه و چهارشنبه12و13دي1385منتشر شده اند.همچنين راديو فردا دوشنبه 11دي1385در برنامه شامگاهي خبر و مصاحبه،راديو بي بي سي12دي1385در برنامه بامدادي،رايو آلمان(دويچه وله)وراديو فرانسه12دي1385 نيزخبر و مصاحبه هايي در باره اين نامه ها پخش كردند.

ايلنا:درنامه‌‏هايي به حدادعادل، شاهرودي و اژه‌‏اي؛
عمادالدين باقي تعديل در طرح اعدام عاملان توزيع فيلم‌‏هاي خصوصي و توقف اجراي احكام اعدام بمب‌‏گذاران اهواز را خواستار شد

وله الحمد

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و دعا
احتراما به استحضار مي‌رساند كه خبر تصويب يك فوريت طرح عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با 175 راي مثبت ، دو راي منفي و چهار راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر درباره صدور حكم اعدام براي عاملان توزيع فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي و آثار مستهجن از زنان ايراني،نگراني تازه‌اي را براي فعالان حقوق بشر و حاميان حق حيات برانگيخته است.
1- انتظار مي‌رود مفاد انتقادات زير حمل بر حمايت از جرم مذكور نگردد. بدون شك توزيع فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي به ويژه كه تصويربرداري به عنف باشد عملي شنيع و مستوجب مجازات شديد است اما مجازاتي از نوع حبس و جريمه.
2-مجازات اعدام براي چنين مجرماني توسل به ساده ترين و در عين حال غير انساني ترين راه و پاك كردن صورت مسئله است نه راه حل مسئله. بجاي اعدام كردن بايد مسئله را ريشه يابي كرد.طبق اصل156قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مهم ترين وظايف قوه قضاييه،پيشگيري از جرم است.آيا بجاي اينكه بنشينيم تا اين جرايم واقع گردند سپس صورت مسئله را پاك كنيم بهتر نيست مجلس شوراي اسلامي به عنوان تدبيري پيشگيرانه طرحي را تصويب كند كه طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عميق و ريشه يابي بروز اين جرايم بپردازند؟چرا ‍Cdيك تصوير خلاف عفت عمومي(فيلم بازيگر سريال نرگس) به گفته فرمانده نيروي انتظامي(در مطبوعات20/9/85)چهار ميلياردتومان گردش مالي در بازار قاچاق تا زمان اعلام اين خبر داشته است؟اين رقم حتي در تاريخ سينماي ايران بي سابقه بوده و ركورد پر فروش ترين هاي سينماي ايران را مي شكند.با فرض صحت گردش مالي4ميلياردي ادعا شده، اگر هرCDهزارتومان فروش رفته باشديعني حداقل 4ميليون نسخه فروخته شده واگر هركدام را حداقل3نفر مشاهده كرده باشند12ميليون بيننده داشته و اين غير از ارقام تكثير هاي ديگران است.اين ارقام عمق يك فاجعه را نمايش مي دهند. به گفته فرمانده نيروي انتظامي مسئله نوار مذكور فقط يكي از اين دست اتفاقات است وروزانه اتفاقات مشابهي به وقوع مي پيوندد.پرسش اصلي اين است كه چرا دراغلب كشورهاي ديگر جهان با چنين پديده اي با اين كيفيت مواجه نيستيم؟آيا ارقام تكان دهنده فروش اين cdها حاكي از يك ناهنجاري و فروپاشي اجتماعي نيست؟مبارزه با معلول وناديده گرفتن علل و زمينه ها ومنبع جرم مانند استفاده از حشره كش هاي دستي براي ازبين بردن حشرات باتلاق است وموجب فرافكني وپنهان ماندن نقش مديريت نادرست اجتماعي در بروز اين فجايع مي گردد.
3- نه تنها صدور حكم اعدام براي چنين مجرماني از فقد پشتوانه‌هاي لازم حقوقي و حقوق بشري رنج مي‌بردكه اساساحتي با فرض گرفتن ديدگاه رسمي نمايندگان محترم نيزفاقد پشتوانه فقهي و قرآني است .تنها عنواني كه طبق طرح پيشنهادي نمايندگان محتمل است بتوان بر تجويز اعدام حمل كرد عنوان افساد في‌الارض است اما به تصريح برخي از مفسران و فقها در ذيل آيه‌33 سوره‌ مائده‌«افساد في الارض» عنواني مجزا از محاربه نيست و مجازات محاربه نيزبراي كساني است كه علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنيت مي كوشند.بنابراين نفس محاربه يا افساد بدون وقوع جنايت مستوجب مرگ نيست و نمي‌توان به استناد افساد في‌الارض،حكم مرگ براي چنين مجرماني صادر كرد.به‌ گفته‌ شيخ‌ طوسي‌ «همه‌ فقها گفته‌اند كه‌ مراد از اين‌ آيه، قطاع‌ الطريق‌ هستند يعني‌ راهزناني‌ كه‌ سلاح‌ به‌ روي‌ مردم‌ كشيده‌ و آنان‌ را در جاده‌ها و درياها و صحراها مرعوب‌ مي‌سازند» و اساساً‌ اين‌ بحث‌ را در كتاب‌ قطاع‌الطريق‌ آورده‌اند.عده‌اي‌ از مفسرين‌ قرآن‌ از جمله علامه طباطبايي ذيل‌ همين‌ آيه‌ مي‌گويند: همين‌ كه‌ بعد از ذكر محاربه‌ با خدا و رسول‌ خدا «و يسعونَ‌ في‌الارض‌ فساداً» را آورده‌ مي‌فهماند كه‌ منظور از محاربه‌ با خدا و رسول، افساد در زمين‌ از راه‌ اخلال‌ به‌ امنيت‌ عمومي‌ و راهزني‌ است‌ نه‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمانان. رسول‌ خدا با اقوامي‌ از كفار كه‌ با مسلمانان‌ محاربه‌ كردند بعد از آنكه‌ بر آنان‌ ظفر يافت‌ معامله‌ محارب‌ با آنان‌ نكرد يعني‌ محكوم‌ به‌ قتل‌ يا دار زدن‌ يا مثله‌ يا نفي‌ بلد نفرمود و اين‌ خود دليل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ منظور از جمله‌ مورد بحث‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمين‌ نيست.مراد از محاربه همان افساد نامبرده درآيه است كه اخلال به امنيت عمومي با اسلحه است(الميزان ج5ص531-533)
تفسير نمونه‌ در ذيل اين آيه مي‌گويد پس‌ از اينكه‌ افرادي‌ سه‌ تن‌ از چوپان‌هاي‌ رسول‌ خدا را بي‌گناه‌ به‌ قتل‌ رساندند آيه‌ محاربه‌ نازل‌ شد و پيامبر دستور داد پاي‌ آنها را بريدند(نمونه.ج4ص358)ضمن اينكه آيه44مائده در ادامه آيه پيش تصريح دارد كه محارب مفسد في الارض اگر پيش از بازداشت توبه كند پذيرفته مي شود.تفسير كشاف نيز قولي را ذكر مي كند كه اگرمحارب كوشنده در افساد في الارض مرتكب قتل شده بود كشته مي شود وگرنه ساير مجازات ها اعمال مي گردد..به دليل همين معنا از محاربه است كه در قانون مجازات اسلامي اغلب مصاديق محاربه را «درحكم محاربه»فرض كرده اند زيرا نمي توانسته محاربه تلقي شودولذا آنها را در قانون مجازات اسلامي ذيل تعزيرات آورده اند نه ذيل محاربه.چون افساد في الارض وصف براي محاربه(محاربه از نوع جنايت يا تشهير)است نه عنواني مستقل از آن.بنابر اين چگونه براي عاملان توزيع نوارهاي مستهجن و...مجازات اعدام پيشنهاد شده است؟
4- صرفنظر ازديدگاه نفي اعدام و برداشت متفاوتي كه نگارنده از آيات قصاص دارد و در مكتوب مفصلي نشان داده است آيات قصاص و همان دلايل و بينات قرآني كه براي تحكيم مجازات مرگ اقامه مي شوندبا عطف توجهي ديگر ميل به ناديده گرفتن مجازات مرگ دارند اما برفرض كه كسي فضيلت اغماض در قصاص را كه در قرآن بدان تصريح شده است برنگزيند، قصاص از نظر لغوي به معناي تبعيت وپيروي است لذا در آيه 45 مائده مي‌گويد: چشم در برابر چشم، دندان در برابردندان وجان در برابر جان. در كجاي طرح يك فوريتي فوق مي توان مصداق برابري جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجيه كرد؟
5- اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنيادين تمام نظام هاي حقوقي جهان و از جمله نظام حقوقي ايران است. اين اصل حقوقي، مبناي قرآني و فقهي نيز دارد. جزأُ‌ سيئة‌ سيئةِ‌ مثلها (آيه40سوره شوري ) بيانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه مي توان براي چنين جرمي(كه در وضع مجازات براي آن ترديدي نيست) مجازات مرگ را مقرر كرد؟
6- تصويب چنين طرح‌هايي، نوعي واكنش عاطفي به شمار مي‌آيد و مي تواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افكار عمومي و به ويژه نزد جامعه جهاني مورد سوال قرار دهد.مگر مي توان به همين سهولت براي سلب حيات وجان انسانها ولو اينكه مجرم باشندتصميم گرفت؟اين نوع طرح ها وحشتناك است و منطقي را در جامعه ترويج مي كندكه تصادفا مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان يك شهروندايراني استدعا دارد اين قبيل طرح‌‌ها كه مي تواند سبب تشديد نگرش‌هاي منفي سازمان‌هاي بين‌المللي و مدافعان حقوق بشر گردد پيش از طرح شدن در مجلس از سوي هيات رييسه محترم مورد تامل بيشتر قرار گيرد.
راي مثبت 175نماينده در مقابل فقط 2راي منفي،تكان دهنده بود. به عنوان يك ايراني كه دغدغه حفظ حيثيت و كرامت ايرانيان و حقوق انساني آنان رادارد انتظار مي‌رود اين طرح مورد بحث و نقادي ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته وآرزو دارد اين طرح در شور آينده مجلس تعديل شود.
والسلام-با تشكر
عمادالدين باقي


وله الحمد

وزير محترم اطلاعات
با سلام
احتراماً، چنانكه اطلاع داريد هفته گذشته حكم اعدام سه تن از محكومان انفجارهاي سال 1384 در اهواز عليرغم مخالفت‌ها و نقطه نظرات خيرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل كشور و سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشري به اجرا درآمد. در ماه‌هاي گذشته بحث‌هاي چندي درباره لزوم ريشه‌يابي حوادث اهواز، توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت كه غالبا در خارج از كشور بسر مي‌برند، لزوم درايت و گذشت از سوي حكومت و نيز مسائل ديگر مطرح گرديد اما به هيچيك از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقاي كروبي در ديدار با خانواده‌هاي محكومان اظهار داشتند التفاتي صورت نگرفت. همانطور كه مي‌دانيد به جز افرادي كه هنوز محاكمه نشده‌اند (و عده اي از آنها كساني هستند كه توسط پليس سوريه بازداشت و به ايران مسترد شده‌اند) از متهمان حوادث اهواز 39 تن محكوم گرديده‌اند. 20 نفر محكوم به اعدام و بقيه محكوم به حبس شده‌اند كه اكثر آنها حبس هاي سنگين 15 تا 30 سال دارند. از مجموع محكومان به اعدام تاكنون 5 تن (2 نفر در3اسفند1384 و 3 نفر در 28آذر1385) اعدام شده‌اند.
درپي اعدام هاي اخير،خانواده هاي سايرمحكومان اهواز كه دچار اضطراب و نگراني هاي شديد گرديده اند و دستشان از همه جا كوتاه است و هيچ مرجعي در داخل كشور سخنان آنان را نمي شنود بيش از گذشته و پي در پي به اينجانب مراجعه كرده وتقاضاي ياري مي كنند.تاكنون تمام درخواست هاي ما براي گفتگو با حضور وكلاي محكومان بي پاسخ مانده وراهي جز نامه هاي سرگشاده باقي نمانده است.
جناب وزير اطلاعات
اگر قرار بود از سوي حكومت اعمال قدرت و مجازاتي نسبت به مرتكبين حوادث اهواز و قصاص براي قربانيان حوادث اهواز صورت گيرد تاكنون در بالاترين حد آن اعمال گرديده است. هر چند تصميم به صدور حكم اعدام براي افراد ياد شده از سوي نظام اتخاذ شده اما از آنجا كه جنابعالي به عنوان بالاترين مقام امنيتي مي توانيد در تجديد نظر نسبت به احكام صادره تاثير‌گذار باشيد مستدعي است در خصوص توقف بقيه اعدام ها از هر اقدامي كه ميسور است دريغ نورزيد. بدون شك بي‌اعتنايي به درخواست‌هاي مكررمنطقي و حقوق بشري،در ميان مدت،پيامدهاي زيانباري دارد و بر بي‌اعتمادي به نظام حقوقي و سياسي كشور در خصوص توجه به درخواست هاي خيرخواهانه مي‌افزايد و اجراي هر اعدام ديگري به معناي قطع رشته‌هاي اميد به نگاه پيشگيرانه ودرماني و ريشه‌‌كاوانه مشكلات و اغماض از سوي نظام و در نتيجه دامن زدن به ياس و سرخوردگي و در نهايت پرخاشگري در جامعه خواهد بود.
بار ديگر درخواست توقف بقيه اعدام ها وتخفيف وتبديل مجازات محكومان به اعدام در اهواز وتقاضاي بسنده‌كردن مجازات‌هاي سنگين اعمال شده را تكرار و استدعاي بذل توجه به لوايح وكلا و اعاده دادرسي و رعايت كامل تشريفات دادرسي را دارم.
با تشكر
عمادالدين باقي

وله الحمد

رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و دعا
احتراماً به استحضار مي‌رساند كه در تاريخ 4/2/1385 مرقومه اي به حضرتعالي درباره قتل‌هاي ارتجالي و ادله خروج آن از شمول قصاص تقديم شد كه به عنوان يكي از مصاديق،به شرح حادثه‌اي براي زنداني محكوم به مرگ،محمد رضا طاهري پرداخته شده بود. از آنجا كه دو سال است همراه با خانواده زنداني با نگراني تمام به دقت پيگير وضعيت اين زنداني بوده‌ايم،شنيدن خبر اظهار نظر حضرتعالي درباره حكم قصاص وي و عدم امضاي استيذان حكم به دليل عدم تناسب جرم و مجازات،موجب خوشوقتي و شعف و اعلام سپاسگزاري از جنابعالي است.

با تشكر
عمادالدين باقي
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.