یکشنبه 23 اردیبهشت 1386

دسيسه و جعل و دروغ زني جديد كيهان عليه اصلاحگران داخل كشور

كيهان شنبه 22 ارديبهشت 1386 - 24 ربيع االثاني 1428 - 12 مه 2007 - سال شصت و چهارم -شماره 18798ص14

هاله اسفندياري كيست؟

در حالي كه هيچ يك از مراجع قضايي و خبرگزاري هاي رسمي كشور بازداشت «هاله اسفندياري» را تائيد نكرده اند، «راديو فردا» و «راديو بي بي سي» در خبري به نقل از «لي هميلتون» رئيس موسسه بين المللي «وودرو ويلسون» ادعا كردند كه اين عامل سرويس اطلاعاتي اسرائيل در ايران بازداشت شده است. اين اخبار در حالي است كه «شائول بخاش»، همسر وي نيز در تماسي با روزنامه «نيويورك تايمز» بازداشت «هاله اسفندياري» را تاييد كرده است.
اگرچه منابع رسانه اي مرتبط با كنگره آمريكا بازداشت اين عامل سرويس اطلاعاتي اسرائيل را در قالب اخباري چون «بازداشت يك محقق دانشگاهي» طرح كرده اند و روزنامه «واشنگتن پست» هم كوشيده است تا اين بازداشت را واكنشي به سياست هاي آمريكايي «گسترش جامعه مدني در ايران» معطوف سازد، اما مروري بر كارنامه فعاليت «هاله اسفندياري» و همسرش بيانگر فعاليت آنها براي سازمان جاسوسي اسرائيل است.
«هاله اسفندياري» همسر «شائول بخاش» سردبير روزنامه كيهان انگليسي در دهه چهل و پنجاه است. بخاش از صهيونيست هاي يهودي ايران است در جلد هفدهم «اسناد لانه جاسوسي» با عنوان «رابطين خوب آمريكا» بخاش از معدود روزنامه نگاران خوب در ايران براي آمريكايي ها معرفي شده و به عوامل سفارت توصيه شده هنگامي كه وي از لندن بازگشت «شما بايد او را پيداكنيد و با وي و همسرش ]هاله اسفندياري[ آشنا شويد.»
پس از اين توصيه امنيتي سازمان سيا به سفارت آمريكا در ايران، پيوندهاي اطلاعاتي اين خانواده صهيونيست با آمريكايي ها گسترده مي شود تا جايي كه از مهرماه 5431 شائول بخاش براي يك رشته ماموريت ها و آموزش هاي پنهان به ايالات متحده اعزام مي گردد، اين در حالي است كه براساس اسناد موجود در كارگزيني «موسسه كيهان»، تا سال 2531 كه «شائول بخاش» در آمريكا بوده است كليه حقوق و مزاياي وي در هفت سال غيبتش به خواهرش «اولين» پرداخت شده است.
«هاله اسفندياري» كه پس از ازدواج با بخاش از دين اسلام خارج و به مذهب يهود مي پيوندد، داراي دكتراي روزنامه نگاري از اتريش بوده است.
مشاغل وي در روزنامه كيهان، از سرپرستي نمايندگي اروپايي روزنامه تا معاونت سرويس خارجي به مديريت عليرضا فرهمند رسيد و با تائيد شخص سناتور مصباح زاده تعيين مي شد.
در سال هاي پاياني رژيم پهلوي، هاله به همراه همسرش توسط سرويس جاسوسي موساد به تيم «داريوش همايون» در موسسه مطبوعاتي «آيندگان» معرفي شد و در انتشار اين روزنامه نقشي موثر داشت. روزنامه «آيندگان» با كمك هاي مستقيم سفير اسرائيل در ايران منتشر مي گرديد كه اين اسناد پيش از اين در روزنامه «كيهان» منتشر شده است. با توقيف روزنامه «آيندگان » در مرداد 1358، هاله اسفندياري به «اسرائيل» گريخت.
در اطلاعيه دادستاني انقلاب اسلامي ايران پس از توقيف روزنامه آيندگان و برشمردن هويت جاسوسان اسرائيل، نقش روزنامه نگاران صهيونيست بازخواني مي شود. در اطلاعيه قضايي مذكور تاكيد شده: «شائول بخاش و همسرش هاله اسفندياري كه با همين ماموريت در كيهان انگليسي هم سال ها نفوذ كرده بودند، ماموران ويژه صهيونيسم در ايران بودند.»
دوران جنگ تحميلي براي اين خانواده صهيونيست، روزگار گمانه زني هاي خواب آلود بود.شائول بخاش، دلخوش به فروپاشي نظام اسلامي كتابي با نام «حكومت آيت الله ها: ايران و انقلاب اسلامي» را به مناسبت «پايان پنجمين سال انقلاب اسلامي ايران» در سال 2631 چاپ كرد و وعده فروپاشي جمهوري اسلامي ايران را در آينده نزديك داده است. مجله راه زندگي مورخه (28/11/1362) ارگان كلوپ صهيونيستي روتاري با استقبال از انتشار كتاب هاي مذكور صفحاتي از نشريه را به آن اختصاص داده بود.
در دوراني كه بخاش سوداي خام سقوط جمهوري اسلامي ايران را در سر مي پروراند، هاله اسفندياري از اسرائيل به آمريكا بازگشته بود تا «بخش ايران» را در لابي رسمي اسرائيل در ايالات متحده تاسيس كند. با تاسيس اين بخش، هاله اسفندياري را مي توان نخستين رئيس اتاق ايراني در «لابي آيپك» محسوب كرد كه سمينارهاي گوناگوني را براي شناخت بيشتر تحولات سياسي ايران برگزار نمود.
در سال 4831 كميته اسرائيلي آيپك با شعار «هم اكنون زمان متوقف كردن ايران است» سميناري را براي بررسي راههاي مقابله با برنامه هاي اتمي ايران برگزار كرد كه «هاله اسفندياري» مدير اجرايي آن بود. اين اجلاس با طرح استراتژي امنيتي «ايران، نقطه تفاهم آمريكا و اسرائيل» كوشيد تا راهبردهاي دوگانه اسرائيل و ايالات متحده را براي فشار بر ايران، به هم نزديك نمايد. جرج بوش. ايهود اولمرت (نخست وزير كنوني اسرائيل)، هيلاري كلينتون، جان بولتون، كاندو ليزارايس و... از جمله مدعويني بودند كه با دعوت نامه اسرائيلي «هاله اسفندياري» در اين همايش سخنراني كردند.
اين اجلاس كه نقطه عطف فعاليت هاي صهيونيستي هاله اسفندياري براي اسرائيلي ها محسوب مي شود، كارگاهي سياسي با نام «انقلاب از درون، امكان موفقيت جمهوري خواهي در ايران» را تشكيل داد كه بعدها در نشريات اسرائيلي مقاله اي با همين عنوان و به نام اسفندياري منتشر شد. محسن سازگارا «معاون بهزاد نبوي و مدير شركت «جامعه روز» و ناشر روزنامه هاي زنجيره اي جامعه و... از جمله مدعيان اصلاح طلبي بود كه در كارگاه سياسي «آيپك» به ارائه مقاله پرداخت.
از سوي ديگر «هاله اسفندياري» همزمان با تحولات دوم خرداد 6731 و ظهور مدعيان اصلاح طلبي در قامت احزاب و گروه هاي خرد و كوچك به عنوان «مدير مركز مطالعات خاورميانه موسسه ويلسون» وابسته به كنگره آمريكا محسوب مي شود.
شايان ذكر است
موسسه بين المللي ويلسون (Woodrow Wilson) در سال 8691 با بودجه مصوب كنگره ايالات متحده آمريكا براي پيگيري اهداف جهاني ويلسون، رئيس جمهور سابق اين كشور، تاسيس شد. پروژه هاي سياسي اين موسسه كه در طول دهه گذشته توسط هاله اسفندياري و به پيشنهاد كميته اسرائيلي آيپك تنظيم مي شود بر روي موضوعاتي چون تحليل مسايل مردم سالاري، توسعه اجتماعي، مطالعه نسل شناسي، مذهب شناسي، درآمدهاي ساليانه ايران و ... متمركز است، اما در نهايت اهداف كميته اسرائيلي آيپك براي «انقلاب از درون» را پي گرفته است.
براساس اطلاعات رسمي منتشره در سايت موسسه بين المللي ويلسون (wwwwilsoncenter org)، رامين جهانبگلو (فيلسوف خود خوانده متهم به جاسوسي)، عمادالدين باقي (رئيس خودخوانده انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي در ايران و عضو انجمن آزادي مطبوعات)، حسين بشيريه (نظريه پرداز سياسي مدعيان اصلاح طلبي و تحليلگر مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در عصر اصلاحات)، شادي صدر (از سركردگان كمپين دختركان و پسركان كه از بودجه هاي ميليوني موسسه هلندي هيفوس براي راه اندازي گروههاي فشار زنانه بهره مي گيرد)، مراد ثقفي (سردبير فصلنامه گفتگو و فعال در نشريات زنجيره اي)، گلي ترقي (رمان نويس و هوادار كمپين دختركان و پسركان) و ... از جمله افرادي هستند كه با «هاله اسفندياري» در مركز مطالعات خاورميانه اين موسسه همكاري داشته اند.
در بهمن 1384 هاله اسفندياري در حضور پنج زن عراقي هوادار اشغالگران ، در شوراي روابط خارجي آمريكا «نقش زنان در بازسازي عراق» را از منظر اين شورا تبيين كرد.
فعاليت هاي «هاله اسفندياري» و صورتبندي اي كه از گستره روابط او با داخل كشور و ارتباطاتش با محافل رسانه اي مدعي اصلاح طلبي متبادر مي شود، حكايت از آن دارد كه وي يكي از عناصر اصلي اسرائيل و سرويس جاسوسي موساد در پيشبرد استراتژي «انقلاب مخملي» در ايران بوده و در عين حال كه ماموريت هايي مخفي را اجرا مي كرده، از عناصري است كه در طيف «جاسوسان رسانه اي- دانشگاهي، سرويس هاي اطلاعاتي طبقه بندي مي شود.
از ماموريت هاي مخفي «هاله اسفندياري» ايجاد يك شبكه ارتباطي فيزيكال (كنفرانس هاي منطقه اي در آمريكا و دبي با حضور پژوهشگران و روزنامه نگاران مدعي اصلاح طلبي) و يك شبكه مخفي ورچوآل (تحت اينترنت) است كه روزنامه كيهان در سال 1383 در يادداشت روز (8/7/83) با عنوان «خانه عنكبوت» هويت آن را فاش كرد، اين دو مركز براي پيوند پتانسيل هاي براندازي با يكديگر بوده است. بسياري از خبرنگاران ايراني فعال در «راديو فردا» و روزنامه اينترنتي «روز آن لاين» از ميان خبرنگاران روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي توسط وي براي كار در پراگ، آمريكا و فرانسه برگزيده مي شدند و اتفاقاً در اولين خبري كه راديو فردا در تاريخ 19/2/86 (ارگان سرويس اطلاعات مركزي آمريكا) پيرامون بازداشت اين جاسوس موساد مخابره كرد، نام «كيوان حسيني» (عضو سابق تحريريه روزنامه اعتماد) بر پاي گزارش نقش بسته است.
«هاله اسفندياري» در ماموريت هاي اطلاعاتي آشكار خود كه تحت پوشش و عنوان «مدير مركز مطالعات خاورميانه موسسه بين المللي ويلسون» به انجام مي رساند به برگزاري سلسله سمينارهايي تحت نام «آينده جنبش اصلاح طلبي در ايران» اقدام كرده بود تا به سنجش ظرفيت اصلاح طلبان براي تغيير نظام اسلامي بپردازد. همزمان با انتشار خبر بازداشت جاسوس موساد در ايران- دو روزنامه وابسته به لابي صهيونيست ها در آمريكا (كميته آيپك) در گمانه زني هايي شتابزده كوشيده اند تا چهره اي ميانه رو از «هاله اسفندياري» در محافل دانشگاهي ]جاسوسي[ آمريكا تصوير كنند.
روزنامه «نيويورك تايمز» روز چهارشنبه (19/2/1386) با طرح دو احتمال پيرامون بازداشت اسفندياري، از وي با عنوان «محققي كه با جمهوري اسلامي ضديت ندارد» ياد كرد و بازداشتش را به موضوعي مجعول كه آن را «اختلاف هواداران تندروي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران با اكبر هاشمي رفسنجاني، سياستمدار ميانه روي ايران» مي داند، ربط داد!
همچنين «نيويورك تايمز» گفته است كه «نتيجه اختلافات بين دو جناح به بازداشت محققي انجاميده كه او نيز به عنوان چهره اي ميانه رو شناخته مي شود!»
تحليلگر اين روزنامه صهيونيستي پيش از اين نيز درباره تحقيقات قضايي از حسين موسويان كوشيده بود تا اين اقدام قانوني را معطوف به تقابل هايي سياسي نمايد كه در عرف هر كشوري و در زندگي سياسي شهروندان ملحوظ است، اما در نظام اسلامي تحقيقات قضايي را تاثير و تاثر نمي بخشد.
براساس يافته هاي گزارشگر «كيهان» نازيلا فتحي يكي از روزنامه نگاراني است كه اين خط سياسي را پيرامون دو بازداشت در «نيويورك تايمز» دنبال مي كند وي در روزنامه مذكور از ديگر سو روزنامه «واشنگتن پست» نيز بازداشت جاسوس موساد و تحقيقات قضايي دادگاه انقلاب از «نازي عظيما» (يكي از گزارشگران راديو فردا) را «گروگان گيري نرم» خوانده است و تلويحاً اعتراف كرده كه چون «هاله اسفندياري» از بودجه 75 ميليون دلاري آمريكا براي گسترش جامعه مدني در ايران بهره مي گيرد، دولت ايران تحقيقات از وي را آغاز كرده است.
در گمانه زني رسانه هاي صهيونيستي - آمريكايي شاخص هاي حرفه اي اين جاسوسي اين مهره موساد به نحو ناخواسته افشا شده و در عين حال تلاش گشته تا وي را «پژوهشگر» معرفي كنند!
----------------------------------------------
باقي پس از ملاحظه مقاله كيهان بدون اينكه اينكه هيچ داوري منفي يا مثبتي درباره موسسه ويلسون داشته باشد مي گويد كه تاكنون هيچ همكاري و ارتباطي با موسسه مذكور نداشته و ادعاي كيهان را متضمن تحريف و جعل مي داند.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.