چهارشنبه 26 اردیبهشت 1386

اصرار كيهان بر جعل و دروغ

كيهان چهارشنبه 26 ارديبهشت 1386 - 28 ربيع االثاني 1428 - 16 مه 2007 - سال شصت و چهارم -شماره 8802-ص14

پس لرزه هاي گزارش كيهان درباره يك عامل موساد

طي چند روز گذشته رسانه هاي اروپايي و آمريكايي گمانه زني هاي گسترده اي را پيرامون گزارش مستند روزنامه كيهان (هاله اسفندياري كيست؟ مورخه 22/2/1386) آغاز كرده اند.
اين گمانه زني ها پيرامون اتهامات اين مهره سرويس اطلاعاتي اسرائيل هنگامي شدت گرفت كه «شائول بخاش»، همسر صهيونيست اين عامل اسرائيل، تحليل هاي مستند روزنامه كيهان را در پاسخي كه در «خبرگزاري آسوشيتدپرس» منتشر شد، رد كرد!
پاسخ «شائول بخاش» كه اسناد منتشره «كيهان» و تحليل هاي پژوهشگران روزنامه را كذب خوانده بود به سرعت در تيتر نخست رسانه هاي جهان قرار گرفت و اين رسانه ها كوشيدند تا به سياق سابق از يك مهره شناخته شده و فعال مطرح لابي رسمي صهيونيست ها در آمريكا (آيپك)، محققي دانشگاهي بسازند.
روزنامه گاردين در يادداشتي كه «آن جانسون» از مصر براي آن نوشته است، تيتر «ايران يكي از هواداران مذاكره با خود را حذف كرد» را براي توصيف شخصيت و رويكردهاي سياسي «هاله اسفندياري» برگزيد و در گفت وگويي با كريم سجادپور، كارشناس مؤسسه صلح بين المللي كارنگي در واشنگتن دي.سي از اين جاسوس به عنوان «هوادار ديپلماسي» ياد كرد.
گزارش مستند روزنامه «كيهان» از زندگي و حرفه «هاله اسفندياري» و «شائول بخاش» كه به سرعت در رسانه هاي اينترنتي، تلويزيون هاي ماهواره اي و روزنامه هاي معتبر دنيا منعكس شد، مدعيان اصلاح طلبي در داخل كشور را دچار شك و بهت كرد، تا جايي كه «عمادالدين باقي»، رئيس انجمن خود ساخته دفاع از حقوق زندانيان، در گفت وگويي با سايت متعلق به خودش هرگونه آشنايي و ارتباط با مؤسسه بين المللي «ويلسون» را تكذيب كرد. اين تكذيبيه در حالي است كه اسناد منتشره در سايت اين مؤسسه حكايت از حضور عمادالدين باقي به عنوان پژوهشگر ميهمان در كارگاههاي پژوهشي مركز مطالعات خاورميانه دارد كه زير نظر «هاله اسفندياري» اداره مي شد و كليشه آن سند در گزارش كيهان نيز به چاپ رسيد.
افشاي هويت صهيونيستي و كاركردهاي جاسوسي «هاله اسفندياري» كه براي حاميان داخلي اين عنصر موساد غافلگيرانه بود، آنها را مجبور به ناديده گرفتن اسنادي مي كند كه به نحو آشكار در اينترنت براي همه كاربران شبكه قابل بازيافت است.
«شائول بخاش» در حالي به خبرگزاري «آسوشيتدپرس» گفته است كه او و همسرش جاسوس و صهيونيست نيستند كه راديو رژيم اشغالگر قدس ديروز چهار خبر از ده خبر اصلي خود را به «ماجراي بازداشت هاله اسفندياري» اختصاص داد و تدارك يك پوشش ويژه خبري- تحليلي را در دفاع از اين زوج جاسوس آغاز كرده است.
راديو اسرائيل همچنين در سايت رسمي خود گزارش مستند كيهان را «مقاله اي فتنه انگيز» توصيف كرد و در تحليلي مظلوم نمايانه نوشت: «تنها گناه دكتر هاله اسفندياري اين است كه همسر وي، پرفسور(!) شائول بخاش، يك يهودي است!»
ارگان رسانه اي رژيم اشغالگر قدس (صداي اورشليم) اين زوج جاسوس را پژوهشگراني سالخورده لقب داد و درباره بخاش گفت كه «وي از يهوديان عراقي زاده است و از پژوهشگران سرشناس جهاني در امور ايران محسوب مي شود!»
روزنامه اينترنتي روز آن لاين (وابسته به بودجه وزارت خارجه هلند) در گزارش اصلي خود به قلم اميد معماريان (عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه حيات نو) ادعاهاي «شائول بخاش» مبني بر عدم همكاري خود و همسرش با صهيونيست ها، عدم حضور در روزنامه آيندگان، عدم فعاليت هاي جاسوسي و ارتباطات امنيتي ويژه با آژانس هاي اسرائيلي و آمريكايي را تكرار كرده است.
تصويرسازي رسانه هاي صهيونيستي از «هاله اسفندياري» و «شائول بخاش» در حالي است كه دو سناتور از حزب دموكرات ايالات متحده نيز با صدور بيانيه هايي جداگانه بازداشت «هاله اسفندياري» را محكوم كرده اند. «براك اوباما» و «هيلاري كلينتون» هر دو كوشيدند اين جاسوس را يك خانم پژوهشگر معرفي كنند. و «اوباما» سناتور آمريكايي در يك غيب گويي ادعا كرده كه مي داند هاله اسفندياري هيچ جرمي مرتكب نشده است!
بيانيه هيلاري كلينتون كه يك روز پس از بيانيه رقيب هم حزبي اش «اوباما»، منتشر شد، در روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي بازتاب يافت. روزنامه «هم ميهن» به مدير مسئولي غلامحسين كرباسچي در نخستين شماره خود، اين بيانيه را بدون درج هيچگونه توضيحي نسبت به سوابق و فعاليت هاي جاسوسي «هاله اسفندياري» منتشر كرد! البته پيش از اين سردبير كنوني روزنامه «هم ميهن» كه روزنامه «شرق» را مديريت مي كرده، در اخبار سياسي از «شائول بخاش» به عنوان «استاد ايراني» ياد مي كرد و حضور او در سمينارهاي بين المللي عليه ايران را پوشش مي داد.
استقبال روزنامه «هم ميهن» از بيانيه «هيلاري كلينتون» در حمايت از جاسوس صهيونيست ها در هنگامه اي است كه «بهمن آقايي» از ديگر عناصر اطلاعاتي آمريكا كه سال 64 در يك مصاحبه تلويزيوني به جاسوسي خود اعتراف كرد طي گفت وگويي با تلويزيون فارسي آمريكا (VOA) گفته است كه «اين سناتورهاي دموكرات نه خود را درست مي شناسند و نه دولت ايران را، براي همين فكر مي كنند كه ايراني ها به لحن دستوري آن ها در بيانيه هايشان گوش مي كنند.»
از آنجا كه مدتي است عوامل نفوذي سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه مخصوصاً «سيا» و «موساد» براي نفوذ در عرصه رسانه اي و محافل فرهنگي و اجتماعي كشورمان تلاش گسترده اي را آغاز كرده اند، كيهان در روزهاي آينده هويت «شائول بخاش» و ارتباطات وي و همسرش با برخي روزنامه ها و محافل داخلي و خارجي را طي گزارش مستندي منتشر خواهد كرد.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.