جمعه 28 اردیبهشت 1386

چطوربدون اثبات جرم، فرد را جاسوس مي خوانيد؟


عماد الدين باقي در پاسخ به کيهان:

روزآنلاين پنجشنبه 27 اردیبهشت 1386 [2007.05.17]
http://www.roozonline.com/archives/2007/05/004576.php

وحيد ثابتيان

درحالي که روزنامه کيهان، با حمله به کساني که درخصوص دستگيري دکترهاله اسنفدياري، محقق ايراني- آمريکايي دستگير شده توسط مقامات امنيتي ادامه مي دهد، عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان به اتهامات اين روزنامه درخصوص اين انجمن وارتباط با سازمان هاي جاسوسي اسراييل پاسخ داد. او ازروزنامه کيهان پرسيده است که "چطور درمورد فردي که هنوز محاکمه نشده وجرمش ثابت نشده، عنوان مي کند که جاسوس است وبا اسراييل همکاري داشته است؟ "

هاله اسنفدياري هم اکنون ازدسترسي به وکيل محروم است. باقي تاکيد کرده است: "ما بارها اعلام كرده‌‏ايم حين بازجويي و تفهيم اتهام بايد وكيل حضور داشته باشد، در غير اين صورت تمامي اظهارات شخص بازداشت‌‏شده هيچ اعتباري ندارد. خانم اسفندياري نيز يك شهروند ايراني است و حق دارد از وكيل استفاده كند ولي متاسفانه اين روند نگران‌‏كننده است."

روزنامه کيهان که طي روزهاي گذشته، پيش ازاظهارنظر رسمي مقامات دولتي سياهه اي ازاتهامات را عليه دکتراسفندياري مطرح کرده بود، طي روزهاي گذشته افرادي را که خواستارپاسخگويي مقامات رسمي درخصوص اين دستگيري شده اند، با اتهام هاي گوناگوني همراه کرده است. اين روزنامه درگزارشي با عنوان "پس لرزه هاي گزارش كيهان درباره يك عامل موساد" که دروب سايت عماد الدين باقي نيزبا نام "اصرارکيهان برجعل ودروغ" نيزنقل شده است، بارديگر به تکراراتهامات خود عليه محقق ياد شده و برخي رسانه هاي داخل وخارج کشور، مي پردازد.

روزگذشته، معاون موسسه وودروويلسون درمصاحبه اي با خبرگزاري "اي پي اس" گفت: "بازجويي ازخانم اسفندياري کاملا بي اساس است. ما به ايراني ها همه اطلاعات را درمورد برنامه خاورميانه اين موسسه مي دهيم واينکه چه کارهايي انجام داده وبودجه اش را ازکجا گرفته است. ماخيلي باز در اين زمينه عمل کرده ايم وهيچ چيزي براي پنهان کردن نداريم."

عمادالدين باقي که به عنوان رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان طي سالهاي گذشته، دراراتباط با قوه قضاييه فعاليت هاط زيادي را جهت احقاق حقوق زندانيان و شفاف نمودن کاستي حقوقي، ساختاري وفرهنگي وضعيت زندانيان درجامعه انجام داده است، اتهامات روزنامه کيهان را "با هدف محدود كردن نهادهاي مدني و حقوق بشري" ارزيابي کرده و به ايلنا گفته است: "با توجه به اينكه ايشان هنوز محاكمه نشده‌‏اند و جرمشان ثابت نشده است، چگونه روزنامه‌‏اي با تكيه بر قدرت عنوان مي‌‏كند او جاسوس است و با اسرائيل همكاري داشته است؟"

پس ازانتشار اتهام نامه اي که به نام گزارش در روزنامه کيهان به چاپ رسيد، همسر دکتر اسفندياري، دکترشائول بخاش، در جوابيه به اتهامات ياد شده پاسخ داد. روزنامه کيهان ازانتشار اين جوابيه خودداري کرد ولي دامنه اتهام زني خود را متوجه افراد بيشتري نمود. عماد الدين باقي دراين باره مي گويد: "تمام ادعاهاي آن روزنامه از اساس مجعول است. مواردي كه مربوط به خانم اسفندياري است، توسط همسر ايشان به طور دقيق پاسخ داده شده و بي‌‏محتوا بودن ادعاهاي مطرح‌‏شده ثابت شده است. به عنوان مثال مطرح شده است كه ايشان به سفارش موساد در روزنامه آيندگان مشغول به كار بوده است در حالي كه خانم اسفندياري در آن دوره در ايران نبوده است."

عمادالدين باقي درخصوص رابطه سازمان غيردولتي اي که مدير آن است با موسسه وودروويلسون که خام اسفندياري مديربخش خاورميانه آن است افروده است: "در آن روزنامه مطرح شده بود كه در سايت موسسه ويلسون به ارتباطات بنده با آنها اشاره شده است اما وقتي به آن سايت مراجعه كردم، هيچ نشانه‌‏اي در اين باره نيافتم. من حتي اسم اين موسسه را پيش از اين نشنيده بودم. تنها مطلبي كه در سايت ويلسون آمده بود، خبر از حضور ما در كنفرانسي در دانشگاه استنفورد بود كه بنده را با عنوان «دعوت‌‏شده» ياد كرده بود، در عرف آمريكا «دعوت‌‏شده» كسي است كه دعوت را معلوم نيست بپذيرد يا نپذيرد. بنده نيز اساسا در آن كنفرانس شركت نكردم لذا اين ادعا از اساس كذب است بنابراين بقيه مطالب را مي‌‏توان ارزيابي و بي‌‏پايه بودن آن را اثبات كرد."

باقي با انتقاد از روند نامطلوب بازجويي در كشورگفته است: "ما بارها اعلام كرده‌‏ايم حين بازجويي و تفهيم اتهام بايد وكيل حضور داشته باشد، در غير اين صورت تمامي اظهارات شخص بازداشت‌‏شده هيچ اعتباري ندارد. خانم اسفندياري نيز يك شهروند ايراني است و حق دارد از وكيل استفاده كند ولي متاسفانه اين روند نگران‌‏كننده است."

رييس انجمن دفاع ازحقوق زندان اضافه کرده است: "بايد با كسي كه از آمريكا پول مي‌‏گيرد و سعي مي‌‏كند اوضاع داخلي كشور را ناامن كند و انقلاب مخملي به راه اندازد، برخورد شود، اما متاسفانه برخوردهايي در اين زمينه صورت مي‌‏گيرد كه بيشتر شبيه «تصفيه‌‏حساب سياسي» است. به عنوان مثال اتفاقاتي پيش از دستگيري خانم اسفندياري صورت گرفته است كه مشكوك و غيراخلاقي است يعني مدتي قبل از دستگيري، چند موتورسوار با صورت‌‏هاي پوشيده كيف ايشان را مي‌‏ربايند كه حاوي پاسپورت خانم اسفندياري بوده است، مشابه اين اتفاق براي بنده و چند نفر نيز رخ داده بود."

وي هدف اين پرونده‌‏سازي‌‏ها را محدود كردن نهادهاي حقوق بشري دانست و تاكيد كرد: اين نوع برخوردها و ربط دادن نهادهاي حقوق بشري همچون انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اسرائيل و موساد، با اهداف خاصي صورت مي‌‏گيرد كه ادعاهايشان از مبنا غلط است. در مورد خانم اسفندياري نيز اين سوال مطرح است كه چرا هم‌‏اكنون با ايشان برخورد مي‌‏شود و دستگير مي‌‏شوند؟ ايشان بالاخره سال‌‏هاست كه در موسسه ويلسون فعاليت مي‌‏كند و همواره به خاطر علاقه به ميهن به ايران رفت و آمد مي‌‏كنند. چطور الان با اين موضوع برخورد مي‌‏شود؟

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: من خانم اسفندياري را تا به حال نديده بودم اما ايشان از چهره‌‏هاي معتدلي هستند كه در خارج از ايران نيز در چارچوب منافع ملي عمل مي‌‏كنند.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.