دوشنبه 21 اسفند 1385

درباره سنت فراموشي در اختتاميه همايش دانشگاه تهران

باقي در دانشگاه تهران:
*نقد گذشته‌ي خود، لازمه اصلاح‌طلبي است
*ايرانيان پيشتاز دموكراسي‌خواهي در منطقه‌اند
*جنبش اصلاحات در لايه‌هاي اجتماعي پيش مي‌رود
سرويس: سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 1385/12/20
03-11-2007
8512-11518: کد خبر

عمادالدين باقي گفت: « با مروري بر تاريخ گذشته‌ي ايران مي‌توان فهميد كه ملت ما بايد با دست‌هاي خود دموكراسي را بسازد و در اين راه هم بايد مسووليت عمومي را مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر با سنت فراموشي وداع كند.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي كه در اختتاميه‌ي جشنواره‌ي «دموكراسي در بستر دين رحماني» در دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران با موضوع "سنت فراموشي" سخن مي‌گفت، اظهار داشت: « فراموشي في نفسه محمول صفت خوب و بد نيست بلكه نسبت به كاركرد آن داراي حسن يا قبح است و ما در سده‌ي اخير با جلوه‌هاي مختلفي از اين پديده روبه‌رو هستيم.»
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد با مساله هولوكاست از سوي عده‌اي ابراز عقيده كرد: «اين مسأله چه سودي براي ملت ايران دارد؟ بايد توجه داشت كه شايد به عنوان يك مسأله‌ي جهاني و حقوق بشري مهم باشد اما به لحاظ تاريخي و سياسي پيوندي با جامعه‌ي ما ندارد.»

باقي در بيان علت برخورد با منكران هولوكاست در غرب تصريح كرد: « بايد توجه داشت كه هيتلر از نردبان دموكراسي به قدرت رسيد و زماني كه توسعه‌طلبي و جنگ را آغاز كرد مردم آلمان جان‌نثار ارتش او بودند و همين سكوت آنها باعث شد يكي از بزرگترين جنايات بشري در قرن بيستم اتفاق بيفتد. قانون ممنوعيت انكار هولوكاست هم براي اين وضع شد كه مردم هميشه در خاطر داشته باشند كه در اين جنايات سهيم بوده‌اند؛ چراكه وقتي مردم فراموش كنند در بوجود آمدن اين جنايت نقش داشته‌اند امكان تكرار فاجعه‌ي مشابهي وجود خواهد داشت و اين قانون براي جلوگيري از تكرار اين تراژدي است و مي‌خواهد نشان دهد جامعه مسووليت دارد.»

وي با بيان آن چه وجود تفكر سنتي ضددولتي در ميان روشنفكران مي‌خواند، گفت: « براين اساس گناه هر چيز را متوجه دولت و حكومت مي‌كنند و با افزايش خفقان و فشار به فكر تضعيف دولت هستند. اين تفكر باعث شده جامعه از نقش و مسووليت خود در بروز اين اتفاقات غافل بماند و سهم خود را در وضع موجود ناديده بگيرد. با وجود قانون ممنوعيت انكار هولوكاست در غرب نازيسم همچنان در اروپا وجود دارد، تصور كنيد كه اگر اين قانون وضع نمي‌شد چه فاجعه‌اي رخ مي‌داد و احتمالا در اين صورت بايد امروز جلو افكار فاشيستي و نازيستي فرش قرمز پهن مي‌كردند»

وي هم‌چنين گفت: « جريان‌هايي همواره براي تضعيف حافظه‌ي تاريخي ملت‌ها مي‌كوشند، در سال‌هاي اخير وقايعي رخ داده كه گاهي تنها دو يا سه روز يا حداكثر يك هفته در اذهان باقي مانده و پس از آن يا حافظه‌ي تاريخي مردم آن را پس مي‌زند يا عده‌اي تلاش مي‌كنند به فراموشي آن كمك كنند، در حاليكه به اعتقاد من نبايد گذاشت برخي اتفاقات به فراموشي سپرده شود؛ چراكه زنده ماندن آن وقايع باعث جلوگيري از تكرار آن مي‌شود و در اين صورت از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شويم.»

باقي با اشاره به انتشار نامه‌ي امام(ره) درباره‌ي پذيرش قطعنامه 598 اظهار عقيده كرد: « وقتي بعد از 18 سال انتشار چنين نامه‌اي آن هم از سوي مقامي رسمي صورت مي‌گيرد آن فرد مورد ملامت قرار مي‌گيرد، اين افراد كساني هستند كه اجازه‌ي نقد گذشته را نمي‌دهند و برخي امور را در حوزه‌ي مقدسات قلمداد مي‌كنند؛ در حاليكه فراموشي چنين وقايعي باعث تكرار هزينه‌ها مي‌شود.»

وي با بيان اين كه منفعت، صداقت و نسبي بودن اشتباه در فراموشي حافظه‌ي تاريخي ملت‌ها بسيار مهم است، گفت: « انسان‌ها مي‌كوشند امري را به فراموشي بسپارند چراكه به سودشان نيست و تصور مي‌كنند در تاريخ بايد تنها چيزي ثبت شود كه نام آنها و دولتشان را رفيع گرداند، هرچند كه روشهاي غيرموجهي وجود داشته باشد.»

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به پخش دفاعيات خسرو گلسرخي از صدا و سيما در ايام سالگرد انقلاب اسلامي، گفت: « اوايل انقلاب كه فضا كمي بازتر بود اين دفاعيات از تلويزيون پخش شد اما در 25 سال گذشته گويي كه اين مسأله در تاريخ وجود نداشت، در حاليكه اين فيلم در آرشيو صدا و سيما موجود بود، اما اين قسمت از تاريخ حذف شده بود و ناگهان بعد از 25 سال پخش آن را از صدا و سيما شاهد بوديم. سوال اين جاست كه اگر مفاهيم و پيا‌م‌هاي موجود در اين فيلم نادرست بوده چرا پخش شده و اگر نه، چرا در اين سال‌ها شاهد پخش اين فيلم نبوديم و اگر معيار هيچ‌كدام از اين ها نيست، چرا در ربع قرن گذشته حق دانستن مردم از اين برش از تاريخ سلب شده است؟»

وي افزود: « عده‌اي سعي مي‌كنند بخش‌هايي از تاريخ را حذف كنند تا بخش‌هايي ديگر برجسته شوند. آنها حافظه‌ي تاريخي ما را براي تغيير قضاوت عمومي تغيير مي‌دهند، البته اين تنها حكومت‌ها نيستند كه باعث تضعيف حافظه‌ي تاريخي ملت‌ها مي‌شوند، بلكه روشنفكران هم سهمي در اين ميان دارند. اگر دولتمردان براي فراموشاندن برخي نقاط تاريخ تلاش مي‌كنند، روشنفكران هم سعي مي‌كنند آراي پيشينيان را در افكارشان مطرح نكنند كه نتيجه‌ي هر دو اين‌ها يكي است.»

به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي ادامه داد: «مردم ايران پيشتاز جنبش دموكراسي‌خواهي در منطقه هستند و با مروري بر تاريخ گذشته مي‌توان فهميد ملت ما بايد با دست‌هاي خود دموكراسي را بسازد و در اين راه هم بايد مسووليت عمومي را مورد توجه قرار داد و هم از سوي ديگر با سنت فراموشي وداع كرد تا به يادآوري مكرر آن چيزي بپردازيم كه مانع بازتوليد هزينه‌ها و خسارات براي كشور و ملت مي‌شود.»
وي در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان در انتقاد از دولت اصلاحات، مجلس ششم و شوراي شهر اول، گفت: « نبايد من را به عنوان وكيل مدافع جنبش اصلاحات قلمداد كنيد، ما هم حتي در دوران شكوفايي اصلاحات نقدهايي بر آن روا مي‌داشتيم اما اكنون معتقدم جنبش اصلاحات عميق‌تر از گذشته در لايه‌هاي اجتماعي، مسير خود را به پيش مي‌برد. قائل به ختم اصلاحات هم نيستم. در حقيقت اصلاح‌طلبان جنبش بي‌رسانه‌اند.»
باقي با ابراز اين عقيده كه هيچ‌كدام از اصلاح‌طلبان از كارنامه‌ي شوراي شهر اول دفاع نمي‌كنند، تاكيد كرد: « لذا نمي‌توانيد آن را ابزاري براي نقد اصلاح‌طلبي قرار دهيد، ضمن اينكه در بيست و هفت ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران هم اتفاقاتي از اين دست بسيار مشاهده مي‌شود.»
وي در ادامه در واكنش به اظهارنظري مبني بر حضور كمرنگ دانشجويان در اين همايش گفت: « قائل به كيفيت هستم نه كميت. به اعتقاد من 50 انسان فرهيخته بهتر از 5 هزار سياهي لشگر است، اما چون ما به سياهي لشگر عادت كرده‌ايم تصور مي‌كنيم تعدد مخاطبان معيار حق و باطل است؛ در حاليكه به اعتقاد من شعور هدايت‌كننده‌ي جامعه، تعيين‌كننده است.»
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در پاسخ به پرسش ديگري اظهار داشت: « به نظر من بحث تقويت مسووليت عمومي از طريق يادآوري و حذف سنت فراموشي رابطه‌ي تنگاتنگي با آزادي بيان دارد. در جامعه‌اي كه كنترل و سانسور وجود داشته باشد امكان بازخواني تاريخ حداقل در حد پويا نگه داشتن افكار وجود ندارد.»
وي در پايان گفت:« اصلاح‌طلبان كساني هستند كه در سال‌هاي گذشته به نوعي در متن يا حاشيه‌ي حكومت حضور داشته‌اند، وضع موجود برآيند كنش و اقدامات همه‌ي ماست. تا زماني كه اصلاح‌طلبان هركدام توضيح ندهند كه چه نقشي در بوجود آمدن شرايط موجود داشته‌اند مردم به داعيه‌ي اصلاح‌طلبي آنان ايمان نمي‌آورند، نمي‌توان اصلاح‌طلب بود اما گذشته خود را نقد نكرد.»

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-891709
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.