دوشنبه 21 اسفند 1385

پيشنهاد برگزاري يك سمينار غير دولتي هولوكاست شناسي در دانشگاه

خبرگزاري ها معمولا به اقتضاي مختصرسازي خبر ناچار از فشرده كردن و تقطيع مطلب بوده و گاه عبارات را به سليقه خويش و چنانكه در شنيدن استنباط كرده اند گزارش مي دهند و يا بنا به ملاحظات سياسي و بيم از واكنش هاي قضايي به نحوي خبر را گزارش مي كنند كه گرفتار تبعات آن نشوند. گزارش ايلنا و ايسنا از نشست 2ساعته در دانشگاه تهران با توجه به تذكر پيش گفته نقل مي شود.

عمادالدين باقي:
انكاركنندگان هولوكاست درك عميقي از آن ندارند
«سنت فراموشي» در ميان روشنفكران ما وجود دارد
تهران- خبرگزاري كار ايران تاريخ :20/12/1385 ساعت : 14:12

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به اينكه يك تفكر سنتي ضددولتي در ميان روشنفكران ايران وجود دارد كه همه گناه‌‏ها را متوجه دولت مي‌‏كند، گفت كه اين تفكر باعث شده است جامعه از نقش مسووليت خود غافل بماند و متوجه سهم خودش در به وجود آمدن شرايط نشود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عمادالدين باقي در مراسم اختتاميه جشنواره «دموكراسي در بستر دين رحماني» در سخناني با عنوان «سنت فراموشي» با اشاره به اينكه فراموشي يك مساله و مشكل ديرينه در جامعه ماست، گفت: فراموشي از مقولاتي است كه هم نعمت است و هم نقمت. اگر فراموشي نبود، زندگي بشر در فراموش كردن ناكامي‌‏ها بسيار دشوار بود اما همين فراموشي مي‌‏تواند در جاي ديگري ويرانگري كند.
وي با اشاره به مقاله‌‏اي كه توسط يك نويسنده درباره مرگ يهوديان و در بند كردن آنها توسط آلمان نازي نوشته شده بود، گفت: آلماني‌‏ها بسياري از يهوديان را به عنوان يك راه حل براي فراموش كردن جناياتشان كشتند و بسياري از افراد در اردوگاه‌‏هاي متمركز استالين جان خود را از دست دادند و هيچ اثر و نشاني از آنان باقي نماند. وقتي عده‌‏اي مي‌‏خواهند يك جنايت را محو كنند، تنها راه مقابله با آن حذف آن از حافظه تاريخي يك ملت است و تنها راه مبارزه با آن، اطلاع‌‏رساني است.
باقي با طرح اين سوال كه هم‌‏اكنون آلمان نازي منقرض شده است و شوروي سوسياليستي نيز از هم پاشيده است اما چرا برخي از غربي‌‏ها بر انكار جنايات خويش اصرار دارند، تصريح كرد: عجيب‌‏تر از اين اصرار بر انكار جنايت، عملكرد كساني است كه در جامعه‌‏اي ديگر مي‌‏خواهند منكر آن شوند كه هيچ توجيهي براي آن پيدا نمي‌‏شود. انكار هولوكاست، انكار يك جنايت بزرگ بشري است. فرض كنيد كساني هم‌‏سو با جريانات نازي مي‌‏خواهند، اين نكته را انكار كنند، به‌‏راستي اين چه سودي براي ما دارد؟
اين فعال مسائل حقوق بشر ادامه داد: پاي بحث فراموشي و انكار يك جنايت بزرگ بشري به جامعه ما باز شده است و چيزي است كه ظاهرا تنها به حقوق بشر ارتباط دارد و هيچ ارتباطي با تاريخ ما ندارد اما با طرح دعاوي از سوي ما باعث شده است كه سيماي نازيبايي از ملت ايران در عرصه جهاني مطرح شود.
باقي با بيان اينكه همايش هولوكاست يك همايش دولتي بود كه از خرج ملت ايران برگزار شد، پيشنهاد كرد كه يك همايش غيردولتي هولوكاست‌‏شناسي از سوي دانشگاهيان برگزار شود.
وي گفت: كساني كه الان هولوكاست را منكر مي‌‏شوند و مدعي هستند افرادي به دليل انكار اين مساله در غرب زنداني شده‌‏اند و آن را دليلي بر خفقان دنياي غرب مي‌‏دانند، نبايد در برگزاري چنين همايش غيردولتي ايراد وارد كنند.
باقي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا در دنياي غرب اين همه حساسيت نسبت به مساله انكار هولوكاست وجود دارد، تصريح كرد: برخي از كساني كه انكار مساله هولوكاست را مطرح مي‌‏كنند، درك عميقي از آن ندارند و نمي‌‏دانند كه سخت‌‏گيري غرب ناشي از اين است كه در آن دوران و در آن جنايت همه مردم از طريق سكوت يا همراهي خودشان در آن جنايت سهيم بودند.
باقي افزود: كسي فراموش نمي‌‏كند كه هيتلر با راي مردم از نردبان دموكراسي بالا آمد و وقتي جنگ را شروع كرد، مردم آلمان و بسياري از كشورهاي اشغال‌‏شده ملتزم به ركاب و جان‌‏نثارش بودند، باعث بروز يك جنايت شدند.
وي تصريح كرد: قانون ممنوعيت انكار هولوكاست به اين دليل است كه جامعه غربي اين جنايت را هيچ‌‏گاه فراموش نكند و يادشان بماند كه همه در آن شريك بوده‌‏اند و مي‌‏دانند كه اگر اين مساله را فراموش كنند، فاجعه ديگري تكرار مي‌‏شود. بدون اين يادآوري دايمي، تحقق نظم عمومي در آنجا ممكن نيست و اين قانون مي‌‏خواهد در حافظه مردم هميشه چيزي را متذكر شود. اين اعتقاد وجود دارد روزي كه جامعه غربي اين قانون را فراموش كند، امكان بازتوليد آن ممكن خواهد شد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به اينكه يك تفكر سنتي ضددولتي در ميان روشنفكران ايران وجود دارد كه همه گناه‌‏ها را متوجه دولت مي‌‏كند، گفت: اين تفكر باعث شده است كه جامعه از نقش مسووليت خود غافل بماند و متوجه سهم خودش در به وجود آمدن شرايط نشود. در حقيقت اگر زمينه اجتماعي امري وجود نداشته باشد، آن امر اتفاق نمي‌‏افتد.
باقي ادامه داد: وقتي خلخالي از دنيا رفت، نام وي را به عنوان كسي كه به سادگي حكم اعدام صادر مي‌‏كرد، تصوير كردند و چنان نشان دادند كه گويي همه ملت در آن زمان مخالف حكم اعدام بود اما زمينه و شرايط اجتماعي، از خلخالي, خلخالي درست كرد و عده‌‏اي از افرادي كه هم‌‏اكنون در اپوزسيون خارج از كشور هستند، در همان زمان شعار «اعدام بايد گردد» جزو اوراد و تذكارشان بود. اگر همين امروز خلخالي قاضي‌‏القضات شود، يك صدم آن اعدام‌‏ها را نمي‌‏تواند انجام دهد زيرا شرايط اجتماعي اجازه آن را نمي‌‏دهد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: اگر غرب امروزه در زمينه انكار هولوكاست حساس است، بحث مسووليت حكومت نازي نيست بلكه بحث مسووليت عمومي است و كساني كه متوجه عمق قضيه نيستند، مساله هولوكاست را انكار مي‌‏كنند و هزينه آن را بر دوش ملت مي‌‏گذارند.
باقي گفت: وجه مشترك اين جريان‌‏ها با مشكل تاريخي ما مساله تضعيف حافظه تاريخي است. ناپايداري حافظه جمعي مشوق براي برخي اعمال و تكرار برخي جنايت‌‏هاست. روزي يك مقام بلندپايه به من گفت چندان نگران بازداشت‌‏هاي دسته جمعي و زنداني كردن افراد نباش زيرا در 25 سال گذشته شاهد حوادثي بوديم كه تا چند روز بر سر زبان‌‏ها بوده و با رخ دادن حادثه‌‏اي روي آن پوشيده شده و با اتفاق دو يا سه حادثه ديگر كاملا مساله‌‏اي تاريخي شده است. اگر حافظه تاريخي ما فعال باشد، بسياري از هزينه‌‏ها و تجربه‌‏ها تكرار نخواهد شد و از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌‏شويم.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: اگر خاطره جنگ هشت ساله ما زنده بود، ما امروز شاهد بحران مساله هسته‌‏اي و تبعات آن نبوديم. وقتي جنگ تمام شد، به ما گفتند من جام زهر را نوشيدم البته وعده بررسي و نقد اشتباهات دولتمردان را در جنگ دادند اما معلوم نيست كه چه وقتي اين وعده محقق مي‌‏شود. آنقدر جنگ مقدس است و فضاي نقد آن بسته، كه وقتي مسوول كل جنگ بعد از 18 سال نامه‌‏اي را منتشر مي‌‏كند مورد ملامت واقع مي‌‏شود، اين نشان مي‌‏دهد همواره عده‌‏اي كوشش مي‌‏كنند كه مساله جنگ را از خاطره جمعي ما حذف كنند.
باقي با بيان اينكه درباره مساله اشغال سفارت آمريكا در سال 58 بايد مساله اشغال سفارت و ادامه اشغال را از هم تفكيك كرد، گفت: بعضي از نمايندگان آمريكا در آن زمان به خاطر وجود تجربه تاريخي كودتاي 28 مرداد، در اشغال سفارت به مردم ايران حق مي‌‏دادند و حتي حاضر بودند امتيازاتي نيز بدهند اما آنقدر اين ماجرا به ناحق طولاني شد كه به يك مساله حيثيتي براي آمريكا تبديل شد. امروز كساني كه وارد ستيزه در مورد مساله هسته‌‏اي شده‌‏اند، نمي‌‏خواهند اين تجربيات را به خاطر داشته باشند. دنيا بعد از جنگ عراق نمي‌‏خواهد شاهد جنگ ديگري باشند اما بعضي از بي‌‏تدبيري‌‏ها با يك سري شعارهاي توخالي باعث مي‌‏شود سياستي ادامه پيدا كند كه خاطره جنگ و اشغال سفارت تكرار شود و ملت بابت چيزهايي كه دارد، هزينه‌‏هاي زيادي بدهد.
وي گفت: ممكن است عده‌‏اي مواضع مرا مرعوبانه تلقي كنند اما نه ايران ملك طلق جماعت سكانداران سياست فعلي كشور است و نه جمهوري اسلامي ارث پدري افرادي است كه مي‌‏خواهند با سرنوشت آن بازي كنند. امروزه مي‌‏كوشند ما امري را فراموش كنيم يا به ما بفراموشانند زيرا به سودشان نيست و مي‌‏گويند در تاريخ بايد چيزي ثبت شود كه باعث رفيع شدن ما و دولت ماست.
باقي تاكيد كرد: در اوايل انقلاب اعتقاد به اقتصاد باز، اعتقاد به يك موجود انگلي و ستمگر بود اما امروز حتي جناح‌‏هاي چپ آن زمان هم ادعاي اقتصاد دولتي ندارند و با هم مسابقه مي‌‏گذارند مبني بر اينكه طرفدار اقتصاد باز باشند، اين هم نبايد از حافظه تاريخي ما پاك شود.
وي با اشاره به پخش دفاعيات گلسرخي از صدا و سيما در سال 85، گفت: مشخص شد كه اين دفاعيات 25 سال در صدا و سيما وجود داشته است. اين دفاعيات عليه رژيم شاه بود كه ناگهان در سالگرد انقلاب اسلامي از تلويزيون پخش شد اما چرا اگر دفاعيات گلسرخي و مفاهيم آن نادرست بود، چرا در سال 85 پخش شد و اگر درست بود، چرا در 25 سال گذشته پخش نشده بود. اين نمونه‌‏اي از تاريخ‌‏انگاري ايدئولوژيك است كه سعي كرده حافظه ما دستكاري شود و قضاوت عمومي تغيير كند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به اينكه مشكل «سنت فراموشي» در ميان روشنفكران ما هم وجود دارد، گفت: بعضي از روشنفكران ما از اساس نمي‌‏خواهند تجربه گذشته را مرور كنند. خيلي از آنها درباره چيزهايي كه مي‌‏گويند، فكر مي‌‏كنند سخن بديعي است اما به واقعه سخن مكرري است. اگر بياموزيم كه بر دوش گذشتگان حركت كنيم، مي‌‏توانيم پيشرفت كنيم. شايد دولتمردان كوشش كنند بعضي چيزها فراموش شود اما روشنفكران هم كوشش نمي‌‏كنند كه چيزهاي گذشته را در حافظه خودشان نگه دارند.
وي با اشاره به ادعاي جرج بوش مبني بر اينكه براي ايران دموكراسي مي‌‏خواهيم، گفت: جرج بوش بايد قبل از صحبت‌‏هايش يك دور تاريخ معاصر ايران را مرور كند؛ چيزي كه روشنفكران ما هم به آن محتاج هستند. جرج بوش فكر مي‌‏كند كه با يك ملت بدوي روبرو است اما تاريخ ايران نشان مي‌‏دهد ايران در خاورميانه پيشروي دموكراسي‌‏خواهي است و انقلاب روسيه تحت تاثير جنبش مشروطيت در ايران شكل گرفته است.
در ادامه اين جلسه عمادالدين باقي در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان مبني بر اينكه اصلاح‌‏طلبان نيز بايد حافظه تاريخي خود را قوي كنند زيرا در گذشته دچار اشتباهات فاحشي شده‌‏اند و اكنون آنها را فراموش كرده‌‏اند، گفت: جنبش اصلاحات در قديم، هاي و هوي بيشتري داشت اما هم‌‏اكنون در بافت اجتماعي كار خودش را پيش مي‌‏برد و افول رسانه‌‏اي‌‏اش به خاطر اين است كه ابزارهاي رسانه‌‏اي را از آن گرفته‌‏اند.

http://ilna.ir/shownews.asp?code=403165&code1=15
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.