پنجشنبه 24 اسفند 1385

سخنراني در تجمع زنان در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان

عمادالدين باقي:
تلاش ميكنيم شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده، سال نو را در بين خانواده هايشان باشند
تهران- خبرگزاري كار ايران23/12/1385

در اعتراض به آزاد نشدن دو تن از بازداشت شدگان حادثه 13 اسفند كه در آن چند تن از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند، نشستي با حضور چند تن از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نشست، "عمادالدين باقي"، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گفت: بيشترين حساسيت انجمن دفاع از حقوق زندانيان اين است كه از حقوق افراد بازداشت شده با هر اتهامي اعم از سياسي، اقتصادي و غيره دفاع كند.
وي افزود: اگر كسي در بازداشت باشد و در تحقيقات ابتدايي وكيل او حضور نداشته باشد، بازپرسي و تحقيق بي اعتبار است.
وي گفت: ما معتقديم كه جزو حقوق مسلم هر متهم است كه وكيل او پابه‌‏پا ولو به شكل مستمع در بازجويي ها حضور داشته باشد و اين يكي از مشكلاتي است كه درباره خانم شادي صدر و عباس قلي زاده وجود دارد.
وي با بيان اينكه ما مخالف بازداشت و فراخواني افراد از طرف قوه قضاييه نيستيم، ادامه داد: قوه قضاييه حق دارد بنا بر تشخيص خودش يك نفر را بازداشت كند، اما ادامه بازداشت توجيه قانوني مي خواهد و ادامه بازداشت خانم صدر و عباسقلي زاده توجيه قانوني ندارد.
باقي با اشاره به اينكه بازداشت يك فرد تنها متعلق به جرم هاي سنگين است، تصريح كرد: اگر در مراحل بازداشت و بازجويي از افراد قوه قضاييه كار خود را درست انجام دهد، مردم هم به او اعتماد مي كنند، در غير اين صورت اعتماد مردم از قوه قضاييه سلب مي شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به اينكه در بازداشت افراد، حوزه كار رسيدگي حقوقي و سياست با يكديگر خلط مي شود، ادامه داد: اين دو مساله بايد از يكديگر تفكيك شود، اما در كشوري مثل ايران وقتي عده‌‏اي بازداشت مي شوند جريان هاي سياسي و جريان هاي اپوزيسيوني به آن آويزان مي‌‏شوند كه هزينه‌‏اش را بازداشت شدگان مي‌‏دهند.
باقي با بيان اينكه در بازجويي ها بايد رعايت حقوق قانوني افراد بازداشت شونده رعايت شود، گفت: اگر شهروندي كار غير قانوني كرد، مي شود آن را بازداشت كرد، اما جرمي كه يك نفر را با چشم بند و در شب بازجويي كنند، نادرست است و سوال اين است كه چه كسي بايد خود اين بازجو را كه كار خلاف قانون انجام داده، محاكمه و بازجويي كند.
وي با تقدير از پيگيري هاي مهدي كروبي براي آزاد شدن خانم ها صدر و عباسقلي زاده، گفت: تمام اين تلاش ها معني اش اين بود كه تا قبل از عيد اين دو نفر آزاد شوند كه اميدوارم مسوولين طبق وعده هاي خود عمل كنند و اين دو را آزاد گردانند كه در غير اين صورت ديوار بي اعتمادي بين مردم و مسوولان بيشتر مي شود و اگر مردم نتوانند به قوه قضاييه اعتماد كنند، دود آن به چشم خود مسوولان مي رود.
در ادامه اين نشست، فريده غيرت وكيل مدافع صدر و عباسقلي زاده گفت: ما معتقديم كه حقوق اين زندانيان از جمله حضور وكيل در مراحل مختلف بازجويي بايد رعايت شود.
وي با اشاره به ملاقاتش با رييس كل دادگستري تهران، گفت: آقاي " آوايي" برخورد خوبي داشت و با ما همدلي كردند و درباره آزادي كليه بازداشت شدگان حوادث 13 اسفند به ما قول مساعد دادند كه با قول ايشان به تدريج شاهد آزادي بازداشت شدگان بوديم.
وي با اشاره به اتهامات مالي و جديد وارد شده بر شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده گفت: سوال ما اين است كه آيا مي شود در حين رسيدگي به يك اتهام، اتهام جديدي به فرد وارد شود.
غيرت افزود: من فكر مي كنم نگه داشتن صدر و عباسقلي زاده در زندان به اتهام مالي بهانه است و به خاطر ايجاد ارعاب بيشتر، مي خواهند آنها را چند روزي نگه دارند.
وي با اشاره به اتهاماتي كه برخي افراد به تجمع كنندگان مي زنند و مدعي هستند كه آنها از بيرون كشور خط مي‌‏گيرند و تجمع آنها براي رفع حجاب بوده است، ادامه داد: اين مساله به هيچ وجه صحت ندارد و تجمع كنندگان در اعتراض به قوانين تبعيض آميز عليه حقوق زنان جمع شده بودند و ما بايد سعي كنيم اذهان عمومي را نسبت به هدف تجمع كنندگان روشن كنيم.
در ادامه اين نشست جمعي از بازداشت شدگان و فعالان حقوق زنان صحبت كردند و در همين خصوص احمد صدر، پدر شادي صدر، گفت: نگراني من و همه خانواده از "دريا " دختر شادي است كه بي تابي شديدي دارد.
وي گفت: ما ضمن تشكر از حمايت هاي اخير، خواهان آن هستيم كه هر مسوول و فردي كه مي‌‏تواند، در جهت آزادي آنان تلاش كند.
آسيه اميني، يكي ديگر از بازداشت شدگان 13 اسفند، گفت: در حال حاضر با هرگونه اعتراضي مخالفت مي شود، حتي با درخواست هاي صنفي معلمان.
وي ادامه داد: افراد تجمع كننده سابقه روشن سياسي و اجتماعي دارند و هيچ ارتباطي با بيگانگان ندارند. من مي گويم اگر دولت عاقلي داشته باشيم، بايد از اين تجمع كنندگان سپاسگزاري شود كه خواهان تغيير شرايط نابسامان زنان هستند.
اميني تصريح كرد: من فكر مي كنم نوع برخوردهاي صورت گرفته حاكي از نوعي سردرگمي در برخورد با جنبش زنان است، اگر فعالان اجتماعي و مدني اعتراض نكنند، چگونه مي‌‏توان متوجه شد كه چه مشكلاتي در ميان جامعه وجود دارد.
رضواني مقدم، يكي ديگر از تجمع كنندگان، گفت: اين حق هر انساني است كه از روزهاي بين المللي مثل 8 مارس كه روز زن و يا روز كارگر كه يك روز جهاني است براي بيان مطالبات خود استفاده كند. چرا در ساير روزها مثلا در روز كارگر با تجمع كنندگان چنين برخوردي نمي شود و آن روز را جشن مي‌‏گيرند.
بنابر گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه اين نشست، گوارايي، يكي ديگر از فعالان حقوق زنان، گفت: اكثر افراد تجمع كننده منافع ملي را مد نظر داشتند و به همين خاطر براي اين تجمع فراخواني صورت نگرفت.
وي با اشاره به اينكه بازداشتگاه‌‏هاي ما هنوز با استانداردها فاصله دارد، گفت: از جمله مواردي كه آقاي هاشمي شاهرودي آن را به شدت منع كرده است، زدن چشمبند و بازجويي نيمه شبانه بود كه در بازداشتگاه عليه بازداشت شدگان اجرا شد.
گوارايي افزود: تلاش امروز ما به خاطر اين است كه شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده در روزهاي پاياني سال در كنار خانواده شان باشند.
وي تاكيد كرد: اقدام بازداشت كنندگان بيشتر از اقدام بازداشت شوندگان عليه منافع ملي بود.
شهرام مسيبي، از بستگان محبوبه عباسقلي زاده، درباره اتهامات مالي وارد به محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر گفت: موسسه مركز كارورزي سازمان هاي جامعه مدني يك NGO غير دولتي است كه در وزارت اطلاعات و وزارت كشور ثبت شده و اتهامات وارده بر خانم صدر در اين جهت است و از من خواسته اند به عنوان يك آگاه حاضر شوم و در اين مورد توضيحاتي را بدهم.
وي افزود: NGO هايي كه خانم صدر و خانم عباسقلي زاده در آن فعال هستند، سازمان هاي غير دولتي ثبت شده مي باشند و تاكنون هيچ فعاليت غير قانوني نكرده اند و اميدوارم كه با مساعدت مسوولين، اين دو نفر آزاد شوند و روزهاي پاياني سال را در كنار خانواده سپري كنند.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.