سه شنبه 15 اسفند 1385

اتهامات نادرست كيهان

ستاد تبليغاتي تروريست هاي زاهدان(خبر ويژه)

برخي انجمن هاي سياسي داخل كشور در اجراي جنگ رواني غرب عليه مردم كشور خود، گوي سبقت از اربابان غربي خود ربوده اند.
در حالي كه رسوايي امنيتي حادثه تروريستي اهواز براي سرويس هاي امنيتي بيگانه چنان بود كه حتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اقدامي بي سابقه شهادت اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را محكوم كرد، گروه هاي داخلي مدعي هواداري از حقوق بشر، حتي بدون اظهار تاسف و تالمي تشريفاتي مبني بر از بين رفتن جان چندين انسان در اقدامي تروريستي، رويكرد حمايت مطلق از تروريست ها را برگزيده اند.
پس از حمايت كانون غيرقانوني ]مستقل از[ نويسندگان ايران از تروريست ها و تقاضاي عدم مجازات آنها، اكنون نيز سخنگوي گروهي از مدعيان اصلاح طلبي كه اتفاقا خود را مسلمان هم مي دانند، بدون محكوم كردن حادثه تروريستي اهواز، در دفاع از تروريست ها گفته است: «ما به ماهيت اتهام و جرائم انتسابي زندانيان كاري نداريم(!)»
صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه ظاهرا اطلاعات امنيتي دقيقي از چگونگي اين رخداد تروريستي دارد! به خبرگزاري «ايسنا» گفت: «عده اي هستند كه عليرغم اينكه ممكن است اسلحه و مواد منفجره داشته باشند، اما با توجه به اينكه نوعا دست به هيچ گونه عمل خشونت آميزي نزده(!) يا از اسلحه و مهمات خود استفاده نكرده اند(!) و با هيچ يك از گروههاي مسلح، ارتباط ارگانيك(!) نداشته اند و براي آنها حكم اعدام صادر شده است(!) مصرا از مقامات قضايي و امنيتي تقاضاي متوقف كردن حكم اعدام اين عده را داريم!»
البته سخنگوي عمادالدين باقي نگفته است كه چگونه اين اطلاعات دقيق امنيتي از فعاليت تروريست ها را بدست آورده است و توضيح نداده كه چگونه مي شود فردي «اسلحه و مهمات» داشته باشد و در حادثه اي «تروريستي» حضور بيابد و عده اي را به قتل برساند، اما «نوعا» دست به عمل «خشونت آميزي» نزده باشد و با «هيچ يك از گروههاي مسلح» ارتباط «ارگانيك» هم نداشته باشد!!!
پيش از اين گروههاي مدعي اصلاح طلبي اتهامات روشن تروريست ها را به بهانه حمايت از آنها رد نمي كردند، اما اكنون با اتخاذ رويه اي نوين، با تطهير تروريست ها براي گرفتن حكم برائت آنان به در و ديوار مي زنند. البته اين به ظاهر منتقدان خشونت در داستان پردازي هاي خود، از چيدن دراماتيك ابتدايي ترين روابط علت و معلولي عاجزند و بنا دارند القاء كنند چند گنگستر مستقل و بي آزار! در حال قدم زدن در حوالي اتوبوس حامل اعضاي سپاه پاسداران بوده اند كه ناگهان اين اتوبوس به وسيله افرادي ناشناس! منفجر شده است و عده زيادي از بازداشت شدگان بي گناهند!
گروه ياد شده كه دبير آن (عضو شوراي سردبيري نشريات زنجيره اي و از نفي كنندگان احكام فقه اسلامي همچون اعدام و قصاص) بوده است از جمله دريافت كنندگان بودجه اختصاصي آمريكا هستند.
گفتني است اين گروه از سوي تشكيلاتي با عنوان «ائتلاف جهاني عليه مجازات اعدام» پشتيباني فكري و تئوريك مي شود. سازماني كه چندي پيش (اول تا سوم فوريه) كنگره جهاني «لغو مجازات اعدام» را در پاريس برگزار كرد و در پوشش اهداف و شعارهايي چون صلح و مبارزه با خشونت، در حال ساخت حاشيه امن قضايي براي تروريست ها در كشورهاي مسلمان، با هدف رهايي آنها از مجازات اعدام است.
تجربه نشان داده است كه حمايت اينگونه انجمن ها از گروههاي تروريستي نشانه وابستگي و ارتباط تشكيلاتي آنها با تروريست هاست و به نظر مي رسد انجمن ياد شده احساس كرده است كه در پيگيري عمليات تروريستي زاهدان و اهواز، ارتباط اين انجمن با تروريست ها و يا عوامل بيروني آنها فاش خواهد شد و به همين علت پيشدستي كرده و كوشيده اند قبل از افشاي ماجرا، صورت مسئله را مخدوش كنند.


خرپشته(گفت و شنود)

گفت: «انجمن دفاع از زندانيان» با صدور يك اعلاميه از تروريست هايي كه در اهواز و زاهدان مردم بي گناه را به خاك و خون كشيده اند حمايت كرد.
گفتم: اين انجمن سر پياز است يا ته پياز؟... اسرائيل هم از آنها حمايت مي كند، مگر به خاطر عصبانيت يك قورباغه، بركه را خشك مي كنند؟!
گفت: اتفاقا با اين كه معلوم شده تروريست ها با عوامل موساد در تماس بوده اند ولي اسرائيل براي حفظ ظاهر به طور علني از آنها حمايت نكرد.
گفتم: خب! نوكر براي همين وقت ها به درد مي خورد كه حرف هاي رسواي ارباب را به جاي او بر زبان بياورد.
گفت: برخي از اعضاي اين انجمن كه در دوران اصلاحات تشكيل شده است سابقه تماس هاي مكرر با عوامل موساد هم دارند.
گفتم: بيخود نيست كه اينجور واسه تروريست ها يقه چاك مي كنند. تازه انتظار دارند كه كسي از هويت واقعي اونا سر در نياره... يارو رفته بود روي پشت بوم، ديد هوا سرده، در خرپشته رو بست!
دوشنبه 14 اسفند 1385- 15 صفر 1427- 5 مارس 2007 - سال شصت و چهارم-شماره 18754ص2

شكايت باقي و انجمن از كيهان

http://www.emadbaghi.com/archives/000872.php#more
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [10]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1489 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.